Ledelse
Kurser i personligt lederskab

Kurser i personligt lederskab

Lær at lede dig selv, så du bedre kan lede andre.

Det er krumtappen for personligt lederskab. Få viden og redskaber til personligt lederskab med vores kurser.

Hvad er personligt lederskab?

Verden og arbejdsmarkedet er i stigende grad blevet agile størrelser, hvilket har medført en konstant foranderlighed. Som leder er det derfor afgørende, at du er i stand til at tilpasse dig og lede med autenticitet og integritet. Dette er essensen af personligt lederskab – evnen til at lede dig selv først for dermed at kunne lede andre effektivt og skabe følgeskab. Men hvad dækker begrebet “personligt lederskab” overhovedet over, og hvorfor er det vigtigt at besidde?

Vi dykker ned i spørgsmålene her på siden, hvor vi kommer ind på, hvad det er, hvorfor det er vigtigt, samt hvordan du selv kan udvikle dit personlige lederskab.

Kurser i personligt lederskab

Kurser i Personligt lederskab

Har du brug for personlig rådgivning?

Har du spørgsmål om vores kurser eller uddannelser? Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Mød vores undervisere

Her kan du møde nogle af vores konsulenter, der underviser i vores kurser i personligt lederskab.

Senior Consultant
Senior Consultant
Consultant, Cand.psych.
Associated Consultant
Associated Consultant

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med dette kursus.

Hvad er personligt lederskab?

Personligt lederskab handler om meget mere end blot at være en leder. Det handler om at have en dyb forståelse for sine egne værdier, styrker og svagheder, og at bruge denne viden til at lede med autenticitet og integritet.

Kort sagt skal du kunne lede dig selv, før du kan lede andre.

Med reel selvindsigt om dine indre værdier vil du som leder fremstå autentisk, hvilket vil ræsonnere med dine medarbejdere. Når dine medarbejdere kan mærke, at du har dig selv med i din ledelse, vil din ledelse automatisk være mere troværdig.

Omvendt kan ikke-autentisk ledelse føre til en utroværdig fornemmelse omkring din ledelsesstil, hvilket kan skade motivationen og engagementet blandt dine medarbejdere.

Vigtigere endnu er spørgsmålet omkring dine indre kampe og konflikter. Med personligt lederskab harmonerer du din professionelle rolle som leder med din personlige rolle som menneske, hvilket gør dig i stand til at stå på mål for dine beslutninger og din generelle ledelse.

Er du ikke i stand til at se dit personlige jeg i dine professionelle beslutninger, vil det potentielt lede til frustrationer og stress.

Netop derfor er det så vigtigt at have sig selv med i arbejdet, hvilket særligt gør sig gældende for ledere, der netop skal kunne inspirere og motivere medarbejderne.

Bliv klogere på, hvordan du kan implementere mere personligt lederskab i din ledelsesstil.

Hvad er et eksempel på personligt lederskab?

Et eksempel på personligt lederskab i praksis kunne være en leder, der tror på, at work-life-balance er essentielt for medarbejdertrivslen.

Hvis lederen selv har svært ved at lægge arbejdet fra sig, og ofte arbejder udover den almindelige arbejdstid, vil det sende et forvirrende signal til medarbejderne. Der er en diskrepans mellem ord og handling.

Det skaber en fornemmelse af utroværdighed hos lederen, hvor medarbejderne må gætte sig frem til, hvilken adfærd der således er at foretrække; at respektere work-life-balance eller gøre ekstra meget for arbejdet?

Det skaber unødig forvirring.

Og hvis vi forudsætter, at lederen rent faktisk mener, at work-life-balance er vigtigt, men ikke selv kan prioritere det, vil det potentielt lede til indre konflikter og kognitiv dissonans, som alt andet lige er dårligt for lederens langsigtede arbejdsevne.

Hvis lederen omvendt respekterer sin egen work-life-balance, vil det skabe en autentisk harmoni mellem ord og handling, hvilket vil styrke de enkelte medarbejdere i at respektere deres grænser mellem arbejdstid og fritid.

Samtidig vil lederen opleve et harmonisk sammenfald mellem egne udtalelser, indre værdier og faktiske adfærd – en opskrift på trivsel og bæredygtig arbejdsevne.

Hvorfor er personligt lederskab vigtigt?

Personligt lederskab er afgørende for både individuel og organisatorisk succes. På individuelt plan kan personligt lederskab hjælpe med at forbedre selvtillid, beslutningstagning og stresshåndtering. På organisatorisk niveau kan det bidrage til at skabe en kultur af tillid og respekt, hvilket kan forbedre medarbejdertilfredshed og produktivitet.

For eksempel kan en leder, der udviser personligt lederskab, være i stand til at inspirere sit team til at yde deres bedste, hvilket kan føre til forbedret teampræstation. Samtidig kan denne leder også være bedre rustet til at håndtere stress og udfordringer, hvilket kan bidrage til bedre trivsel og mindre udbrændthed.

Personligt lederskab er på mange måder kernen i autentisk ledelse, og er afgørende for at skabe en positiv og produktiv arbejdskultur. Derudover er personligt lederskab også med til at styrke din egen selvforståelse som leder, så du også selv kan udvikle dig til gavn for dig, dine kollegaer, organisationen samt din fremtidige karriere.

Her er en liste over de vigtigste grunde til, at du bør fokusere og investere i at udvikle dine kompetencer inden for personligt lederskab:

 

  1. Selvforståelse: Personligt lederskab begynder med selvforståelse. Ved at forstå vores egne styrker, svagheder, værdier og mål kan vi træffe bedre beslutninger, håndtere stress mere effektivt og blive bedre ledere.
  2. Autenticitet: Personligt lederskab fremmer autenticitet. Autentiske ledere er troværdige, respekterede og mere effektive til at motivere og inspirere deres teams. De er også bedre til at skabe stærke relationer baseret på tillid og respekt.
  3. Resiliens: Personligt lederskab hjælper os med at udvikle resiliens. Ved at forstå og styre vores egne reaktioner på stress og udfordringer kan vi blive mere modstandsdygtige og bedre i stand til at håndtere forandringer og usikkerhed.
  4. Positiv indflydelse: Personligt lederskab gør os til bedre rollemodeller. Ved at lede os selv effektivt kan vi inspirere og påvirke andre på en positiv måde. Dette kan hjælpe med at skabe en mere positiv og produktiv arbejdskultur.
  5. Organisatorisk succes: Endelig er personligt lederskab afgørende for organisatorisk succes. Ledere, der udviser personligt lederskab, er mere tilbøjelige til at skabe teams, der er engagerede, motiverede og produktive. Dette kan føre til bedre organisatorisk performance og succes.

Hvordan kan Mannaz hjælpe dig med at udvikle dit personlige lederskab?

Mannaz tilbyder forskellige kurser i personligt lederskab, der er designet til at hjælpe dig med at styrke dit lederskab og udvikle din egen unikke lederidentitet.

Deltagere på kurserne kan forvente en række fordele, herunder et styrket personligt lederskab, et tydeligt og afklaret ledelsesrum, troværdig kommunikation, styrket dømmekraft og større indflydelse gennem dit lederskab og mange andre fordele.

Mannaz’ kurser i personligt lederskab er praktisk orienteret og veksler mellem teoretiske oplæg, træning af konkrete værktøjer og refleksion og træning i mindre grupper.

Bliv en endnu mere kompetent leder med stærk integritet og evne til at skabe følgeskab og engagement blandt dine medarbejdere med en værktøjskasse inden for personligt lederskab!

The potential is people