Ledelse & Teamudvikling

For at lede andre, skal du kunne lede dig selv

Kan du lede dig selv? Hvis ikke, så bliver det udfordrende at skulle lede dine medarbejdere. Læs med, og find ud af, hvorfor selvindsigt som leder er en essentiel kompetence, hvis du ønsker at skabe resultater i en foranderlig verden.
·

Dit personlige lederskab er dit fundament i en foranderlig verden. For at være en dygtig leder, skal du være autentisk og bevidst om dine værdier. De bedste ledere er dem, som medarbejderne kan mærke. Læs med i artiklen nedenfor, og bliv inspireret til at styrke dit personlige lederskab.

 

De fleste markeder, organisationer, ledere og medarbejdere er i konstant forandring. De skal være agile som aldrig før og præstere i bevægelse. De skal kunne navigere og manøvrere i en kompleks, uforudsigelig og konstant foranderlig verden. I en tid hvor forandringens vinde blæser mere end nogensinde før, er det som leder nødvendigt at være bevidst om sine værdier. Du skal som leder være bevidst om forskellen mellem dig som person og din rolle som leder, da det skaber større arbejdsglæde og vækker tillid blandt dine medarbejdere.

Netop ovenstående berører vi blandt andet på vores kurser i agil ledelse og forandringsledelse.

Strategi og ledelse hænger uvægerligt sammen

Arbejdet med at udvikle forretnings- og strategiplaner er nærmest forældet, inden det sidste punktum er sat. I mellemtiden kan bl.a. nye trends, signifikante skift i kunders adfærd, ændret lovgivning, fusioner mellem konkurrenter og skelsættende ”disruptions” ændre spillets regler. Strategisk udvikling er derfor en dynamisk, omskiftelig proces. Aldrig færdig, altid på vej. Visionen og den strategiske intention bliver i højere grad retningsgivende og styrende for virksomheden end planen. Den verden, der omgiver dig, er altså i hastig forandring. Det gælder både samfundet, det generelle arbejdsmarked, din virksomheds marked, din sektor og branche. Verdenen kommer højst sandsynligt til at udvikle sig endnu hurtigere i fremtiden. Nye tider kræver nye ledelsesformer. Og for at lede forandring skal du formentlig forandre din ledelse.

 

”Når forandringens vinde blæser, skal både du
og din organisation have noget at stå fast i.”

Bliv rustet til rejsen

Hvad med dig selv som leder? Er du rustet til rejsen? Du skal så vidt muligt forsøge at tage bestik af og præge det, der foregår rundt om dig, uden du nødvendigvis kan styre eller påvirke forandringerne. Når forandringens vinde blæser, skal både du og din organisation have noget at stå fast i. Dit personlige lederskab er dit fundament som leder. For at lede andre, skal du kunne lede dig selv. Dit lederskab skal vokse fra både din faglige og din personlige kerne. Så hvem er du og hvorfor? Hvad vil du og hvordan? Business er mere end nogensinde før ”people’s business”. Det handler i sidste ende om mennesker. Og om følelser og relationer. Enhver organisation kræver sin særlige leder. En leder der vækker tillid og har sig selv med i sin ledelse af andre. En leder der formår at balancere mellem sit eget personlige lederskab og rollen som leder.

 

”Hvis du er bevidst om dine værdier,
så kan du arbejde hen imod at blive bevidst kompetent.”

Den autentiske leder er en bevidst leder

Du skal kende dig selv og dine værdier godt, før du kan være en succesfuld og tillidsskabende leder. Dine værdier som menneske danner grundlag for dine handlinger, hvad enten du er bevidst om dine dybtliggende værdier eller ej. Hvis du er bevidst om dine værdier, kan du bl.a. arbejde hen imod at blive bevidst kompetent og evaluere din egen indsats. Du vil kunne besvare vigtige spørgsmål som f.eks. ”Har jeg nået det mål, jeg har ambitioner om at nå?”, eller ”løste jeg opgaven tilfredsstillende?”

Bevidsthed om dine værdier giver dig mulighed for at opnå balance mellem dig selv som privatperson og din rolle som leder.

Hvis der er for stor diskrepans mellem værdierne i de to forskellige roller, så risikerer du at opleve en indre konflikt, der kan resultere i frustrationer og stress. Du er den bedste leder, når dine medarbejdere kan mærke, at du har ”dig selv med”. Og når du kan identificere dig med virksomhedens værdier, samtidig med at du kan udleve dine egne værdier i dit arbejde.

 

Ledelseskurser hos Mannaz

Kurser i ledelse har vi efterhånden mere end 3 årtiers erfaring med. Derfor kan du hos Mannaz udvikle dine personlige og faglige ledelseskompetencer i et væld af relevante og dybdegående kurser i blandt andet strategisk ledelse og situationsbestemt ledelse.
Tag et kig på alle vores kurser og kontakt os hvis du vil vide mere.

Artiklen blev først gang udgivet i april 2016, og den er siden hen blevet opdateret.

Viden om
Bliv inspireret indenfor ledelse & teamudvikling
Ledelse & Teamudvikling 3 gode råd til at komme i gang med digital ledelse

Digitalisering foregår i organisationerne som aldrig før. Det øger behovet for digitalt lederskab. Her kan du blive inspireret til, hvordan du bruger digital ledelse til at støtte dine mellemledere, som skal løfte værdien ud af digitaliseringen.

Ledelse & Teamudvikling 5 tips til at tænke som en topleder

En positiv karriere og et godt liv. Er det noget for dig? Læs med, når Stephen Bruyant-Langer, personlig rådgiver for topledere og stifter af The Personal Business Plan, guider dig til at tænke som en topleder.

Ledelse & Teamudvikling 4 tips til at ”resette” dit lederskab

Dine indre ledelseskvaliteter såsom empati, fokus, modstandsdygtighed, emotionel intelligens og nærvær er essentielle for din succes som leder. I denne artikel får du fire gode råd til at styrke dit personlige lederskab og håndtere pressede situationer.

The potential is people