Ledelse og talentudvikling

Mannaz tilbyder udvikling af ledere, ledelser og talenter med målbare effekter, så de kan møde nutidens og fremtidens udfordringer.

Se video

I Mannaz arbejder vi med ledelsesudvikling, der sætter vores kunder i stand til at gå fremtiden i møde med en stærk ledelseskultur, kompetente og fremsynede ledere samt et udviklingssyn, der sikrer indfrielse af hele organisationens potentiale.

Vi tror på, at ægte forandring sker ved at bygge organisationer og mennesker op indefra og facilitere forandring frem for at drive den. Mannaz gør organisationer og mennesker kompetente og i stand til selv at tage ansvar og ejerskab samt udvise lederskab for deres udvikling. De skal drive forandringsprocesser på egen hånd, så de kan skabe varige resultater.

Med en kombination af moderne organisations- og ledelsesprincipper, innovativ tænkning og klassiske dyder omsat i en virkelighedsnær kontekst, skaber vi overblik, afklaring og evne til at håndtere kompleksiteten. Vi har omfattende erfaring med design, gennemførelse, evaluering og effektmåling af leder- og talentudviklingsprogrammer i alle størrelser og på alle ledelsesniveauer i både private og offentlige organisationer, og vi står gerne på mål for de håndgribelige effekter af vores indsats.

Signature services

Ledelsesudvikling

Mannaz udvikler virksomheders ledelse og ledere. Det glæder både i sammenhængende lederudviklingsprogrammer og i processer, der er integreret i hverdagen. Her har vi fokus på at styrke de kompetencer og de relationer, der er afgørende for ledelseskvaliteten.

Talentudvikling

Det er afgørende for alle typer af organisationer at tiltrække, fastholde og udvikle de talenter og de kompetencer, der er afgørende for succes. Vi ser talentudvikling som et værktøj til organisationsudvikling, der rækker langt ud over det enkelte individ. Vi skræddersyr talentudviklingsforløb og -programmer, så de forbereder organisationen på fremtidens forretningsmæssige behov og målrettet løfter medarbejderne til deres højeste potentiale.

Effektive Ledelsesteam

Ledelse er et holdspil. Det er vores oplevelse, at nogle af de største uudnyttede potentialer i moderne organisationer ligger i ledelsesteamenes relationer og synergier. Det gælder både internt i det enkelte team, på tværs, opad, nedad og udad. Kun ved at være i tæt kontakt med omverdenen og sikre følgeskab hos medarbejderne kan hele organisationens potentiale frigøres.

Inkluderende ledelse

I Mannaz er vi i stigende grad opmærksomme på styrkerne ved mangfoldighed, og hvordan organisationers og virksomheders ledelse skaber en inkluderende kultur, der sikrer, at mangfoldigheden giver forretningsmæssig værdi. Vi tilbyder processer, hvor organisationer arbejder aktivt med diversitet og inklusion.

Procesdesign & Facilitering

I Mannaz er procesfacilitering i fokus. Vi er proceskonsulenter, vi uddanner proceskonsulenter, og vi faciliterer processer hos vores kunder. Det gælder alt fra store dialogprocesser med mange interessenter til afdelingsseminarer, forandrings- og strategiprocesser.

Coaching

Coaching er et kraftfuldt værktøj til at støtte ledere og nøglemedarbejdere i at navigere i kompleksitet og løbende udvikle sig. Gennem kraftfulde samtaler hjælper vi dem til at se sig selv og deres organisation fra nye perspektiver og se nye handlemuligheder. Og vi klæder ledere på til selv at anvende coachende samtaler til at skabe motivation og engagement i organisationen.

Kontakt os for mere information

Dorthe Steen

Vice President, Consulting Nordic

E-mail: dst@mannaz.com

Tlf: +45 5139 6031

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×