Forandringer
Mannaz lederundersøgelse

Mannaz lederundersøgelse

Træd ind i fremtidens ledelseslandskab med Mannaz Lederundersøgelse – oplev indsigt, udforsk trends og formér din lederstil for en dynamisk verden i konstant forandring.

Lederskab for en handledygtig fremtid

Formålet med lederundersøgelsen er at få konkret viden om nutidens ledelsesudfordringer, så vi bedre kan hjælpe virksomheder ved at give værdifuld og handlingsrettede løsninger, der er med til at forme deres strategier og skabe transformation.

Fra vores mange dybdegående samtaler med ledere er det tydeligt, at ledelsesudvikling på den nuværende, komplekse og hurtigt foranderlige forretningsscene er på en udfordrende opgave med at skabe organisatorisk succes. Evnen til at være innovativ er vigtig, og det kan kun opnås i en kultur, der er samarbejdsvillig, smidig og handledygtig.

Bemærkelsesværdigt er det, at næsten halvdelen af respondenterne i undersøgelsen forudser et behov for en ny ledelsesform. Ledelsesmodeller med top-down, kommando-og kontrolledelse er forældede og irrelevante. I stedet prøver en ny generation af ledere at afskaffe hierarkier og siloer og erstatte dem med en kultur, der er baseret på følelsesmæssig intelligens, sårbarhed og psykologisk sikkerhed.

 

DOWNLOAD LEDERUNDERSØGELSEN 

Citat
“En ny generation af ledere prøver at afskaffe hierarkier og siloer og erstatte dem med en kultur baseret på følelsesmæssig intelligens, sårbarhed og psykologisk sikkerhed”
Mannaz Lederundersøgelse

En ny ledelseskultur

Hensigt skal tilpasses retning. Mens der er en stærk konsensus om behovet for forandring, har mindre end en tredjedel af de adspurgte en klar strategi for deres ledelsesudvikling, og hvordan de realiserer potentialet i det nye ledelsesparadigme.

Det er en ledelsesmæssig udfordring, som vi giver et konkret svar på. Download undersøgelsen, hvor du får indsigt i, hvordan du skaber en ny ledelseskultur. Undersøgelsen kan fungere som et manifest for de holistiske lærings- og udviklingsstrategier, der er afgørende for at opnå kulturel transformation, muliggøre ægte innovation og sikre konkurrencefordele.

Fordelen ved at udvikle en åben, samarbejdsvillig og empatisk organisationskultur er positiv og enorm. Forandringsledelse, executive coaching og strategisk digital ledelse spiller alle en vigtig rolle. I sidste ende handler det om at skabe en kultur, som fordrer ejerskab for en konsistent og langsigtet forpligtelse til lærings- og udviklingsaktiviteter.

Hvis vi lykkes med ledelsesudfordringen og skaber en handledygtig og følelsesmæssig intelligent organisationskultur, vil ambitionerne blive en realitet.

Undersøgelsen indeholder også:

Ledelse for fremtiden: Empowerment

Vi lever i forstyrrende og revolutionære tider, hvor forandring er den eneste konstant. Det er en udfordring for mange virksomheder, organisationer og ledere i dag.

Mannaz har spurgt over 60 kunder, hvordan dette påvirker deres prioriteringer og forretningsledelse. Deres svar afslørede, at der er kommet nye måder at lede og motivere teams på for at fastholde konkurrencefordele i den foranderlige forretningsverden.

Tempoet for forandring kræver reaktion

”Der er to centrale spørgsmål, som nutidens lederteams stiller sig selv. Hvordan reagerer vi effektivt på forandring? Og hvordan muliggør vi transformation i virksomheden?”

Artiklen beskriver kulturen omkring beslutningstagning og prioriteringen af dette hos respondenterne i Mannaz Ledelsesundersøgelse. Det er en kultur af konstant forandring og usikkerhed, men også muligheder.

Transformér organisationer én person ad gangen

Artiklen skitserer, at den bedste tilgang til transformation er en inkluderende og åben kommunikation:

”Det er vigtigt at fastsætte en klar, overbevisende vision som samtidig indeholder en køreplan, der i vid udstrækning adresserer, hvordan visionen opnås.”

 

Fremtiden er nu

Organisationer har bevæget sig fra at styrke den digitale mulighed til at stå over for en digital nødvendighed.

Digital transformation handler ikke kun om digitalisering. Det handler om tankegangen til at ændre eksisterende forretningsmodeller.

 

At skabe tillid i teams

Stuart Schofield forklarer, hvordan psykologisk sikkerhed er en kritisk komponent i den ikke-hierarkiske tilgang til ledelse, som er fremhævet i vores undersøgelse:

“Modige ledere gør ikke dette, fordi det er den rigtige ting at gøre. De gør det, fordi de ved, at det på lang sigt vil give et bedre resultat.”

Coaching kultur kan ses på bundlinjen

I artiklen fremhæves det, at en af fordelene ved at skabe en coachingkultur og opfordre til empowerment samt støttende samtaler på alle niveauer i en organisation:
”Der er bred forståelse for, at ledelsens kommando- og kontrolstil hurtigt er på vej ud. Det skaber eftergivenhed snarere end engagement.”

Læring og udvikling: Et nyt frontområde

For at skabe en handledygtig organisation og dermed frisætte teams til at skabe endnu bedre resulter skal HR have en strategisk rolle på ledelsesniveau. Det påvirker tilgangen til og prioritering af lærings- og udviklingsinitiativer.

Citat
“Det er ikke længere nok for organisationer at fokusere på at være den bedste i verden: De skal nu stræbe efter at blive de bedste for verden.”
Mannaz Lederundersøgelse

Download Mannaz lederundersøgelseLeadership Survey

Download rapporten og få den seneste indsigt i ledelse og empowerment. Vi sender dig en e-mail med et downloadlink.

The potential is people