Ledelse & Teamudvikling

Psykologisk tryghed i det offentlige rum

Arbejdspladser er en vigtig del af vores liv, og derfor er det vigtigt at føle sig tryg på arbejdet. Psykologisk tryghed er en vigtig faktor, der påvirker trivslen på arbejdspladsen. Føler du dig tryg på dit arbejde? Lær hvordan psykologisk tryghed kan forbedre din arbejdsoplevelse.
·
Artikel

Psykologisk tryghed handler om ...

… hvorvidt medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke deres meninger og ideer og deltage aktivt i arbejdsprocesserne uden frygt for negative konsekvenser eller repressalier. Det er en væsentlig faktor i det psykiske arbejdsmiljø og kan have afgørende betydning for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes.

Forståelse af psykologisk tryghed på arbejdspladsen

For at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen er det nødvendigt at have en åben og respektfuld kommunikation, hvor alle medarbejdere føler sig hørt og værdsat. Det er også vigtigt at have klare og veldefinerede roller og ansvarsområder, så alle ved, hvad der forventes af dem. Her er nogle gode råd til at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen:

1

Skab en åben dialog:

Det er vigtigt at opfordre til åben dialog og lytte aktivt til medarbejdernes meninger og ideer. Det kan være med til at skabe en følelse af inklusion og medejerskab.

2

Vær anerkendende:

Ros og anerkend medarbejderne for deres bidrag og resultater. Det kan være med til at styrke deres selvværd og motivation.

3

Skab klare rammer:

Skab klare rammer og forventninger til arbejdsopgaverne og ansvarsområderne. Det kan være med til at skabe en følelse af kontrol og mening.

4

Prioriter trivsel:

Prioriter trivsel og psykisk sundhed på arbejdspladsen. Det kan være med til at forebygge stress og andre negative konsekvenser.

Kollektiv mestring er en væsentlig succesfaktor

En vigtig faktor i skabelsen af psykologisk tryghed er også kollektiv mestring. Kollektiv mestring handler om, hvorvidt medarbejderne føler sig i stand til at tackle de udfordringer, der opstår i arbejdet, og om de har tillid til deres egne og deres kollegers kompetencer. Her er nogle gode råd til at fremme kollektiv mestring:

1

Skab en kultur for læring:

Skab en kultur for læring og udvikling, hvor medarbejderne kan lære af deres fejl og trække på hinandens kompetencer.

2

Prioriter samarbejde:

Prioriter samarbejde og teamwork på arbejdspladsen. Det kan være med til at skabe en følelse af fællesskab og styrke tilliden til hinandens kompetencer.

3

Del viden:

Del viden og erfaringer på tværs af afdelinger og teams. Det kan være med til at skabe en følelse af fælles forståelse

I dagens moderne arbejdsmiljø ...

… er psykologisk tryghed blevet en afgørende faktor for medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes. En åben og respektfuld kommunikation, klare ansvarsområder, og prioritering af trivsel er alle vigtige elementer i at skabe en tryg arbejdsplads. Men kollektiv mestring er også en afgørende faktor i at skabe psykologisk tryghed, og det kan opnås gennem en kultur for læring og udvikling, samarbejde og deling af viden.

Det er vigtigt at huske på, at psykologisk tryghed ikke er noget, der opnås over natten. Det er en proces, der kræver tålmodighed og dedikation, men det er en investering, der vil betale sig i form af øget trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

Så lad os arbejde sammen om at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere føler sig trygge og respekterede, og hvor alle har mulighed for at bidrage til og lære af hinanden. Det er vejen til en sund og succesfuld arbejdsplads.

Nysgerrig på mere?

Per Krull har arbejder organisationspykologi i mange år og i mange forskellige virksomheder og organisationer. Snak med Per om, hvordan du kommer videre med psykologisk tryghed.

Senior Consultant

Kurser indenfor psykologisk tryghed

Ledelse

Psykologisk tryghed

Skab et inkluderende miljø, hvor alles perspektiver kan komme i spil .
Få viden, værktøjer og træning i at skabe tillid, psykologisk tryghed og et miljø, hvor alle føler sig hørt og inkluderet. Det styrker læring, resiliens og innovationskraft i din organisation.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Biasbevidst Ledelse (Masterclass)

Træf bedre beslutninger med diversitet.
Den biasbevidste leder ved, at det er lederens mindset, der skal trænes, så der kan opøves en adfærd, som gør diversitet til den virksomme ingrediens. Deltag på kurset, og lær at mestre den nye ledelsesstil, der gør op med fordomme, stereotyper og vanemønstre, så du kan opnå endnu større succes.

3 dage 16.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed

Introduktion til ligestilling og diversitet

Bliv klogere på Dansk Standard 5001, og lær at arbejde målrettet med ligestilling og diversitet.
Ønsker du at styrke dit nærvær og skabe rum til refleksion? Som leder skal du være noget for dig selv for at have noget at give til dine medarbejdere. På dette kursus lærer du et nyt tankesæt, en ny måde at være leder på, og du få konkrete redskaber til at skabe tid til refleksion.

1 dag 5.550 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Skab en fremtidssikret organisation med diversitet, ligestilling og inklusion.
Deltag på denne unikke uddannelse, og få fyldt din værktøjskasse med viden og konkrete strategier, så du kan lede og understøtte forankringen af diversitet og inklusion i din organisation. Dermed øger du trivslen, skaber bedre beslutningskraft og øger bundlinjen.

12 dage 49.999 kr. ekskl. moms
HR

HR’s rolle i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion

Deltag på 2-dages kursus, og få værktøjer til at skabe større kønsbalance, diversitet og inklusion i din virksomhed/organisation.
Få viden, værktøjer og træning i at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvilket bidrager til øget bundlinje, bedre trivsel og innovation. På kurset lærer du at kunne bruge diversitet og inklusion som drivkraft for medarbejdertilfredshed, bedre organisering og resultater.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Inspiration
Bliv inspireret indenfor psykologisk tryghed
Ledelse & Teamudvikling 6 råd til psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Psykologisk tryghed på arbejdet er afgørende for trivsel og produktivitet. Når medarbejdere føler sig trygge, tør de tage chancer og komme med idéer.

Procesfacilitering 10 procesøvelser der kobler dit team sammen

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger.

Om Mannaz Organisatorisk navigation i en kompleks verden

I mødet med den komplekse verden kan en rådgiver som Mannaz byde ind med input fra andre virksomheder, forskning og teori, og derigennem sætte fokus på nye og bedre muligheder for at navigere i en kompleks verden. Sådan udtaler vores nye konsulent og erhvervspsykolog, Nanna Svart.

The potential is people