Procesfacilitering

10 procesøvelser der kobler dit team sammen

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger.
·
Artikel

10 åbne-ordne-lukke-øvelser, der gør dine processer bedre.

Åbne-øvelser

Øvelser der åbner dine processer succesfuldt

1. Ability spotting
Denne øvelse anvendes som feedback i arbejdet med kompetenceudvikling og samarbejdet med medarbejdere, teams og ledere. Øvelsen er en god måde at åbne op i udviklingsforløb samt i forandringsprocesser. Formålet med øvelsen er, at deltagerne opdager hinandens ressourcer og kompetencer.
Samlet tid: Ca. 1 time.

2. Markedspladsen af kompetencer
Øvelsen anvendes, når deltagerne fx skal sammensætte et nyt værdigrundlag, opbygge et team eller er midt i en forandring. Formålet med øvelsen er at fastlægge, hvilke kompetencer der er i en gruppe, og hvordan disse kan bruges mest effektivt i en professionel udvikling. Det handler om at finde sine egne kompetencer, se potentialet ved andre og forstå, hvordan forskellige kompetencer kan komplementere hinanden.
Samlet tid: 0,5 time pr. deltager.

3. Bør og gør
Denne øvelse anvendes til personalegrupper eller teams i forbindelse med effektivisering og besparelser. I øvelsen skal deltagerne sætte ord på de oplevelser og erfaringer, som de har i forbindelse med emnet. Deltagerne skal se dette som et grundlag for feedback og inspiration til ledelsen.
Samlet tid: Ca. 40 min.

 

Få redskaber til at lede forandring som proceskonsulent

Ordne-øvelser

Øvelser der strukturerer dine processer

4. Systemisk intro
Øvelsen bruges som en fysisk oplevelse af den systemiske organisationsudvikling. Formålet med øvelsen er, at deltagerne opnår en forståelse af den systemiske tilgang til kommunikation, samarbejde og ledelse.
Samlet tid: Ca. 30 min.

5. Benspænd
Denne øvelse kan bruges til at sætte spørgsmålstegn ved deltagernes forforståelse af et emne, et begreb eller en opgave. Formålet med øvelsen er at skabe indblik i, hvordan vores hverdagssprog kan låse os i den måde, vi tænker tingene på.
Samlet tid: 1,5 time.

6. Idékonkurrence
Øvelsen anvendes til alle typer af processer, hvor ideer skal dannes og prioriteres på en effektiv måde. Formålet er, at deltagerne sammen vælger de bedste ideer på en sjov og engagerende måde.
Samlet tid: Ca. 40 min.

7. Tragten
Denne øvelse anvendes til at skabe en hurtig og effektiv deling af ideer blandt mange mennesker, der berøres af samme problemstilling. Formålet er at lade alle komme til orde og give et overblik over, hvad gruppen samlet set mener. Denne øvelse kan med fordel bruges som en hurtig måde at strukturere og videndele på.
Samlet tid: Ca. 45 min.

 

Se vores udvalg af kurser i procesledelse og facilitering

Lukke-øvelser

Øvelser der samler op på dine processer

8. Det levende barometer
Øvelsen anvendes som slut- eller midtvejsevaluering af en proces. Formålet med øvelsen er, at deltagerne bliver afklaret omkring egne og andre deltageres opfattelser af det givne emne.
Samlet tid: Ca. 0,5 time

9. Kompetencekortet
Denne øvelse anvendes til grupper eller teams i afslutningen eller midten af en fælles opgave. Øvelsen har en evaluerende karakter og passer godt til projektarbejde, teamudvikling og samarbejdsprocesser. Formålet med øvelsen er at give deltagerne et indblik i de kompetencer, som gruppen har benyttet sig af i forbindelse med en opgave. Gennem feedback bliver deltagerne opmærksomme og udfordret på egne ”blinde vinkler”.
Samlet tid: Ca. 1,5 time.

10. Storyline
Øvelsen anvendes til at skabe en hurtig og effektiv deling af ideer blandt mange mennesker, der berøres af samme problemstilling. Formålet er at lade alle komme til orde og give et overblik over, hvad gruppen samlet set mener. Denne øvelse er en hurtig måde at strukturere og videndele på.
Samlet tid: Ca. 1 time.

Hvis du ønsker mere viden om øvelserne, så kan du læse e-bogen 10 øvelser der gør dine processer bedre

Inspiration
Bliv inspireret indenfor proces og facilitering
Procesfacilitering Få nye karrieremuligheder som proceskonsulent

Som proceskonsulent kan det blive dig, der skaber de menings- og værdiskabende processer i virksomheden. Læs med nedenfor, og bliv inspireret til at få mere faglig tyngde, så du kan gøre en forskel i din virksomhed.

Procesfacilitering 10 procesøvelser der kobler dit team sammen

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger.

Procesfacilitering Få kroppen med og styrk din procesledelse

Vi har altid kroppen med os og dermed adgang til en strøm af vigtige informationer og et nyttigt redskab lige ved hånden. Hvis du er bevidst om din kropslige praksis, bidrager det til forståelse og stor professionalisme i arbejdet som underviser, facilitator eller proceskonsulent. Læs artiklen, og få indblik i, hvordan du gør.

The potential is people