Procesfacilitering

Få nye karrieremuligheder som proceskonsulent

Som proceskonsulent kan det blive dig, der skaber de menings- og værdiskabende processer i virksomheden. Læs med nedenfor, og bliv inspireret til at få mere faglig tyngde, så du kan gøre en forskel i din virksomhed.
·
Artikel

Bare fordi chefen siger, at noget er vigtigt, medfører det ikke automatisk succes og resultater. For pligt hører fortiden til. Og en vigtig proces kan hurtig strande på modvilje og ligegyldighed, fordi medarbejderne ikke forstår meningen med processen og netop ikke er drevet af pligtopfyldelse i stedet. At det er sådan, skal ikke forstås som noget negativt. Det er bare en konstatering af, at spillereglerne er anderledes i dag. Medarbejderne ønsker at være både involverede og engagerede, men det bliver de ikke af sig selv – og det er netop derfor, at den dygtige proceskonsulent kan gøre en afgørende forskel.

Den meningsskabende proces

Hvori består denne vigtige forskel så, tænker du måske? Den ligger i evnen til at iværksætte den meningsskabende proces. Ikke kun i reelle projekter men i alt fra mødeafholdelse til de samtaler, som proceskonsulenten faciliterer.

Omdrejningspunktet er det involverende og inkluderende mindset, som proceskonsulenten gennem sin teknik formår at sætte i spil. Forskellen på den form for proces i forhold til den traditionelle kan ikke undervurderes, for når man får alle kompetencer og synspunkter med ombord, kan man skabe holdbare, langsigtede løsninger. Værdien af den form for løsninger er naturligvis større for virksomheden, men det skaber samtidig også større medarbejdertilfredshed og mere innovation. Ja, beklager at hive en gammel kliche frem, men det er altså en win-win-situation.

 

Den lærende organisation

Har man først en medarbejder eller to inden for dørene, som mestrer facilitering og procesledelse, så har man også den første start på en lærende kultur og dermed en lærende organisation. Proceskonsulenten kan nemlig noget helt andet end den såkaldte ekspertkonsulent, der ligesom lægen kommer med en diagnose, og så forsvinder igen. Proceskonsulenten derimod videregiver sin viden til organisationen, så den fremover selv kan stille diagnosen. Proceskonsulenten bidrager nemlig ikke med færdige løsninger, og facilitatorens egen mening om det, der foregår, er sekundær.

Man kan tale om, at proceskonsulentens rolle er at være neutral, men i modsætning til den gængse betydning – at man ikke skal holde med nogen – er der her snarere tale om, at man skal forsøge at holde med alle perspektiver. En bogholder og en salgschef har begge væsentlige input i effektueringen af en given forandring. Proceskonsulentens opgave er at facilitere en fælles meningsskabelse frem, der kan skabe mere kvalificerede og holdbare løsninger.

“En dygtig proceskonsulent skaber energi, innovation og involvering.”

Det er måden, som er afgørende

Der er mange mennesker, som ikke helt forstår, hvilken forskel proceskonsulenten gør. ”Vi holder da også både MUS-samtaler og strategiprocesser”, siger de. Men forskellen ligger i måden, man gør det på. Et møde, som er faciliteret af en dygtig proceskonsulent skaber energi, innovation og involvering på en helt anden måde end de traditionelle møder, som mange kan opleve som trættende og grænsende til det kedelige.

Men det kan være svært at erkende, at man kunne holde bedre strategiprocesser eller bedre møder, for mange af os opfatter jo os selv som dygtige til det. Men spørg bare dig selv, hvornår du sidst er kommet ud af et møde og tænkt: Hold op, det var et FEDT møde!

Hvad kan en proceskonsulent?

En uddannet og dygtig proceskonsulent kan drive alt fra en proces, hvor flere store grupper skal i dialog på tværs af organisationen, til at håndtere konflikter i en ledergruppe. Måske bløder bundlinjen, og ledergruppen skændes og modarbejder hinanden i stedet for at løse problemet. Her vil en proceskonsulent forberede nogle antagelser om, hvorfor ledergruppen er i konflikt og så præsenterer dem for gruppen.

Proceskonsulenten vil ikke have diagnosen med i baglommen men vil hjælpe ledergruppen til selv at løse problemet. Antagelsen er nemlig, at selvfølgelig er ledergruppen selv kompetent nok til at løse problemet. De skal bare have lidt hjælp til det. Og det allerbedste er, at ledergruppen nu har lært, hvordan de kan klare næste konflikt selv, fordi de jo netop var involverede i processen. De er stadig de samme mennesker, men de har bare haft mulighed for at reflektere over deres ord og handlinger.

“En proceskonsulent overfører sine kompetencer til de involverede og hjælper dermed organisationen på vej mod en lærende kultur.”

En god investering

Fordi en proceskonsulent overfører sine kompetencer til de involverede og dermed hjælper organisationen på vej mod en lærende kultur, er en investering i uddannelse af proceskonsulenter en særdeles god investering. Det er den gode gamle hjælp til selvhjælp-metode for at sige det meget populært.

Samtidig er det vigtigt at forstå, at proceskonsultation ikke er et quick fix. Den lærende proces kan forstyrre organisationen, fordi der bliver stillet flere spørgsmål, og nysgerrigheden efter at gøre ting på nye måder vokser. Det skal en organisation selvfølgelig være gearet til. Se vores kursus i facilitering her.

Vil du gerne være proceskonsulent?

På det individuelle plan hjælper kompetencer inden for proceskonsultation med at skabe mening og indhold i jobbet, fordi man er involveret i nogle lærerige og positive processer. Arbejder man fx som projektleder, kan man engagere interessenterne på en kompetent og meningsskabende måde og dermed sikre projektet succes.

Her er tre gode råd til dig, som drømmer om at skabe bedre processer som proceskonsulent

1

Få styr på værktøjskassen.

2

Bliv bevidst om, hvordan du ”fylder”. Du skal nemlig være neutral som proceskonsulent. Du må derfor ikke se verden farvet gennem egne briller.

3

Start i det små, og få øvelse. Proceskonsultation handler først og fremmest om praksis. Det er nemlig her, værdien skabes.

Inspiration
Bliv inspireret indenfor proces og facilitering
Procesfacilitering 10 procesøvelser der kobler dit team sammen

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger.

Procesfacilitering 4 vigtige redskaber til den gode forandringsproces

Som proceskonsulent er din fornemmeste opgave at få alle berørte medarbejdere med på vognen i en forandringsproces. Netop derfor har du relationerne for øje, og din fornemmeste opgave handler om at stille de rette spørgsmål på de rette tidspunkter.

Procesfacilitering Hvordan tager du hensyn til forskellighed og personlige præferencer i din procesfacilitering?

Få gode råd til, hvordan du som facilitator tilrettelægger din workshop på en måde, hvor du både er bevidst om dine egne personlige præferencer og tager hensyn til den forskellighed, der ofte er repræsenteret i gruppen af deltagere.

The potential is people