PDF Del siden

Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1)

Få redskaber til at lede forandringer, processer og møder gennem facilitering
14 dage    |    49.900 kr56.900 krTilmeld mig

Indsigt og træning i procesledelse

Drømmer du om at skabe reelt følgeskab i dine forandringsprocesser? Har du følelsen af, at dine evner ikke helt rækker til at lede dynamiske og uforudsigelige processer? Og har du lyst til at tage et stort skridt i din udvikling som facilitator af processer, forandringer og/eller møder? Så er Proceskonsulentuddannelsen helt sikkert noget for dig. Med afsæt i systemisk teori og kompleksitetstænkning får du den nyeste viden og de nyeste metoder inden for procesledelse.

Du bliver klædt på til at imødekomme mange organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer for en proceskonsulent, og du bliver trænet i at drive forandringer samt procesfærdigheder frem i din organisation.

 

Hvem deltager?

Proceskonsulentuddannelsen er målrettet konsulenter og medarbejdere i den private og offentlige sektor, der ønsker at styrke deres faglige profil som proceskonsulenter. Herunder hører medarbejdere, der ønsker færdigheder i at styre og koordinere konstruktive samt involverende dialogprocesser i forbindelse med organisationsforandringer, projekter, temadage, uddannelses- og udviklingsforløb, individuelle sparringsforløb m.m.

Du kan fx være:

 • Erfaren konsulent der trænger til ny inspiration og flere hands-on kompetencer
 • HR-konsulent der har fået ansvaret for vigtige processer og gerne vil træde endnu mere i karakter i organisationen
 • Mellemleder, der har brug for en ny måde at kommunikere med sine medarbejdere på og savner mere opbakning og engagement fra sit team
 • Fagspecialist, der ønsker at blive mindre ekspert og mere facilitator
 • Dreven udviklingskonsulent, der vil udvide dit repertoire fra den Kotter’ske forandringsteori til en emergerende, samskabende tilgang til forandringer
Næste ledige afholdelse:
Ledige pladser
15. maj. 2019 - 18. dec. 2019
14 dage
Mannaz - Hørsholm
Ny Pris
49.900 kr 56.900 kr
ekskl. moms
Tilmeld mig

På kurset arbejder du med:

 • Procesledelse i praksis
 • Systemisk teori, kompleksitetstænkning og erkendelsesteori
 • Kommunikationsteori, spørgeteknikker og anerkendende feedback
 • Forandringsprocesser
 • Lavpraktiske tips og tricks til fx grafisk facilitering, effektiv mødeledelse og 1-1 samtaleteknikker m.m.
 • Rollen som facilitator af andres læring og udvikling
 • De nyeste proceskonsulentmetoder og -teknikker
 • Interventionsmodeller, som er målrettet arbejdet med individer, teams og større grupper
 • Konflikthåndtering
 • Din personlige stil og gennemslagskraft

 

Udbytte

 

Dit udbytte

 • Indsigt i den nyeste viden inden for procesledelse inkl. systemisk teori og kompleksitetstænkning
 • En stor værktøjskasse med de nyeste proceskonsulentmetoder og -teknikker
 • Træning i at anvende interventionsmodeller, som er målrettet arbejdet med individer, teams og større grupper
 • Redskaber til at koble interventionerne med de overordnede mål for dit arbejde
 • Et stærkt kompleksitetsteoretisk fundament for dit konsulentarbejde der tager afsæt i videnskabsteori, grundantagelser for læring og udvikling i en reflekteret praksis
 • Et avanceret kommunikationsteoretisk blik på konsulentens påvirkningskraft, brug af sproget som redskab og skabelse af handlemuligheder
 • Samtalefærdigheder til at skabe effektive og udviklende møder og samarbejdssituationer
 • Redskaber og spørgeteknikker til at arbejde med en coachende tilgang i forhold til teams og grupper
 • Redskaber til tilrettelæggelse af formøder og afklaring af processers formål og udbytte som afsæt for design af udviklingsforløb
 • Afklaring af en række centrale udfordringer, du møder som henholdsvis intern og ekstern konsulent
 • Udvikling af din personlige stil gennem anerkendende feedback
 • Netværksdannelse og faglig sparring på højt niveau med andre konsulenter og procesledere, der alle er interesserede i at arbejde med procesledelse i teori og praksis

 

Din virksomheds udbytte

 • En stærk proceskonsulent med selvindsigt og nye handlemuligheder
 • En proceskonsulent med evne til at få organisationen i mål med processer og forandringstiltag
 • En ny og forbedret tilgang til processer, hvor der skabes engagement, indlevelse og forankring hos alle involverede
 • Effektiv udnyttelse af ressourcer
 • Mulighed for bedre understøttelse af grupper i deres udvikling og forståelse for, hvordan deres egen udvikling sker
Add - Black Friday DA

Tid & sted

Varighed

14 dage

Pris

49.900 kr 56.900 kr ekskl. moms
Dato
15. maj. - 18. dec. 2019
Modul
7 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Pris
49.900 kr
ekskl. moms
56.900 kr
Sted
Mannaz, Aarhus N
Dato
22. aug. 2019 - 28. feb. 2020
Modul
7 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Pris
49.900 kr
ekskl. moms
56.900 kr
Sted
IDA - Ingeniørforeningen i Danmark, København V
Dato
22. aug. 2019 - 26. feb. 2020
Modul
7 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Pris
49.900 kr
ekskl. moms
56.900 kr
Sted
Kursussted - København, København K
Dato
8. okt. 2019 - 24. apr. 2020
Modul
7 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Pris
49.900 kr
ekskl. moms
56.900 kr
Sted
Mannaz, Aarhus N
Dato
5. nov. 2019 - 29. maj. 2020
Modul
7 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Pris
49.900 kr
ekskl. moms
56.900 kr
Se flere afholdelser

Prisen dækker over:

Før kurset

Under kurset

 • 14 dages uddannelse fordelt på 7 moduler
 • Netværksgrupper
 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Efter kurset

 • Netværksgrupper
 • Uddannelsesbevis

 

 

Praktisk gennemførelse

Proceskonsulentuddannelsen varer 14 dage fordelt over 7 moduler á 2 dage.

På første modul inddeles deltagerne i netværksgrupper for at styrke indlæring og refleksivitet. Netværksgrupperne mødes én gang mellem hvert modul, hvor der arbejdes med hjemmeopgaver og forberedes cases til de efterfølgende moduler.

Det er afgørende, at teori bliver koblet til din praksis, derfor er deltagernes arbejdsmæssige udfordringer en vigtig del af uddannelsen. Det er i den praksis, du lærer og lærer af andre.

Under uddannelsen skabes et læringsrum, hvor den enkelte deltager balancerer på kanten af sin komfortzone, men samtidig føler sig i trygge hænder.

Når du har gennemført samtlige moduler af uddannelsen modtager du et uddannelsesbevis, som viser, at du har uddannet dig som proceskonsulent.

 

Modul 1: 

2 dage 

Proceskonsultation: Erkendelsesteori, systemisk tænkning og procesledelse i praksis

På det første modul arbejder vi med:

 • Afklaring af forskellige konsulentroller og hjælperoller
 • Tilegnelse af sprog og begrebsapparat om involverende og meningsskabende processer
 • Indsigt i socialkonstruktivistisk erkendelsesteori som fundament for procesledelse
 • Sprogfilosofisk tilgang til facilitering gennem brug af teori om sprogspil
 • Gamemastery som metode til afstemning af formål, udbytte og regler for processers udfoldelse i praksis
 • Nysgerrig og udforskende tilgang til at skabe udvikling i organisatoriske udfordringer
 • Afledte metoder til at motivere systemer til at arbejde med deres egne udfordringer
 • Netværksdannelse med andre konsulenter
 • Implementering i konsulentens egen organisation gennem indgåelse af læringspartneraftale med kollega eller leder

 

 

Modul 2:

2 dage

Sprogets skabende kraft: Anerkendelse og værdsættende udforskning som grundlag for udvikling og forandring

På det andet modul arbejder vi med:

 

 • Procesledelsesfærdigheder: styring og målretning af processer uden at dominere indholdet
 • Socialkonstruktionistisk teori og tilgang til procesledelse i organisationer og menneskers udviklingsprocesser
 • Indsigt i forskellen mellem den anerkendende og værdsættende tilgang i proceskonsultation
 • Tilegnelse og forståelse af principper til grund for Appreciative Inquiry som metode til ressourcebaseret udvikling
 • Sproglige generative forestillingsbilleder af fremtiden som redskab i konsulentens arbejde med forandring
 • At give og modtage feedback der understøtter fremadrettet læring
 • At facilitere i processer gennem sproglige domæner
 • Grafisk facilitering og visuelle stilladser som metode til facilitering af gruppers viden og læring

 

 

Modul 3:

2 dage

Samtaler: Coachende tilgang og proceslederens grundfærdigheder til at skabe effektive og udviklende samtaler

På det tredje modul arbejder vi med:

 

 • Forskellige samtaleformer som arenaer for udvikling og læring
 • Den coachende tilgangs potentiale i proces- og udviklingsarbejde samt brugen af coaching som udviklingsværktøj til at skabe motivation og målrettethed hos procesdeltagere
 • Praktisk træning i systemiske coachingfærdigheder og tilegnelse af erfaringer med dialogiske samtaleformer, der bidrager til udvikling og problemløsning
 • Intentionelt og metodisk arbejde med forskellige spørgsmålstyper
 • En løsningsfokuseret tilgang, hvor arbejdet i processer rettes direkte mod skabelse af fremtidige handlemuligheder

 

 

Modul 4:

2 dage

Koordinering af mening: Afholdelse af afklaringsmøder og færdigheder til at facilitere effektive og energifyldte møder

På det fjerde modul arbejder vi med:

 

 • At tilegne sig viden om meningsskabelse som basis for samarbejde og afklaring i procesarbejdet
 • At identificere og afgrænse procesinterventioner
 • Metoder og værktøjer til facilitering af afklaringsmøder, hvor udviklingsbehov designes sammen med kunden og/eller procesdeltagerne
 • Resultat- og ressourcefokus i interventioner
 • At afprøve, udfordre og udvikle modeller samt metoder med afsæt i deltagernes egne procescases
 • At facilitere involverende, effektive og energifyldte møder

 

 

Modul 5:

2 dage

Design af forandringsprocesser baseret på organisatorisk kontekstforståelse, formål og ønsket udbytte

På det femte modul arbejder vi med:

 • Forståelse af den organisatoriske kontekst som afsæt for initiering af mulige procesdesigns
 • Casearbejde og forskellige tilgange til design af forandring og udvikling i deltagernes egen organisatoriske kontekst
 • Resultat- og ressourcefokus i interventioner
 • Teoretisk indføring i kompleksitetsteori og grundforståelse af kompleksitet og uforudsigelighed som et grundvilkår i forandring
 • Modeller og tilgange til at udvikle og designe forandringsprocesser
 • Operationalisering, omsætning og forankring af teori og metoder i egen fremtidig konsulentpraksis

 

Modul 6:

2 dage

Storgruppeprocesser, personlig fremtræden og færdigheder til at agere i uventede og/eller konfliktfyldte situationer

På sjette modul arbejder vi med:

 • Teoretiske tilgange og praktiske metoder til at designe processer med mange mennesker, hvor alle har mulighed for at bidrage og føle sig involveret
 • Intervention og facilitering af fastlåste og konfliktfyldte situationer
 • At respondere i nuet og give feedback på anerkendende samt værdsættende måder, så det fremmer udvikling
 • Forståelse af forskellige paradigmer for evaluering og måling
 • Bevidsthed om virkninger og tilsigtede samt utilsigtede effekter af evalueringsarbejde
 • Evaluering som en understøttende aktivitet, herunder integrering af involverende tilgange i design af evalueringsindsatser

 

 

Modul 7:

2 dage

Procesledelse i praksis og indblik i aktuelle strømninger i procesledelse

På sidste modul arbejder vi med:

 • Viden og kompetencer om social kapital og fair proces som afsæt for procesarbejde
 • Relationel koordinering som inspiration og afsæt for procesledelse i praksis
 • Evidens bag effekten af dialogisk (involverende) facilitering af processer
 • Viden, metoder og praksisnær træning i personlig fremtræden - med sigte på udvikling af egen personlig fremtræden som proceskonsulent
 • At gennemføre og mestre facilitering af processer med mange mennesker, hvor alle har mulighed for at bidrage og føle sig involveret

 

Konsulenter

På Proceskonsulentuddannelsen møder du kompetente og erfarne undervisere med stor teoretisk indsigt og praktisk erfaring med proces- og udviklingskonsultation. De er ikke bare undervisere, de bruger også deres færdigheder som proceskonsulenter og facilitatorer i både offentlige og private virksomheder. 

Relaterede kurser

Luk