Mannaz Certifikat i Procesledelse

Ønsker du at få papir på din nye viden og dine nye kompetencer inden for procesledelse? Bliv Proceskonsulent ved at deltage på både Proceskonsulentuddannelsen og Procesledelse i kompleksitet, og modtag Mannaz Certifikat i Procesledelse.

 

Kriterier for at modtage Mannaz Certifikat i Procesledelse:

Du skal have gennemført Proceskonsulentuddannelsen (PKU1), som består af:

 • Modul 1: Erkendelse – Systemisk tænkning og procesledelse
 • Modul 2: Sprog – Anerkendelse, udforskning og feedback
 • Modul 3: Samtaler –  Proceslederens samtaler og coachende tilgang
 • Modul 4: Mening – Mødefacilitering og afklaringsprocesser
 • Modul 5: Forandring – Procesdesign og organisationsforståelse
 • Modul 6: Involvering – Storgruppe, gennemslagskraft og konflikthåndtering
 • Modul 7: Praksis – Procesledelse i praksis

Du kan have deltaget på forløbet hos enten Mannaz eller Attractor.

 

Du skal have gennemført Procesledelse i kompleksitet (PKU2), som består af:

 • Modul 1: Transformativ læring, kompleksitetsteori som afsæt for procesledelse og casearbejde med refleksive narrativer
 • Modul 2: Komplekse og responsive processer – Kompleksitet i praksis, ledelse og facilitering
 • Modul 3: Rum og bevægelse, Art of hosting – Internationalt udsyn på facilitering
 • Modul 4: Dialogisk organisationsudvikling – Collaborative Co-Inquiry og paradokser i processer
 • Modul 5: Arbejde med eget ledelsesnarrativ, tilstedeværelse i processer og proceslederens energi
 • Modul 6: Strategisk procesledelse, magt i organisationer, innovation og kreativitet
 • Modul 7: Intuition, empati som ressource i faciliteringsrollen, produktpræsentation og opsamling

Du kan have deltaget på forløbet hos enten Mannaz eller Attractor.

 

De to gennemgående undervisere på uddannelserne skal godkende, at du kan modtage certifikatet, hvilket sker ud fra:

 • Vurdering af din tilstedeværelse på uddannelserne (maksimum 4 ud af 28 undervisningsdages fravær)
 • Vurdering af din deltagelse og dit udbytte af uddannelserne:
  • Aktiv deltagelse i de løbende øvelser og dialoger på uddannelserne
  • Demonstration af tilfredsstillende teoretisk overblik i dialoger og samtaler
  • Udvisning af tilfredsstillende praksiskompetencer inden for facilitering i øvelser og casearbejde

Et certifikat med høje standarder

Et certifikat fra Mannaz sikrer dig, at din uddannelse stemmer overens med høje ISO-standarder. Dette indebærer bl.a.:

 1. Undervisningen og arbejdsformerne er tilpasset deltagernes niveau og erfaringer, så alle har forudsætninger for at deltage aktivt
 2. Der er sikret en optimal læringskurve og progression for den enkelte deltager
 3. Deltagerne kan opnå det udbytte, der beskrives i de enkelte modul- og uddannelsesbeskrivelser
 4. Der er en tilstrækkelig kombination af både teori og anvendelse i praksis
 5. Der er angivet en realistisk arbejdsbelastning, som deltagerne kan forvente ved deltagelse på uddannelserne
 6. Samtlige undervisere har relevant proceserfaring
 7. Underviserne sørger for løbende at holde sig opdaterede om det område, som certifikatet berører, så de kan inspirere deltagerne med ”best practice” og nye tendenser på området
 8. Løbende kvalitetssikring og tilfredshedsmålinger på uddannelserne, hvorudfra vi kontinuerligt optimerer og udvikler uddannelserne
 9. Der skabes forudsætninger for, at deltagerne kan forankre det lærte, når de er tilbage på jobbet. Dette gøres bl.a. ved:
  • At der arbejdes med at implementere lærte tilgange, teori og metoder hjemme i praksis. På alle moduler laver deltagerne afslutningsvist en personlig handlingsplan, hvor deltageren laver en plan for implementering og træning af det lærte i praksis
  • At deltagerne løbende inviteres til at arbejde med processer fra deres egen hverdag. Modul 4 og 5 inddrager f.eks. et grundigt casearbejde, der tager udgangspunkt i egne processer.
  • At deltagerne på alle moduler inviteres til at dele egne procesopgaver, dilemmaer og erfaringer fra deres hverdag, som de kan få sparring på

Efter forløbet bliver certifikatet tilgængeligt online, så du kan hente det, når du har behov for det. Certifikatet er som udgangspunkt gyldigt i tre år.

Kontakt Mannaz

Christel Roust

Relation Manager

E-mail: cro@mannaz.com

Tlf: +45 4517 6143

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×