Multispeed leadership – at kunne lede i flere tempi samtidigt

11. April 2017 - Tue Juelsbo, phd.-studerende, Senior Consultant, Mannaz og Claus Rydkjær Del siden

Erhvervslivet er under stadig forandring. Derfor har fremtidens ledere brug for et nyt ledelsesperspektiv – multispeed leadership. I denne artikel får du indblik i nødvendigheden af denne nye ledelsestilgang.

Det er den generelle opfattelse, at alt inden for forretningsverdenen konstant forandrer sig med voldsom hastighed. Ny teknologi skyller ind over os, nye forretningsmodeller udvikles i stadigt hastigere tempi, og global geopolitisk usikkerhed sætter spor i vores forretningsmæssige kontekst. Men billedet er ikke så enkelt. Der er flere ting, der tyder på alternative scenarier. Som leder kan du føle, at selvom alting går hurtigere, så er der visse ting i din virksomhed, som måske fungerer lige så effektivt som tidligere. Dette er samtidig med, at andre afdelinger er betydeligt mere agile i deres tilgang, og andre igen er hyper-agile i deres måde at bruge ny teknologi på, i deres samskabelse med større eksterne fællesskaber eller i deres digitalisering af tjenesteydelser. Hos Mannaz er vi af den overbevisning, at det kun er den halve sandhed at hævde, at alle virksomheder er digitale og eksponentielle. Eller at de skal være det. Vores argument er, at mange virksomheder stadig er lige så meget analoge, og at fremtidens ledere skal kunne lede deres virksomheder og medarbejdere i flere forskellige tempi. Det er en ny virkelighed, der kører i flere forskellige tempi samtidigt – en multispeed virkelighed. Denne nye virkelighed medfører behovet for nye tilgange til ledelse.

Fremtidens ledere står over for en multispeed virkelighed

Topledere skal i dag både kunne lede traditionelle produktionslinjer og -funktioner, selvstændige og agile projektteams samt diverse netværksfællesskaber – alt dette inden for samme organisation. I virksomheder hvor den analoge, traditionelle og effektivitetsorienterede forretning kører videre som den stabile del af virksomheden, kan andre dele af virksomheden måske køre i forskellige tempi og have en helt anden kultur, forvaltningsstruktur og ledelsespraksis. Der er behov for en ny synsvinkel, nye koncepter og ny praksis for at forstå og navigere i denne fragmenterede virkelighed. Vi har brug for et perspektiv med flere tempi, og her er det særdeles vigtigt at optimere vores forvaltning og ledelse, så den passer til disse forskellige og multifacetterede, co-eksisterende virkeligheder. Hvis vi bliver ved med at fastholde vores traditionelle mindset, vil vi ikke være gode nok til at tilpasse os og reagere på skiftende kundebehov, tackle digitalisering og justere samt udvikle vores organisationer, så de passer til disse nye scenarier.

”Den multifacetterede virkelighed i moderne ledelse stiller os over for en udfordring, som vi bliver nødt til at tage fat på lige nu.”

”One-size-fits-all”-ledelsesontologien udfordres

Langt de fleste virksomheder har tidligere praktiseret en tilgang med en one-size-fits-all-ledelsesstil. Denne tilgang er langsomt ved at dø ud. De ’digitalt indfødte’-generationer kommer nu ind på arbejdsmarkedet og gør det vanskeligt at lede alle medarbejdere ved hjælp af samme tilgang. Denne nye generation tænker helt anderledes og motiveres af andre faktorer. Den multifacetterede virkelighed i moderne ledelse stiller os over for en udfordring, som vi bliver nødt til at tage fat på lige nu: Hvordan kan vi lede virksomheder, som kører i forskellige tempi, hvor hvert tempo kræver sin egen unikke blanding af organisatoriske, forvaltnings- og ledelsesmæssige samt kulturelle indstillinger? I vores arbejde med at hjælpe vores kunder med at bedømme deres multispeed business-kontekst, har vi introduceret begrebet multispeed leadership. En ny virkelighed kræver nemlig en ny model, som bygger bro mellem det gamle og det nye – det stabile og det agile – og som rummer og favner alt fra kerneforretning til eksponentiel realitet. Denne nye model giver os et nyt sprog og et nyt sæt ledelsesmæssige fremgangsmåder.

Bro mellem det gamle og det nye med multispeed-ledelse

Multispeed business kræver, at fremsynede ledere skal anvende andre kriterier i deres beslutningstagning i de traditionelle dele af organisationen sammenlignet med de digitale og eksponentielle dele af organisationen. Det kan dog også betyde, at vi bliver nødt til at genvurdere, hvad ledelse grundlæggende handler om, hvordan vi beskriver det, og hvor vi leder efter det. Med andre ord har vi brug for en ny ledelsesmæssig ontologi eller grundforståelse. Der kan, for de dele af organisationen som fokuserer på driften, være brug for klassiske ledelsesdiscipliner. Med hensyn til de mere agile udviklingsteams, kan vi være nødt til at afbalancere vores centrale behov for at kontrollere og sikre compliance med at give teamet frihed og delegere ledelse helt ud til første led. De klassiske ledelsesmæssige principper har ikke ændret sig, men behovet for ledelsesmæssig alsidighed er blevet enormt vigtigt. Forskning har vist, at halvdelen af forfremmede ledere mislykkes pga. deres manglende evne til at indstille sig hurtigt nok i forhold til deres nye stilling og kontekst. De hænger fast i en ledelsespraksis og et –fokus, der fik dem til at lykkedes på tidligere niveau, og det er opskriften på fiasko.

”Ledere i dag skal være agile nok til at kunne rumme forskellige ledelsesmæssige ontologier eller grundforståelser på samme tid.”

Hyper-agilitet i lederskabet

Den nye multispeed virkelighed betyder altså, at ledere skal bruge andre kriterier i deres beslutningsprocesser i den traditionelle del af virksomheden sammenlignet med den eksponentielle del af virksomheden. Ledelsestilgangen skal derfor være mere agil. Vi kalder dette for hyper-agilitet. Hvis en organisation skal fungere som en multispeed business med flere forskellige tempi, skal vi også kunne lede i forskellige tempi. Med andre ord skal ledere i dag være agile nok til at kunne rumme forskellige ledelsesmæssige ontologier eller grundforståelser på samme tid. Fra en klassisk, fokuseret forståelse af ledelse til en mere distribueret, socialt orienteret ledelsesforståelse og fra leder-som-person-og-rolle til ledelse-som-produkt-af-sociale-processer. De skal også være i stand til at håndtere mange forskellige typer medarbejdere – lige fra den digitale hackertype til den klassiske ingeniør – inden for deres multispeed business-kontekst. Evner du at differentiere? Er dit lederskab og din virksomhed klar til den nye virkelighed?

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvExecutive

Mannaz Executive Leadership Program – VL90

Dette eksklusive ledelsesudviklingsprogram er til alle executive ledere, som vil udvikle deres ledelse og organisationer i en kompleks verden. Lær at skabe bedre resultater i den nye virkelighed.

Læs mere
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Bliv udfordret, styrket og skab et solidt fundament for dit lederskab med et mix af ledelsesteori, nye tendenser og aktuelle metoder. Du opbygger samtidig et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 54.500 kr
Læs mere
Ledelse

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Bliv bedre til at facilitere som leder. Få indsigt og træning i forskellige faciliteringsteknikker og -værktøjer, fx grafisk facilitering. Bliv bedre til at gribe ideer og øge engagementet.

3 dage 17.500 kr
Læs mere