Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)

Deltag på denne eksklusive og EMCC-akkreditererede coachuddannelse

Del siden Print

Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau

Samtaler og personlig kommunikation er vigtig for trivsel, effektivitet og sammenhængskraft på arbejdspladsen. Ved at deltage på denne uddannelse opnår du en certificering som coach. Coachinguddannelsen er EMCC-akkrediteret under European Mentoring & Coaching Council. Du lærer at styre professionelle samtaler på procesniveau, samtidig med at du lærer at mestre en lang række løsningsorienterede og konstruktive spørgeteknikker. 

Coachcertificeringen giver dig de tænke- og handleværktøjer, der skal til, for at du kan navigere i komplekse, kommunikative udfordringer og muligheder. Uddannelsen styrker og videreudvikler dine kompetencer, så du med et professionelt sigte kan planlægge, gennemføre og evaluere dine samtaler.

 

Hvem deltager?

Kurset er målrettet medarbejdere og ledere på alle niveauer, som ønsker at styrke deres coaching- og samtalefærdigheder. Det kan f.eks. være:

 • HR-konsulenter, der arbejder med samtaler i det daglige
 • Ledere, der gennemfører MUS- og medarbejdersamtaler
 • Projektledere med små eller store teams, der skal finde fælles mål og definitioner
 • Udviklingskonsulenter, der jævnligt arbejder med de svære samtaler

Det er væsentligt for udbyttet, at du træner de færdigheder, som du udvikler på uddannelsen, og at du indgår i netværksgrupper mellem hvert modul.

Næste ledige afholdelse: Ledige pladser
3. mar 2020 - 12. feb 2021
16 dage | 8 moduler
Mannaz, Aarhus N
69.900 kr
ekskl. moms
16 dage  |  69.900 kr
Tilmeld mig

På uddannelsen arbejder du med:

 • Metoder og redskaber til at stille nysgerrige, organisatoriske spørgsmål, som giver fremdrift og energi til dine daglige samtaler
 • Forandringsledelse i din organisation eller dit team
 • Et stærkt teoretisk fundament, der beriger dine muligheder for effektiv og professionel kommunikation
 • Bedre relationsskabelse relationer på tværs af organisationen, processer eller projekter
 • Styring og håndtering af de svære samtaler
 • Motivation og engagement af mennesker
 • Grundig træning i samtalen som konstruktivt redskab til at løfte medarbejdere og organisationen mod nye mål
 • Konflikthåndtering og konfliktopløsning

 

EMCC-akkrediteret coachuddannelse

EMCCUddannelsen er EMCC-akkrediteret under European Mentoring & Coaching Council. Akkrediteringen sikrer et højt fagligt etikniveau i professionelle samtaler. Derfor vil vores erfarne og certificerede coaches også vise live-demonstrationer af teknikker og redskaber på alle moduler. Når du har gennemført uddannelsens otte moduler, modtager du et diplom som bevis på, at du har certificeret dig som systemisk coach.

 

Systemisk coaching

Udgangspunktet for undervisningen er den systemiske teori, der tilbyder en række stærke forståelser, redskaber og teknikker til en anerkendende, positiv og konstruktiv coachingstil. Coaching handler her om at udvikle den coachede person med udgangspunkt i hans/hendes styrker og evner – ikke om at finde fejl og mangler.

Vi arbejder med en forståelse af coachen som gamemaster. Gamemasteren har en ”dobbelt færdighed”, der gør ham/hende i stand til effektivt at styre og koordinere samtaler hen mod fælles definerede mål samtidig med, at han/hun skaber rum for udvikling gennem inspirerende spørgsmål og hypoteser, der tilbyder nye vinkler på situationer.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op omkring otte undervisningsmoduler á to dage. Dertil kommer to læringssamtaledage, hvor du får personlig feedback på din coaching og udvikling. På uddannelsen er samtaleteori et gennemgående element, som du har tid og plads til at afprøve i din egen praksis og i et fortroligt rum blandt kursister og undervisere.

Modulerne ligger med ca. 1 måneds mellemrum. I alt fordeler disse moduler sig over 18 dage inklusiv eksamen og strækker sig over ca. 1 år.

Undervejs føres logbog, dokumenterede coachingsamtaler bliver gennemført, og i løbet af de sidste måneder arbejdes der på en synopsis på maks. 10 sider, der tager udgangspunkt i deltagerens eget foretrukne emne, og som tjener til at belyse tre ting:

 • Kendskab til systemisk (og anden) coachteori
 • Dokumentation af egen praksis
 • Evnen til at reflektere over egen praksis med afsæt i teorien

Undervisningen vil gennem hele forløbet være en blanding af teoretiske oplæg, øvelser og refleksioner, der søger at koble læringen til deltagernes organisatoriske hverdag.

 

 

Uddannelsens to dele

Det er muligt at tage uddannelsen i to dele, så du først deltager på den ene del, som hedder “Professionel coaching”, og derefter deltager på den anden del, som hedder “Certificering (overbygning på Professionel coaching)”. Hvis du gør dette, følger du dog ikke den samme netværksgruppe gennem hele uddannelsen.

 

Kursusmoduler

Her er en samlet oversigt over de 8 moduler på Certificeret systemisk coach:
 

Modul 1

Introduktion til systemisk coaching

 • Teori om kommunikation og sociale systemer
 • Samtalestyring, sprogspil og nysgerrighed
 • Coaching som fænomen i tiden
 • Kontakt og kontrakt mellem coach og fokusperson.

 

Modul 2

Anerkendelse og spørgsmålstyper

 • Spørgeteknikker med et systemisk og cirkulært afsæt
 • Spørgeteknikker inspireret af den anerkendende og værdsættende tilgang (AI)
 • Anerkendende feedback og praksis
 • Coachens refleksivitet og kontekstbevidsthed.

 

Modul 3

Løsningsfokuseret coaching

 • Løsningsfokuseret tilgang i coaching (LØFT)
 • Hypotesedannelse
 • Det reflekterende team
 • Kommunikative positioner (Karl Tomm).

 

Modul 4

CMM og Teamcoaching

 • Domæneteori
 • Coordinated Management of Meaning (CMM)
 • Grundredskaber i teamcoaching: Struktureret dialog og brobygningsspørgsmål
 • Konflikthåndtering
 • Visuelle stilladser.

 

Modul 5

Magt og etik i coaching

 • Magt og etik i coachrummet – herunder moderne magt
 • Ledelsesbaseret coaching
 • Socialkonstruktionisme og fokus på sprog og relationer
 • Coaching i din organisatoriske kontekst.

 

Modul 6

Narrativ coaching

 • Narrativ tilgang til coaching
 • Eksternalisering i samtaler og klubmedlemsskaber
 • Genforfatning, remembering og det narratives forståelse af agenthed
 • Organisationer som fortællinger og identitet.

 

Modul 7

Nærvær og stemthed i coaching

 • Eksistentiel coaching
 • Coachens tilstedeværelse og nærvær i coaching
 • Nonverbale faktorer i coaching.

 

Modul 8

Personlig stil og eksamen

 • Fokus på din personlige stil og videreudvikling som coach
 • Eksamensforberedelse
 • Coaching i samtiden – nyeste viden og perspektiver.

 

 

Vores underviser var fantastisk nærværende, veloplagt og oprigtigt interesseret i vores læring. Han tilføjede løbende ny inspiration og litteratur, som var betydningsfuld for vores læring – meget dynamisk i sin form.

Berit Ryhammer,
Udviklingskonsulent, University College Nordjylland

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Professionalisering af din coachpraksis gennem teoretiske tilgange og temaer
 • Værktøjer der skaber effektive samtaler og møder
 • Kommunikative metoder som vil påvirke din måde at være i dialog med andre på
 • En reflekteret praksis hvor du opnår nye erkendelser af, hvad du kan med din kommunikation
 • Styrket forståelse for magt/etik i f.eks. lønsamtaler, fyringssamtaler og omplaceringssamtaler
 • Forbedret evne til at udvikle samtalekulturen i projektgrupper og styrke samtalekulturen mellem f.eks. kunder og virksomhed

 

Din virksomheds udbytte

 • En medarbejder der har en forståelse af læringssamtaler og derved kan skabe konstruktive samtaler
 • En ekspert i facilitering af grupper og møder hvor der samskabes og arbejdes effektivt
 • En medarbejder som er tryg i de svære samtaler og kan skabe bevægelser i konflikter
 • Forbedret trivsel, sammenhængskraft og fremskidt i fælles opgaver og projekter.

Kontakt mig for personlig rådgivning

Er der noget du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op og give dig personlig hjælp.

René Fabricius Weichel +45 4517 6140 rfw@mannaz.com

Ring mig op

Systemisk coaching har skabt større forståelse

Coachingværktøjer og træning i at styre professionelle samtaler hjælper dig med at skabe en bedre organisation. Få indblik i, hvordan systemisk coaching havde en positiv effekt hos MT Højgaard.

Læs artiklen

I 2019 vil medarbejderen coaches – ikke instrueres!

I 2019 skal du optræne dit dialogiske håndværk, så du kan stille nysgerrige spørgsmål i stedet for at komme med alle svarene. Det mener chefkonsulent i Mannaz Elisabet Skov Nielsen, der her giver råd til din nye rolle som coachende leder.

Læs artiklen

Tid & sted
Varighed 16 dage
Pris 69.900 kr ekskl. moms
Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)
Dato 3. mar 2020 - 12. feb 2021
Modul 8 Moduler
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 69.900 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg
Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)
Dato 5. mar 2020 - 10. feb 2021
Modul 8 Moduler
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 69.900 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg
Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)
Dato 22. sep 2020 - 1. sep 2021
Modul 8 Moduler
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 69.900 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg
Certificeret systemisk coach (EMCC-akkrediteret forløb)
Dato 24. sep 2020 - 27. aug 2021
Modul 8 Moduler
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 69.900 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg

Prisen dækker over:

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Adgang til kursusplatformen AttractorForum
 • Mulighed for at tilkøbe 3 læringsunderstøttende samtaler

Under kurset

 • 16 undervisningsdage, som er fordelt på 8 moduler á 2 dage
 • 2 samtaledage, hvor du får individuel læringscoaching udført eller under supervision af en af underviserne med din læringsgruppe som reflekterende team
 • Nogle netværksdage mellem modulerne
 • 2 personlige feedbackrapporter på din coaching
 • Mindst 10 coachsessioner gennemført af dig
 • Personlig opgave i form af skriftlig synopsis
 • Eksamen (mulighed for gruppeeksamen)
 • Videooptagelse af egen praksis
 • Forplejning
 • Undervisningsmateriale

Efter kurset

 • Diplom på certificering som systemisk coach opnået på en EMCC-akkrediteret uddannelse
 • Mulighed for at blive en del af Attractor/Mannaz-coach-alumne, der giver mulighed for fortsat læring og netværk

 

Praktisk gennemførelse

Tilgang til coaching

Vi har flere års erfaring med coaching, og alle undervisere arbejder selv som coaches i både private og offentlige virksomheder. Coaching er personlig kommunikation, som kan bruges på alle niveauer i organisationen og af mange forskellige fagprofessionelle. Det kan fx være:

 • Ledere med personaleansvar
 • Projektledere der skal lykkes på tværs i en projektorganisation
 • Ledere som afholder MUS- eller trivselssamtaler
 • HR-konsulenter som ofte afholder ansættelsessamtaler
 • Eksterne konsulenter der skal arbejde ind i en kompleks organisation eller problemstilling.

 

Konsulenter

Alle vores undervisere har praktisk erfaring med professionelle samtaler og er alle certificerede coaches. Du kan møde:

Line Stampe

Line Stampe

 

Marianne Bruun Okholm

Marianne Bruun Okholm

 

Elisabet Skov Nielsen

Elisabet Skov Nielsen

 

Bjarke Østergaard

Bjarke Østergaard

 

Emil Zerlang

Emil Zerlang

 

Christian Seidelin

Christian Seidelin

 

Jacob Sønderskov

Jacob Sønderskov

 

Jody Shaw

Jody Shaw

Læringssamtaler

Køb individuelle læringssamtaler med din underviser, så du under dit forløb lærer at omsætte din nye viden til brugbare redskaber i netop din hverdag.

Tilkøb til dit læringsforløb | 3 timer | 4.800 DKK

TILMELD DIG

Få tilbud på et virksomhedsinternt kursus

Er I flere, der ønsker at deltage på samme kursus? Vælg et kursus fra vores brede program, og spar penge med et internt forløb i virksomheden.

Læs mere og få et tilbud

Tilmeld mig | 69.900 kr Få hjælp til at vælge kursus

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×