Del siden

Resultatorienterede medarbejderundersøgelser

15. november 2016 - Jacob Storch, Carsten Sørensen, Karina Solsø og Line Keiding Petersen. Forlag L&R Business

Får din organisation nok ud af jeres medarbejderundersøgelse?
Eller hører I til blandt den halvdel af alle organisationer, som bruger tid og penge på undersøgelser, der i bedste fald er spild af tid og penge?

Denne bog sætter fokus på, hvornår og hvordan man skaber værdi ved at spørge medarbejderne. Den tager udgangspunkt i forfatternes mangeårige erfaringer med gennemførelse af og opfølgning på medarbejderundersøgelser i mere end 100 organisationer, og detaljerede analyser af mere end 300.000 medarbejderbesvarelser. Konklusionen er, at værdien af medarbejderundersøgelser ikke ligger i undersøgelsen i sig selv, men i det efterliv den iværksætter. Et efterliv som ofte besværliggøres af mange organisationers mere eller mindre bevidstløse anvendelse af tilfredshedsundersøgelser, der hverken er relaterede til organisationens målsætninger eller øvrige HR-aktiviteter.

Bogen sætter scenen for en ellers uudforsket disciplin herhjemme; kombinationen af kvantitative data med kvalitative opfølgninger baseret på dialog og procesforståelse.

Køb bogen her.
Bemærk: Bogen forhandles via vores samarbejdsprartner saxo.com

Hvis du mangler yderligere inspiration og vejledning til ovenstående, udbyder vi en række kurser, bl.a. Værdiskabende evaluering i praksis, der kan hjælpe dig og din organisation på rette spor.