Del siden

Pressemeddelelse: Mannaz udvider aktiviteter inden for bestyrelsesudvikling

3. februar 2017

Mannaz udvider aktiviteterne inden for bestyrelsesudvikling gennem introduktion af en række nye uddannelser og konsulentydelser målrettet private såvel som offentlige bestyrelser. I den forbindelse byder Mannaz velkommen til tre erfarne rådgivere, som alle senest kommer fra stillinger i CfL. Udvidelsen ligger i naturlig forlængelse af Mannaz’ allerede veletablerede aktiviteter inden for organisations-, leder- og talentudvikling samt forandringsledelse, og er endnu et skridt på vejen mod realisering af målsætningen om at fordoble omsætningen inden udgangen af 2020. Med tilgang af tre erfarne rådgivere og introduktion af en række nye uddannelser og konsulentydelser målrettet bestyrelsessegmentet udvider Mannaz aktiviteterne inden for bestyrelsesudvikling. Det betyder konkret, at Mannaz nu kan tilbyde attraktive uddannelser og konsulentydelser til alle niveauer i private og offentlige organisationer – fra bestyrelse og direktion til ledere og talenter.

Den 1. februar bydes Ricci Carlsson, Dorte Spiegelhauer og Lars Kappel velkommen til Mannaz. Hver især har de omfattende erfaring med ledelse og bestyrelsesudvikling fra tidligere ansættelser. Ricci, Dorte og Lars har senest siddet med ansvaret for bestyrelsesudvikling, bestyrelsesuddannelser og beslægtede ydelser i CfL, men tidligere ansættelser inkluderer også ledelseserfaring fra stillinger i Canon, PwC, DR, TDC og HTH Køkkener.

”Med udgangspunkt i en omfattende modernisering af vores uddannelser og konsulentydelser samt tilgangen af tre erfarne ledelses- og bestyrelseskonsulenter melder Mannaz sig i endnu højere grad ind i kampen om det meget attraktive bestyrelsesmarked. Vi har skabt et fundament, hvorpå vi kan arbejde effektivt med opkvalificering af talenter, ledere, direktions- og bestyrelsesmedlemmer med henblik at skabe varig effekt i private såvel som offentlige organisationer.”
siger Claus Rydkjær, CEO i Mannaz.

Mannaz’ tilgang til udvikling af organisationer, ledere og talenter er kendetegnet ved et dedikeret fokus på opkvalificering af kunder således, at de selv bliver den drivende kraft i udformningen og implementeringen af komplekse forandringer. Dette gør sig også gældende for bestyrelser, hvor Mannaz’ vil fokusere på at fremme udviklingen af kompetente, effektive og værdiskabende bestyrelser.

Mannaz har en ambitiøs målsætning om at fordoble omsætningen frem mod udgangen af 2020 drevet af både organisk vækst og opkøb. I februar 2015 blev det svenske konsulenthus PlanB opkøbt, og i februar 2016 overtog Mannaz det danske konsulenthus Conmoto. I 2017 overtog Mannaz 35 af Rambølls organisations- og ledelseskonsulenter fra den del af Rambøll Management Consulting, der i markedet bedst kendes som Attractor.

De seneste års vækst har medvirket til, at Mannaz i dag er blandt de største kursus- og konsulenthuse inden for organisations-, leder-, og talentudvikling samt forandringsledelse på det skandinaviske marked. Tilgangen af tre nye medarbejdere betyder, at Mannaz nu har mere end 125 medarbejdere og mere end 400 associerede globalt.

 

Om Mannaz

Mannaz er en international virksomhed med mere end 500 konsulenter og facilitatorer, som dagligt hjælper en række af verdens største og mest komplekse virksomheder med organisations-, leder-, og talentudvikling samt forandringsledelse med henblik på at skabe varig og målbar effekt.