”Jeg er vild med problemer”

19. maj 2022 - Del siden

Endnu en tung konsulentprofil slutter sig til Mannaz for at hjælpe med at håndtere de mange nye spændende opgaver fra virksomheder og organisationer optaget af at geare sig til fremtiden. Henrik Schelde Andersen er ny Client Director i Aarhus.

Det er ikke hver dag, at man møder nogen, som er vild med problemer. Men det er Mannaz’ nye Client Director i Aarhus, Henrik Schelde Andersen. Det er naturligvis ikke problemet i sig selv, der tiltrækker. Men derimod at man ved at definere problemet, forstå problemet og løse problemet skaber stor værdi og hjælper organisationer videre.

Mannaz’ nye Client Director hører til i toppen af konsulentbranchen. Henrik har mange års erfaring som konsulent inden for projektledelse, lederudvikling, forandringsledelse samt kultur- og organisationsændringer. Han har arbejdet på de helt store og komplekse projekter og programmer i både Danmark og Sverige. Henrik er desuden medforfatter til en bog om ledelsesdelen i projektledelse.

”Leadership-delen i projektledelse er både overset og underbeskrevet. Jeg møder ofte den her grundfortælling om, at så længe vi har en plan, så skal det nok gå. Men jeg tror desværre, at vi har set nok kuldsejlede projekter til at vide, at det ikke helt holder,” forklarer Henrik. ”Jeg vil gerne hjælpe organisationer med at skrue op for leadership-delen, så de skaber flere resultater og kommer i mål med deres projekter.”

 

Som en fisk i vandet hos Mannaz

Henrik var på udkig efter et mere alsidigt arbejdsliv, da han indledte dialogen med Mannaz.

”Hos Mannaz fik jeg tilbudt et arbejdsliv med forskelligartede opgaver. Hvor der var både store og mindre opgaver samt på både organisations-, team- og individniveau. Jeg har det som en fisk i vandet hos Mannaz med en alsidig arbejdsdag,” siger han.

Henrik Schelde Andersen elsker desuden at undervise, ikke alene fordi han kan dele ud af sin store viden, men også fordi han selv får en masse input via dialogen med kursisterne.

”En kursist sagde undrende til mig i efteråret. ”Du underviste da også i projektledelse for fem år siden”. Og ja, det gør jeg, fordi jeg så godt kan lide det. Jeg får rigtig meget igen via kropssprog, engagement og aha-oplevelser hos kursisterne,” forklarer han.

I det hele taget er Henrik ikke optaget af at have et ”normalt” karriereforløb og har skiftet mellem at være leder og specialist flere gange. ”På mange måder er det en stor fordel, at jeg ikke er lineær, for jeg kan nemt sætte mig ind i flere rolletyper og de dertilhørende udfordringer.”

 

Optaget af kompleksitetsteori

Virksomhedsdrift, forretningsudvikling, organisationsændringer, trivsel, kultur – det hele er så komplekst, at Henrik oplever, at man i mange teorier og virksomhedsstrategier har tendens til at forenkle problemstillinger og løsninger for at skabe et sammenhængende billede.

”Kompleksitetsteorien giver, efter min mening, en mere holdbar forklaring på, hvordan organisationer fungerer. Og jeg har fundet stor inspiration i teorien,” forklarer Henrik.

Han fortsætter:

”Vi kan jo ikke løse problemer, når vi ikke forholder os til helheden – men bruger en forenklet version. Derfor bliver vi nødt til at operere med et billede, der svarer til det, som medarbejderne og ledelsen reelt oplever. Samtidig ligger bæredygtighedsdagsorden, relationer og en sund kultur i naturlig forlængelse af kompleksitetsteorien, så min vej ind i det nye, går gennem den.”

”Vi skal skabe organisationer til mennesker, ikke mennesker der passer ind i organisationer,” tilføjer han.

 

Har vi fat i det rigtige problem?

En af de ting, som Henriks mange år som konsulent har lært ham, er, at processer og forandring ofte kommer til at handle om værktøjer.

”Værktøjet i sig selv er ikke vigtigt, selvom det naturligvis er brugbart. Det er langt mere relevant, at vi er sikre på, at vi har fat i det rigtige problem. Jeg ved godt, at det lyder oplagt, men ofte gemmer der sig faktisk et problem bag problemet – som er den ægte udfordring. Det er derfor, jeg siger, at jeg er vild med problemer. Vi kan nemlig ikke skabe reel forandring, reel værdi – før vi har fat i selve grundproblemet!”

Henrik slutter:

”Hos Mannaz har jeg fået kollegaer, der lige som jeg er optaget af at løse problemer og skabe reelle forandringer og værdi, og vi har en god faglig sparring både internt, men også eksternt med vores kunder.”

Ledelse

Forandringsledelse – fra modstand til følgeskab

Forandring og transformation er et grundvilkår, men er psykologisk svært for mange. Skab forretningsværdi ved at lede andre mere effektivt gennem forandringsprocesser.

3 dage 16.999 DKK
Læs mere
Ledelse

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Bliv bedre til at facilitere som leder. Få indsigt og træning i forskellige faciliteringsteknikker og -værktøjer, fx grafisk facilitering. Bliv bedre til at gribe ideer og øge engagementet.

3 dage 16.999 DKK
Læs mere
Projektledelse

Designtænkning – skab innovative løsninger

Lær brugerdreven innovation med Design Thinking, som egner til at lave prototyper og processer. Mobilisér dit team omkring et fælles mål gennem aktiv inddragelse. Få redskaberne til at starte store forandringer i de små.

3 dage 14.999 DKK
Læs mere

Henrik Schelde Andersen

Henrik har mere end 15 års erfaring med at understøtte udviklingen i primært politisk styrede organisationer. Det har været som rådgiver og/eller facilitator.

Sideløbende med dette har han planlagt og gennemført et omfattende antal uddannelser og læringsforløb både som interne tilpassede forløb for organisationer og som åbne kurser.

På medarbejderniveau har han primært fokuseret på udvikling af andres projektledelses- og proceskonsultationsfærdigheder, og på lederniveau har det primært været færdigheder inden for strategisk ledelse, organisationsudvikling, porteføljeledelse samt styregrupper.

Henrik har desuden udgivet flere bøger og artikler.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Henrik Schelde Andersen på hsa@mannaz.com.