Om Mannaz

Robuste fællesskaber skaber robuste individer

Robusthed er blevet lidt af et buzzword, der har været brugt flittigt i stillingsopslag og som individuel målsætning, men Markus Engholm Jensen mener, at det er langt mere relevant at tale om det robuste fællesskab, fremfor det robuste individ.
·

Hos Mannaz oplever man en øget efterspørgsel fra offentlige kunder og udvider derfor konsulentstaben inden for offentlig ledelses- og organisationsudvikling.

Psykolog, Markus Engholm Jensen, kom til i rollen som konsulent for et par måneder siden og er allerede i gang med at styrke ledelsen, sammenhængskraften, samt den fælles opgaveløsning og læring hos fagprofessionelle i forskellige offentlige organisationer.

”Der er mange omfattende og komplekse krav til det offentlige. Det er imponerende at se, hvor professionelt de offentlige organisationer håndterer det ved at arbejde målrettet på at løfte fagligheden, så det i sidste ende kommer fx borgeren eller patienten til gode på baggrund af de politiske målsætninger.”

Han tilføjer:

”Min opgave er at understøtte kompetenceudviklingen på en måde, der giver mening for både den enkelte og organisationen. Udgangspunktet er altid i dem og det praksisnære, og metoden kan spænde fra undervisning og facilitering af workshops til supervision, coaching og andre samtaler.”

Mennesket i en større sammenhæng

Markus Engholm Jensen er som konsulent optaget af fællesskabet.

”Jeg er optaget af den systemiske tankegang, hvor mennesket ses i en større sammenhæng og i samspil med andre, fordi jeg mener, det er i det perspektiv, vi vokser mest som organisationer og som individer. Det betyder ikke, at individet ikke er vigtigt, for det er det i høj grad, men en organisation vil miste sammenhængskraft og evnen til at skabe resultater, hvis vi betragter os selv primært som individer.”

Han tilføjer:

”Hvilke muligheder for at blive set, lykkes og udvikle os som mennesker, skaber vi for hinanden gennem sproget og vores adfærd? Vi er ikke isolerede øer men lever i en uløselig indbyrdes forbundethed, som ofte overses i et individualistisk perspektiv. Det er vigtigt, at vi er bevidste om, hvad det er, vi kan og bliver til sammen.”

Det robuste fællesskab

Robusthed er blevet lidt af et buzzword, der har været brugt flittigt i stillingsopslag og som individuel målsætning, men Markus Engholm Jensen mener, at det er langt mere relevant at tale om det robuste fællesskab, fremfor det robuste individ.

”Når fællesskabet er robust, bliver den enkelte også mere robust. Som leder i det offentlige kan man således stille sig selv spørgsmålet, hvordan man på organisationsniveau håndterer de muligheder, udfordringer og paradokser, man står over for? Og desuden være optaget af, hvordan arbejdslivet og organisationen træder frem for det enkelte menneske,” forklarer han.

Markus Engholm Jensen uddyber synspunktet:

”Jeg tror, at både trivslen, effektiviteten og fastholdelsen kan øges, når vi skaber et fælles sprog, for de handle- og tankemønstre en organisation allerede har, reflekterer over dem og så bruger dem som afsæt til at udvikle os videre i den ønskede retning.”

Hvorfor blev det Mannaz?

Markus Engholm Jensen har tidligere arbejdet for Mannaz og er nu tilbage med erfaringer fra stilling i det offentlige.

”Jeg kender allerede Mannaz’ styrker og ved, at der er mange dygtige folk med forskellige kompetencer og stor erfaring. Her er et meget højt fagligt niveau, man kan koble sig på og blive en del af. Det er vigtigt for mig at blive ved med at styrke min viden og min erfaring. Det kan jeg hos Mannaz.”

Han slutter:

”Mannaz arbejder desuden med opgaver, der er vigtige på et samfundsniveau. Derigennem kommer jeg i berøring med projekter og opgaver, der vil gøre en stor forskel for mange mennesker. Det motiverer mig meget.”

Viden om
Bliv inspireret indenfor om mannaz
Ledelse & Teamudvikling Gør den svære snak nemmere.
Få ekspertens råd.

I denne artikel får du indblik i seks faser og nogle spilleregler, der får dine svære samtaler til at føles lidt lettere både for dig og de andre deltagere i samtalen.

Ledelse & Teamudvikling Det professionelle og personlige lederskab – om magt og integritet i ledelse

I stedet for autenticitet bør ledere fokusere på at opnå større ledelsesmæssig integritet. I artiklen får du gode råd til at opnå større integritet som leder – det kræver bl.a. refleksion, balance, selvindsigt og en smule distance.

Ledelse & Teamudvikling Hvem er det egentlig, du hjælper?
Sæt ansigt på kerneopgaven!

Forskning viser, at man skaber bedre resultater og er mere motiveret, hvis man forstår, hvilken forskel man gør med sin indsats. Læs artiklen, og få en konkret metode til at komme i dialog med brugerne og eksempler på, hvordan det i praksis har fundet sted.

The potential is people