Robuste fællesskaber skaber robuste individer

5. februar 2022 - Del siden

Hos Mannaz oplever man en øget efterspørgsel fra offentlige kunder og udvider derfor konsulentstaben inden for offentlig ledelses- og organisationsudvikling.

Our consultants

Psykolog, Markus Engholm Jensen, kom til i rollen som konsulent for et par måneder siden og er allerede i gang med at styrke ledelsen, sammenhængskraften, samt den fælles opgaveløsning og læring hos fagprofessionelle i forskellige offentlige organisationer.

”Der er mange omfattende og komplekse krav til det offentlige. Det er imponerende at se, hvor professionelt de offentlige organisationer håndterer det ved at arbejde målrettet på at løfte fagligheden, så det i sidste ende kommer fx borgeren eller patienten til gode på baggrund af de politiske målsætninger.”

Han tilføjer:

”Min opgave er at understøtte kompetenceudviklingen på en måde, der giver mening for både den enkelte og organisationen. Udgangspunktet er altid i dem og det praksisnære, og metoden kan spænde fra undervisning og facilitering af workshops til supervision, coaching og andre samtaler.”

Mennesket i en større sammenhæng

Markus Engholm Jensen er som konsulent optaget af fællesskabet.

”Jeg er optaget af den systemiske tankegang, hvor mennesket ses i en større sammenhæng og i samspil med andre, fordi jeg mener, det er i det perspektiv, vi vokser mest som organisationer og som individer. Det betyder ikke, at individet ikke er vigtigt, for det er det i høj grad, men en organisation vil miste sammenhængskraft og evnen til at skabe resultater, hvis vi betragter os selv primært som individer.”

Han tilføjer:

”Hvilke muligheder for at blive set, lykkes og udvikle os som mennesker, skaber vi for hinanden gennem sproget og vores adfærd? Vi er ikke isolerede øer men lever i en uløselig indbyrdes forbundethed, som ofte overses i et individualistisk perspektiv. Det er vigtigt, at vi er bevidste om, hvad det er, vi kan og bliver til sammen.”

Det robuste fællesskab

Robusthed er blevet lidt af et buzzword, der har været brugt flittigt i stillingsopslag og som individuel målsætning, men Markus Engholm Jensen mener, at det er langt mere relevant at tale om det robuste fællesskab, fremfor det robuste individ.

”Når fællesskabet er robust, bliver den enkelte også mere robust. Som leder i det offentlige kan man således stille sig selv spørgsmålet, hvordan man på organisationsniveau håndterer de muligheder, udfordringer og paradokser, man står over for? Og desuden være optaget af, hvordan arbejdslivet og organisationen træder frem for det enkelte menneske,” forklarer han.

Markus Engholm Jensen uddyber synspunktet:

”Jeg tror, at både trivslen, effektiviteten og fastholdelsen kan øges, når vi skaber et fælles sprog, for de handle- og tankemønstre en organisation allerede har, reflekterer over dem og så bruger dem som afsæt til at udvikle os videre i den ønskede retning.”

Hvorfor blev det Mannaz?

Markus Engholm Jensen har tidligere arbejdet for Mannaz og er nu tilbage med erfaringer fra stilling i det offentlige.

”Jeg kender allerede Mannaz’ styrker og ved, at der er mange dygtige folk med forskellige kompetencer og stor erfaring. Her er et meget højt fagligt niveau, man kan koble sig på og blive en del af. Det er vigtigt for mig at blive ved med at styrke min viden og min erfaring. Det kan jeg hos Mannaz.”

Han slutter:

”Mannaz arbejder desuden med opgaver, der er vigtige på et samfundsniveau. Derigennem kommer jeg i berøring med projekter og opgaver, der vil gøre en stor forskel for mange mennesker. Det motiverer mig meget.”

Ledelse

Strategisk Lederuddannelse
- for erfarne ledere

Ambitiøst forløb til den erfarne leder. Du arbejder casebaseret med afsæt i strategiske værktøjer og de nyeste teorier. Og så får du den personlige udvikling, der rykker dig for alvor.

12 dage 89.999 DKK
Læs mere
Ledelse

Dit personlige lederskab

Selvindsigt er afgørende for, om du er en god leder. Lær dig selv og dine personlige ressourcer bedre at kende, så du opnår følgeskab, engagement og bedre relationer med dine medarbejdere.

2 dage 9.999 DKK
Læs mere

Om Markus Engholm Jensen

Markus Engholm er ledelses- og organisationskonsulent hos Mannaz, hvor han primært arbejder med at udvikle og styrke offentlige velfærdsorganisationer. Han er uddannet psykolog og en erfaren proceskonsulent, underviser, coach og facilitator. Vores kunder beskriver Markus som en nysgerrighed og anerkendende samtalepartner, som kan bringe skæve perspektiver i spil, og hjælpe den enkelte og organisationen til at blive klogere på sig selv og sine handlemuligheder.

Markus har særlig erfaring med konsulentarbejde inden for sundheds-, beskæftiges og børn- og ungeområdet. Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Markus Engholm på 60536355 eller mej@mannaz.com.