Nyt samarbejde hjælper virksomhederne i mål med en tryggere kultur og whistleblowerlovkrav

6. December 2021 - Del siden

Mannaz samtale

Et nyt stærkt samarbejde har set dagens lys. Nordic Whistle og Mannaz skal fremover hjælpe danske virksomheder med at sikre, at implementeringen af den nye whistleblowerlov, der formelt træder i kraft 17. december, også fører til varige ændringer og tryggere organisationer.

Med indgåelsen af samarbejdet forener to markedsledere på hvert deres felt kræfter. Målet er i fællesskab at bidrage til at forebygge og håndtere diskrimination, krænkelser og ulovlige, handlinger på arbejdspladsen, samt generelt at skabe positive og vedvarende kulturændringer.

Vigtig lov på trist baggrund

De senere år har vist, at der desværre i alt for høj grad er brug for en whistleblowerordning. Vi har set det i sager om hvidvask i finansverdenen. I relation til seksuel chikane, diskrimination og krænkende adfærd er der også flere eksempler på organisationer i Danmark, hvor ordningen kunne have været en tryg vej for medarbejderen til at gøre opmærksom på stærkt kritisable og også ulovlige tilstande.

Mannaz og Nordic Whistle ønsker at være med til at skabe tryggere arbejdspladser. For stribevis af sager og undersøgelser viser, at man ikke kan tage det for givet at have et trygt arbejdsmiljø. En stor spørgeundersøgelse udført af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) viser, at 7,8 pct. af danske lønmodtagere er blevet udsat for mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder, og 2,8 pct. har været udsat for seksuel chikane. Vold er også et problem. Omkring 8,5 pct. af alle offentligt ansatte kvinder har oplevet direkte fysisk vold på jobbet. Det tilsvarende tal for mænd er 3,4 pct. Tallene stammer fra undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2018”, hvor omkring 27.000 personer deltog.

Hvad går whistleblowerloven ud på?

Da den nye whistleblowerlov blev underskrevet, udtalte Justitsminister Nick Hækkerup:

”Det er i samfundets interesse, at overtrædelser og alvorlige forhold kommer frem i lyset, og whistleblowere kan spille en central rolle i at afdække forhold, som ellers kan være svære at opdage.”

Loven medfører, at private og offentlige arbejdsgivere med over 49 medarbejdere er forpligtet til at have en intern whistleblowerordning. Det samme krav vil gælde for samtlige regioner og kommuner uanset størrelse. Private virksomheder med mellem 50-249 medarbejdere kan vente til december 2023 med at etablere ordningen. Der er desuden en række formkrav til whistleblowerordningen, der skal overholdes. Lovens hensigt er, ifølge Beskæftigelsesministeriet, at sikre, at problematiske forhold bliver løst, længe inden det bliver til et direkte lovbrud.

Mange virksomheder endnu ikke klar

Marianne Egelund Siig, der er CEO hos Mannaz og har stor erfaring med rådgivning inden for ligestilling, inklusion og diversitet, udtaler:

”Vi skal have bragt antallet af organisationer ned, der ikke håndterer problemer i forhold til seksuel chikane, overgreb, vold og mobning med rettidig omhu. Organisationer bør indse, at det bedste middel til at undgå retslige efterspil, erstatningssager og tab af omdømme er ved proaktivt at skabe en sund kultur og derved forebygge, at det nogensinde kommer til de uønskede sager. Risikoen ved at forholde sig passiv, eller kun at udføre et lovmæssigt minimum, er betragtelig”.

Og hun fortsætter; ”Det er oplagt at bruge implementeringen af den nye whistleblowerlov som løftestang til at bryde negative tavshedskulturer samt forebygge krænkelser, overgreb og chikane ved at invitere til dialog om, hvordan man skaber en sund arbejdspladskultur med høj grad af tillid og tryghed.”

”Mange organisationer er allerede klar over problematikken, men har svært ved at implementere de rette tiltag. Hos Mannaz har vi stor erfaring på området og står klar med rådgivning, fordi vi synes, det er vigtigt at sikre organisationer den højest mulige grad af psykologisk tryghed både ud fra et menneskeligt, lovmæssigt og økonomisk perspektiv,” tilføjer hun.

Om samarbejdet

Hvor Mannaz bl.a. arbejder med at skabe kulturændringer, ledelsesudvikling og forandringsledelse, har Nordic Whistle fokus på selve whistleblowerværktøjet. Nordic Whistles co-founder Jakob Dedenroth Bernhoft står i spidsen for virksomheden, der har skabt et digitalt værktøj, der ikke alene sikrer, at lovens krav opfyldes, men også at både ansatte og virksomheder kan føle sig trygge ved håndteringen.

“Mannaz er et perfect match for os som samarbejdspartner” udtaler han og fortsætter ”Vi ser whistleblowerordninger som et af de værktøjer, man kan tage i brug, når det drejer sig om at få seksuel chikane og krænkende adfærd frem i lyset,” udtaler han om det nye samarbejde.

Mannaz er en del af Nordic Whistles Speak Up-univers, hvor kunder tilbydes hjælp til forebyggelse af uønsket adfærd, kommunikation, rådgivning og implementering, som en del af pakken.

Jakob Dedenroth Bernhoft mener i øvrigt, at whistleblowerordninger handler om langt mere end lovgivning.

”Det handler om etik og om at slå ned på uønsket adfærd og i nogle tilfælde direkte kriminalitet. Det drejer sig om ansvarlig virksomhedsdrift og at vise omverdenen, at der er styr på de indre linjer. En whistleblowerordning er ikke bare et stykke software”, afslutter han.

Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

På denne grundlæggende lederuddannelse får du styr på teori og praksis. Du bliver udfordret, styrket og får skabt et solidt fundament for dit lederskab. Samtidig opbygger du et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 54.999 DKK
Læs mere
Ledelse

Forandringsledelse – fra modstand til følgeskab

Forandring og transformation er et grundvilkår, men er psykologisk svært for mange. Skab forretningsværdi ved at lede andre mere effektivt gennem forandringsprocesser.

3 dage 16.999 DKK
Læs mere
Projektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering. Du sparer penge ved at købe hele uddannelsen som én pakke.

12 dage 54.999 DKK
Læs mere

Marianne Egelund Siig

Marianne Egelund Siig, CEO i Mannaz, er en anerkendt strategisk leder og rådgiver dedikeret til at skabe værdi og formål for mennesker, virksomheder og samfundet som helhed. I mere end 20 år har hun ledet succesrige transformationer, organisatoriske strategier og forretningsudvikling. Marianne er en thought leader inden for ligestilling, diversitet og inklusion og en af dem med den største, konkrete erfaring på området i Norden.

Inden hun kom til Mannaz, havde Marianne ledende roller i Nordea, på koncernniveau som chef for diversitet og inklusion (2014-2018), Chef for ledelsesudvikling, Talentmanagement og employer branding (2010-2014) og HR-chef for Savings & Asset Management (2006-2010). Marianne har været administrerende direktør for KaosManagement, et nordisk konsulentfirma i 8 år. Hun har i mere end 10 år skrevet for henholdsvis Berlingske og POV International, hvor hun sætter fokus på spørgsmål vedrørende ledelse, ligestilling, diversitet og inklusion. Marianne bidrager pro bono til et stort antal advisory boards og initiativer i forhold til ligestilling, diversitet og inklusion, både i Danmark og internationalt.

Kontakt Marianne på mes@mannaz.com eller +45 4517 6000

Jakob Dedenroth Bernhof

Jakob Dedenroth Bernhof er medstifter af Nordic Whistle og stifter af Fraud React (tidligere RevisorJura). Han er ekspert i økonomisk kriminalitet herunder hvidvaskloven og GDPR og er i den forbindelse kendt fra medier i både Danmark og udlandet.

Jakob har flere års erfaring med whistleblowerordninger både som rådgiver og som leverandør af IT-løsningen. Derudover har Jakob adskillige års erfaring med rådgivning af revisorer og har været ansat i 2 store revisionsvirksomheder og FSR – danske revisorer, som chefjurist og senest faglig direktør.

Han er også formand for complianceboardet hos Creditro, som sælger IT-løsninger til brug for opdagelse af svindel, konkursrisiko samt KYC-moduler til brug for onboarding af kunder i pengeinstitutter, revisionsvirksomheder, advokatfirmaer m.v.

Kontakt Jakob på info@nordicwhistle.com eller +45 4243 0745