Organisatorisk navigation i en kompleks verden

27. September 2022 - Del siden

Mannaz bliver ved med at vokse sig stærkere. Erhvervspsykolog Nanna Svart er ny hos kursus- og konsulentvirksomheden og skal sammen med de eksisterende, kompetente og rutinerede kræfter være med til at løfte den stadig stigende strøm af opgaver, fx inden for ledelsesudvikling og organisationsanalyse.

Mannaz

”Et at de områder, som jeg kommer til at have et særligt fokus på, er coaching og personlig udvikling, da jeg qua min baggrund inden for psykologi er rustet til at skabe effektfulde udviklingsforløb både for individer og teams,” forklarer Nanna Svart.

Nanna kommer desuden sammen med resten af teamet hos Mannaz Consulting til at designe ledelsesudviklingsforløb samt arbejde på at skabe et tættere bånd mellem ledelse og medarbejdere i de projekter, hun er involveret i.

”En oplagt opgave for min rolle bliver at arbejde med de psykologiske mekanismer i en organisation, som fx kan føre til en højnelse af den faglige stolthed og mere trivsel,” uddyber hun.

Organisatorisk navigation i en kompleks verden

Verden er kompleks, og berøringsfladerne for virksomhederne, både internt og eksternt, vil derfor typisk være mange og forskelligartede.

”I mødet med den komplekse verden kan en rådgiver som Mannaz, der trækker på et stort erfaringsgrundlag, byde ind med input fra andre virksomheder, forskning og teori, og derigennem sætte fokus på nye og bedre muligheder for at navigere i en kompleks verden,” udtaler Nanna.

Nannas dage hos Mannaz er stort set aldrig ens. Hun byder ind med sine egne erfaringer og sin faglige baggrund, samtidig med at hun lærer af og sparrer med sine nye kollegaer.

”Som erhvervspsykolog har jeg fået en linse at se verden igennem. Jeg er rundet af en stor nysgerrig på mennesker og har et åbent, undersøgende syn på verden. Den evne hjælper mig i mit job hos Mannaz, som netop handler om at se nye potentialer og vinkler, samtidig med at der skal være en forståelse for værdien af det eksisterende.”

Forskning skal være relevant

Hos Mannaz sætter man en ære i at bruge ny og relevant forskning. Det er særligt afgørende i en tid, hvor forskning, der er bare få år gammel, allerede kan have mistet sin relevans.

”Forskning af en vis kvalitet og relevans kan sidestilles med at bruge friske, gode råvarer i sin madlavning. Slutresultatet bliver bare bedre. Hos Mannaz har vi en praksisnær tilgang, hvor vi sammen med organisationerne skaber forandring og resultater, der typisk giver hurtig effekt,” forklarer Nanna.

Et felt, hvor der findes meget ny, relevant forskning, er fx inden for biasbevidsthed og ligestilling, diversitet og inklusionsstrategier. ”Individer, kulturer og organisationer udvikler sig meget hurtigt lige nu, og hos Mannaz skal vi altid have en forståelse for udviklingen og perspektiverne for at kunne bevæge os med verden og være på forkant,” tilføjer hun.

Neuropsykologi som organisatorisk værktøj

Neuropsykologi kan lyde som noget, der ikke nødvendigvis har særlig meget med hverdagen i virksomheder og organisationer at gøre. Men Nanna har tidligere arbejdet en del inden for området og ser et klart potentiale i neuropsykologi.

”De fleste af os tænker nok ikke over, at der indgår neuropsykologiske elementer i nogle af de måleværktøjer, man kan gennemgå i forbindelse med en jobsamtale. Måleværktøjer med psykometriske kvaliteter kan ydermere være meget brugbare, hvis man som virksomhed gerne vil måle sin kulturudvikling og bruger tests til før- og efter-målinger,” uddyber Nanna.

Hun peger på, at denne form for måleredskaber desuden kan anvendes, hvis man gerne vil afdække såkaldte ”blind spots,” så man kan arbejde på at eliminere ubevidst bias, men også inden for lederudvikling er denne form for måleredskaber et nyttigt værktøj.

Hvorfor blev det Mannaz?

Det var på ingen måde tilfældigt, at Nanna gik efter at få Mannaz som sin næste arbejdsplads.

”Det har haft stor betydning for mig, at Mannaz har en kvindelig CEO med markante synspunkter og stor viden inden for ligestilling, diversitet og inklusion. Dertil kommer, at Mannaz har en klar holdning til bæredygtighed,” siger Nanna.

De mange dygtige kollegaer var også en afgørende faktor.

”Mannaz er et af de konsulenthuse, der har størst fokus på systemisk tænkning, hvilket er et af de områder, der er særligt relevante inden for mit fag,” tilføjer hun.

”Der er utrolig meget viden tilgængelig hos Mannaz – og mine kollegaer deler gladelig ud af deres egen viden, så det er nemt at vokse fagligt og erfaringsmæssigt. På sigt kommer jeg til at dykke mere ned i snitfladen mellem organisationspsykologi og neuropsykologi, fordi der er et relevant sammenfald mellem fx ubevidst bias, måleværktøjer og andre psykologiske mekanismer i organisationer, som Mannaz beskæftiger sig med,” slutter hun.

Coaching

Certificeret systemisk coach - et EMCC-akkrediteret forløb

Løft dine samtale- og kommunikationskompetencer til højeste niveau med denne eksklusive og EMCC-akkrediterede coachuddannelse. Uddannelsen er bygget op omkring otte undervisningsmoduler á to dage. Dertil kommer to læringssamtaledage, hvor du får personlig feedback på din coaching og udvikling.

22 dage 69.999 DKK
Læs mere
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

På denne grundlæggende lederuddannelse får du styr på teori og praksis. Du bliver udfordret, styrket og får skabt et solidt fundament for dit lederskab. Samtidig opbygger du et aktivt ledernetværk med ligesindede.

9 dage 54.999 DKK
Læs mere
Proceskonsultation

Proceskonsulentuddannelsen

Kom på Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent. Du får viden og indsigt, der er skræddersyet til arbejdet med processer i organisationer af enhver art.

12 dage 49.999 DKK
Læs mere

Om Nanna Svart

Nanna har arbejdet med procesfacilitering og konsulentopgaver i mere end fem år. Dette inkluderer stillinger og projekter hos bl.a. Rigshospitalet, LEAD – enter next level, Region Hovedstadens Psykiatri og CISV International.

Nanna er uddannet psykolog og er optaget af, hvordan organisations- og neuropsykologi kan spille sammen i arbejdet med teams, ledelse, organisationer – og skabe bæredygtig læring.

Nanna trækker på viden om menneskelige relationer og beslutningsprocesser og går til værks med stor nysgerrighed på det enkelte menneskes virkelighed.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Nanna på +45 20680120 eller nsa@mannaz.com