Agil ledelse
Kurser i agil ledelse og selvstyrende teams

Kurser i agil ledelse og selvstyrende teams

Lær at arbejde med agil ledelse og selvstyrende teams inspireret af Buurtzorg-modellen.

Få viden og håndgribelige redskaber, du kan bruge i din organisatoriske kontekst.

Hvad er agil ledelse?

Kort sagt kan man sige, at agil ledelse er en betegnelse, der dækker over evnen til at omfavne en fleksibel og tilpasningsdygtig tankegang i organisationen.

Når der er tale om en hurtig udvikling i organisationen, kræver det selvsagt også noget af lederen. Der er en masse valg, der skal træffes, og her er det vigtigt, at man som leder kan stå på mål for de valg.

Samtidig er det en vigtig del af agil ledelse, at lederen både kan udstikke retningen for medarbejderne og samtidig understøtte samarbejde i forskellige teams. Agil ledelse handler nemlig lige så meget om at kunne slippe kontrollen og tillade at se nye handlemuligheder.

Alt dette og meget mere lærer du på vores kurser i agil ledelse.

Kurser i agil ledelse

Har du brug for personlig rådgivning?

Har du spørgsmål til vores kurser inden for agil ledelse?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

René Fabricius Weichel
Commercial & Product Manager

rfw@mannaz.com
+45 4517 6140

Mød vores undervisere

Her kan du møde nogle af vores konsulenter, der underviser i agil ledelse.

Ofte stillede spørgsmål om agil ledelse

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med vores kurser i agil ledelse.

Hvorfor skal du interessere dig for agil ledelse?

Det er ikke uden grund, at agil ledelse har været i høj kurs længe, og for mange nok er gået hen og blevet lidt af et “buzzword”. Men der er faktisk god grund til at tale om agilitet i organisationen.

I en moderne verden med stor omskiftelighed er det nemlig højst værdsat med ledere, der kan tilpasse sig skiftende omstændigheder og træffe hurtige og informerede beslutninger.

Hos Mannaz udbyder vi flere forskellige kurser i agil ledelse, der ruster dagligdagens ledere til at kunne tilpasse sig de skiftende omstændigheder og lede vejen hen mod målet.

Se også vores kurser i selvstyrende teams inspireret af Buurtzorg-modellen, der henvender sig specifikt til plejesektoren. Modellen har haft en dokumenteret positiv effekt på både patienter, medarbejdertrivsel og bundlinje – og har spredt sig fra hjemmepleje til en lang række andre områder såsom mental sygdom og rengøring.

Buurtzorg-modellen omtales også som “kaffe først”-modellen, hvilket indikerer et styrket fokus på de mellemmenneskelige relationer frem for bureaukratiske processer. Det går også godt i tråd med den agile ledelses mantra om “individer og samarbejde frem for processer og værktøjer” som beskrevet i det agile manifest.

Hvad handler agil ledelse om:

Agil ledelse handler om at:

 • Være åben over for forandringer.
 • Være fleksibel og tilpasse sig sine omgivelser.
 • Skabe teams, der har tillid og ansvarlighed til at træffe beslutninger og løse problemer selvstændigt.
 • Bryde siloer og skabe en kultur med åben kommunikation og vidensdeling.
 • Tilpasse sig ændringer og løbende lave justeringer.
 • Levere værdi til kunderne gennem en agil tilgang.
 • Fremme en kultur med læring og eksperimentering.
 • Skabe en arbejdskultur, hvor alle kan dele deres tanker.
 • Stræbe efter kontinuerlig forbedring og optimering af processer og resultater

Hvad vil det sige at være agil?

Ordet agile kommer af det engelske ord ‘agility’, der betyder smidig eller bevægelig. At være agil i organisatorisk sammenhæng betyder dermed, at man er i stand til at handle smartere, selv i konstante organisatoriske forandringer.

Ifølge den engelske ordbog Cambridge Dictionary kan agil ledelse defineres på følgende måde:

“Used for describing ways of planning and doing work in which it is understood that making changes as they are needed is an important part of the job”.

Forandringer er et vilkår for nutidens arbejdsprocesser. Evnen til at omstille sig til nye udfordringer på en hensigtsmæssig måde, der både omfavner forretningsmål såvel som medarbejdere, er dermed blevet en nøglekompetence i dagens arbejdsmarked.

Det vil sige, at man som leder skal være i stand til at prioritere samarbejde, innovation og kontinuerlige forbedringer i teamet. Agil ledelse betyder dermed, at man som leder formår at træffe informerede beslutninger, selv når der er tale om hurtigt skiftende omstændigheder. Dermed skal man som leder kunne skabe rammerne for, at læring og udvikling hos medarbejderne kan finde sted.

Derudover handler det om ikke at være bange for at bruge ledelsestilgange, der i udgangspunktet kan virke modsatrettede – netop fordi agilitet kræver mod til at tænke anderledes.

Vil du gerne lære at lede agilt?

Vil du gerne lære at lede dine medarbejdere mere agilt, men mangler du kompetencerne til det? Måske du gerne vil være mere effektiv, nytænkende og handlekraftig i din ledelsesstil?

Så er et kursus i agil ledelse noget for dig!

Du får de nødvendige kompetencer og nyttige værktøjer til at lede agilt og dermed de bedste forudsætninger for at blive en endnu bedre leder.

Hvilke kurser findes der i agil ledelse?

Hos Mannaz tilbyder vi flere forskellige kurser i agil ledelse.

Du kan vælge imellem følgende kurser:

Vil du også gerne lære, hvordan du leder agilt? Med et kursus i agil ledelse hos Mannaz får du de rette værktøjer til at blive den leder, du drømmer om at være.

Vores kurser er både for dig, der er nysgerrig efter at udforske den agile tilgang for første gang, eller dig, der har erfaring med agil ledelse og ønsker at styrke dine kompetencer yderligere.

Hvad består et agilt ledelseskursus af hos Mannaz?

På Mannaz’ ledelseskurser får du konkrete ledelsesværktøjer, sparring på dine ledelsesudfordringer og bliver inspireret af de nyeste ledelsesteorier. Du arbejder med ledelse i praksis og bliver trænet i, hvordan du gør mål til handlinger og kommunikerer dem til dine medarbejdere.

Udbytte af vores kurser i agil ledelse:

Vores kurser i agil ledelse giver dig indsigt i nogle af de mest anerkendte ledelsesværktøjer, så du får et styrket handlerepertoire til at kunne respondere på skiftende omstændigheder.

På vores kurser får du desuden en mere dybdegående forståelse af, hvad agil ledelse egentlig er. Vi gennemgår hvordan det agile mindset påvirker resultaterne fra de agile selvorganiserede teams, og vi arbejder med øvelser der styrker din viden om, hvad agil ledelsesadfærd er.

Hvad får du ud af et kursus i agil ledelse?

 • Indsigt i det agile univers og forståelse for de agile grundbegreber
 • Indsigt i og værktøjer til at arbejde med mere fleksible organisationsformer
 • Værktøjer til at lede agile og selvorganiserede teams
 • Værktøjer til at lede medarbejdere, der indgår i tværgående samarbejde
 • Få teknikker til at drive forandring til de agile teams
 • Indsigt i styrker og udviklingsområder, som er med til at udvikle din lederidentitet og modet til agil ledelse
 • Evner og færdigheder i at kunne bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer – uafhængigt af personlige præferencer

Hvad får din virksomhed ud af et kursus i agil ledelse?

 • Et agilt sprog der styrker forankringen af den agile organisation
 • Kompetence til at tage del i den agile agenda
 • Ansvarlighed for at levere resultater hurtigere og tilpasset kundens behov
 • Klarhed over det agile landskab
The potential is people