Mannaz.com – Cookie- og privatlivspolitik

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Få flere oplysninger
Luk

Bestyrelse og topledelse

Mannaz er dedikeret til at udvikle bestyrelser og topledelser. Vores løsninger har fokus på at forstå, optimere og udfolde kompetencerne og potentialet hos bestyrelsesmedlemmerne og topledelsen. Vi hjælper bestyrelsens øverste ledelse med at blive den drivkraft, der kan forme virksomhedens fremtid.

 

Mannaz rådgiver og udvikler bestyrelser og topledelser. Vores løsninger fokuserer altid på at forstå, optimere og udfolde kompetencerne samt potentialet hos bestyrelsesmedlemmerne og topledelsen. På den måde hjælper vi virksomheders øverste ledelse med at fremtidssikre deres virksomhed.

Bestyrelser står over for et paradigmeskifte, som vil forandre bestyrelsesarbejdet. Hvor den klassiske bestyrelsesrolle fokuserer på at observere, hvordan forretningen klarer sig, fokuserer den nyere bestyrelsesrolle også på at lede virksomheden og skabe et tættere samt mere inspirerende samarbejde mellem bestyrelsen og topledelsen. For at skabe resultater i fremtiden skal bestyrelserne være i stand til både at observere og lede.

En bestyrelse skal vide, hvornår den skal handle, hvornår den skal samarbejde med topledelsen, og hvornår den skal lade topledelsen varetage driften af forretningen. Kontrol kan udøves på mange måder, og det tjener altid et formål. God virksomhedsledelse er stadig vigtig, men tiden er kommet til, at bestyrelser må rebalancere deres roller og ansvarsområder, så de også kan fokusere på at lede organisationen og dens topledelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal altså påtage sig en større ledelsesrolle i forhold til at levere resultater for virksomheden og blive en aktiv del af at løfte virksomheden til næste niveau.

Mannaz rådgiver og udvikler både bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd og topledelsesmedlemmer – individuelt eller endnu bedre som én samlet gruppe. Vores tilgang kan bedst beskrives som et skræddersyet samarbejde. Vi arbejder tæt sammen med bestyrelser og topledelser for at forstå præcis, hvilke behov de har, og hvilke resultater de ønsker at opnå. Vi stiller spørgsmål, udfordrer, analyserer og planlægger. Derefter handler vi sammen med bestyrelsen og topledelsen. Til sidst følger vi op for at sikre, at vi har opfyldt behovene, og at processen har resulteret i langvarige resultater.  

Signature services

Bestyrelsesudvikling

I takt med at forventningerne til bestyrelsens bidrag til forretningsudvikling stiger, øges behovet for bestyrelsesudvikling. Mannaz arbejder tæt sammen med bestyrelser og direktioner om bl.a. udvikling af bestyrelsens sammensætning, bestyrelsesværktøjer, kommunikation, understøttende governance og samspillet mellem bestyrelse og direktion.

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelser skal i dag være værdiskabende og strategiske partnere for direktionen. De skal, udover at monitorere performance, også være en drivkraft, der er med til at forme virksomhedens fremtid. Mannaz’ bestyrelsesevaluering sikrer, at der sættes ind på de vigtigste områder, så bestyrelsen udvikler sig og bliver endnu mere værdiskabende.

Bestyrelsessupport

Værdiskabende bestyrelser har brug for kompetent support, der både sikrer den administrative drift af bestyrelsesarbejdet og holder bestyrelsen opdateret om omverdenens forretningskritiske forandringer. Vi udvikler og leverer skræddersyet bestyrelsessupport i tæt samspil med bestyrelse, direktion og understøttende funktioner.

 

Kontakt for mere information:

Ricci Carlsson

Ricci Carlsson
Vice President
Boards & Executives

Email: copenhagen@mannaz.com
Telefon: +45 4517 6057

Luk