fbpx
×
Diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion skaber robuste virksomheder, tilfredse medarbejdere og bedre bundlinjer.
Læs mere

Bæredygtighed

Lad os hjælpe med, at bæredygtighed hos jer bliver til resultater, ikke bare en agenda.
Læs mere

Virtuel facilitering

Styrk jeres virtuelle faciliterings- kompetencer, så I står stærkere i din virtuelle verden.
Læs mere

Privat

Vi laver projekter for det private erhvervsliv i en lang række brancher.
Se vores cases

Offentlig

Vi leverer både i stat, regioner og kommuner samt på alle velfærdsområderne.
Se vores cases

Vi leverer i hele verden Vi leverer i hele verden

Med kontorer i London, København, Malmö og Aarhus, samt et netværk af 300 konsulenter, kan Mannaz levere i hele verden.
Læs mere

Se alle vores konsulenter

Rasmus Bay VP Consulting Nordic

+45 4022 2922
rba@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg VP Public

+45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Line Thatt Jensen Senior Consultant

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt Client Director

+45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Client Director

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Anne Friland Client Director

+45 4517 6274
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard Chefkonsulent, cand.psych.

+45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg Senior Consultant

+45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Thomas Overbeck Gredal Consultant

28180692
tog@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg Senior Consultant

+45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen Senior Consultant

+45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig Consultant

+45 3024 6404
pst@mannaz.com

Ditte Enevoldsen Client Director

+45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen Consultant

+4560536355
mej@mannaz.com

Per Krull Senior Consultant

+45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt Country Manager

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson Senior Consultant

+46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Stuart Turnbull Country Manager

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst Client Director

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy Client Director

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

×
København

Farvergade 8, 2. sal
1463 København
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

15-19 Bloomsbury Way, Holborn,
London WC1A 2TH
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Ønsker du personlig rådgivning?

Hvis du har spørgsmål om dit valg af kursus eller uddannelse, så kontakt os.

Alle vores kurser kan også komme ud til jer. Læs mere

Kontakt: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Er du tilmeldt et kursus?

Hvis du er kommet i tvivl om det praktiske vedr. dit kursus, så er vi klar til at hjælpe dig.

Se alle kontaktpersoner

Kontakt: Gitte Madsen

+45 4517 6226
gma@mannaz.com

Vil du høre mere om vores konsulentydelser? Se liste over alle konsulenter
Rasmus Bay

VP Consulting Nordic +45 4022 2922
rba@mannaz.com

Peter Wang Maarbjerg

VP Public +45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Line Thatt Jensen

Senior Consultant +45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt

Client Director +45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

Client Director +45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

Client Director +45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

Client Director +45 2087 1199
afh@mannaz.com

Anne Friland

Client Director +45 4517 6274
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard

Chefkonsulent, cand.psych. +45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann

Manager, Ph.d. +45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

Manager +45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

Client Director +45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

Client Director +45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg

Senior Consultant +45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby

Client Director +45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

Senior Consultant +45 8192 5343
mni@mannaz.com

Thomas Overbeck Gredal

Consultant 28180692
tog@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg

Senior Consultant +45 6178 2404
nto@mannaz.com

Peter Stensig

Consultant +45 3024 6404
pst@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen

Senior Consultant +45 2682 8885
cot@mannaz.com

Ditte Enevoldsen

Client Director +45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen

Consultant +4560536355
mej@mannaz.com

Per Krull

Senior Consultant +45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt

Country Manager +46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson

Client Director +46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén

Senior Consultant +46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl

Senior Consultant +46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson

Senior Consultant +46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Stuart Turnbull

Country Manager +44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs

Director, Client Solutions +44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst

Client Director +44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield

Client Director +44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy

Client Director +44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Gruppers udvikling

Formål

Vi præsenterer her kort en teori om gruppers udvikling, som er god at have med i baghovedet, som projektleder (Den fremstillede teori er i princippet en samling af flere forskellige studier af grupper, se f.eks. Lenneer-Axelson 1993).

Denne baggrundsviden fremmer forståelsen af, hvad der sker i gruppens udviklingsproces og gør det dermed lettere at fremme en positiv udvikling af gruppen.

Det er klart, at ved at lave en simpel opdeling af gruppers udvikling i fem faser mister man nogle nuancer – i virkeligheden vil den enkelte gruppe have sit helt specielle forløb. Men nedenstående faser er samtidig en god tilnærmelse til den udvikling, der faktisk sker i mange arbejdsgrupper.

Forming – gruppen mødes

De typiske følelser i gruppens indledende fase er dels en stolthed over at være med og dels usikkerhed vedrørende målet med gruppen: Hvad skal vi i grunden her?

I denne indledende fase opleves hvedebrødsdag, hvor deltagerne opfatter gruppen som helt perfekt og føler sig nærmest lykkelige over at være med. Det er også en fase præget af høflighed – kommunikationen kan være overfladisk og ufarlig, man ønsker først og fremmest at opnå social status i gruppen og viger derfor udenom potentielt konfliktfyldte diskussioner. Deltagernes fokus er rettet mod de sociale sider af gruppen snarere end selve opgaven: Hvad forventes af mig, og bliver jeg mon accepteret i gruppen?

Deltagernes forventninger til lederen er i denne fase, at han skal skaber rammer og klarhed for gruppen.

Storming – magtkampe

Når hvedebrødsdagene er overstået opdager man, at gruppen slet ikke er så perfekt som først antaget, og der opstår utilfredshed, typisk også med gruppens leder. Der skal træffes beslutninger, og forskellighederne i deltagernes mål med at være i gruppen bliver nu tydelige.

Denne fase er præget af magtkampe i gruppen, man kæmper om position i gruppen.

De tydelige tegn på disse kampe vil ofte være diskussioner og konflikter vedrørende gruppens valg af fremgangsmåder og metode. Kampene kan medføre, at der opstår fraktioner indenfor gruppen.

Deltagerne føler skuffelse over, at realiteterne i gruppen ikke er så rosenrøde som først antaget. Når der opstår stormvejr i denne fase, hænger det også sammen med, at der endnu ikke er skabt rammer og regler for gruppens arbejde – og selvom konflikterne kan blive destruktive, har de ofte samtidig en gavnlig effekt, fordi de medfører, at der skabes en form for orden i gruppen.

Deltagerne forventer i denne fase, at lederen tager affære og udstikker normer for gruppen.

Norming – gruppens rammer skabes

Storming-fasen bliver – med mindre gruppen kommer til at sidde fast i konflikterne – afsluttet med, at der opstår et normsæt i gruppen: Normer for, hvordan konflikter håndteres, hvordan man omgås hinanden, og hvad lederens rolle er.

Der er oftest ikke tale om eksplicitte aftaler, men netop om uskrevne regler for adfærd. Samtidig med gruppenormerne følger en gruppeidentitet: Vi gør sådan!

Magtkampene mellem gruppens medlemmer vil tilsvarende typisk munde ud i, at hver deltager i denne fase bliver afklaret omkring sin egen position i gruppen.

De fælles normer og den nye orden giver fornyet håb i gruppen og giver grundlag for en langt bedre håndtering af konflikter og modsætninger. Normerne giver endvidere plads til øget tolerance inde for gruppen.

Deltagernes forventninger til lederen ændres radikalt med norming-fasen – behovet for ledelse reduceres markant: Gruppen kan selv nu.

Performing

Gruppens sociale aspekter er nu grundlæggende på plads – både angående normer og magthierarki – og gruppen kan fokusere på sin opgave. Der kan opstå nye konflikter hen ad vejen, men typisk på et lavere niveau. Gruppen arbejder ganske enkelt positivt for at nå sine mål, man er fleksibel og effektiv.

Gruppens sociale aspekter skal sikkert plejes undervejs, men der er tale om vedligeholdelsesarbejde.

Deltagerne opfatter nu lederen mere som kollega end som leder.

Adjourning/Termination

Projektgrupper har som mange andre grupper en begrænset levetid. På et tidspunkt har gruppen nået sit mål, og det er tid for at sige tak for nu og god rejse fremover.

En udbredt følelse i denne fase er præstationsangst, hvor man i gruppen spørger: Hvordan bliver vores resultat mon modtaget? Har vi gjort det godt nok?

Den anden fremherskende følelse i denne fase er en nedtrykthed pga. den kommende adskillelse og en usikkerhed vedrørende tiden efter projektet.

Der kan ofte være behov for at gennemføre ritualer ved projektets afslutning, enten i form af et socialt arrangement og/eller i form af en fælles, formel aflevering af resultatet, typisk til ledelsen.

Forventningen til lederen er, at han sørger for, at der bliver sagt ordentligt farvel og tak, at der bliver delt ”medaljer” ud i passende mængder og gennemført de nødvendige ritualer.

Hvorfor er de fem udviklingstrin vigtige at forstå?

De fem ovenfor beskrevne udviklingsfaser er spontant forekommende faser, som ikke er planlagt. Faserne gennemleves således oftest uden at nogen er bevidst om dem.

Det er vigtigt at understrege, at faserne ikke opstår og gennemføres én gang for alle i teamet: Der vil undervejs opstå nye storming-faser, adjourning sker undervejs, fordi nogle af teamets medlemmer afslutter deres del af opgaven osv. Vær som projektleder opmærksom på disse tilbagevendende faser.

En vej til effektiv teambuilding er at tage afsæt i teorien om gruppeudvikling og bevidst bruge denne viden i en teambuilding-proces – sikre at gruppen bevæger sig gennem en række stadier kan styrke gruppen, fordi der bliver givet plads til de temaer, som skal klares i en given fase.

Teambuilding må tage udgangspunkt i en forståelse af de ”naturlige faser”, som hver har en nyttig funktion. Teambuilding i starten af et projekt kan være rettet mod at i mødekomme de vanskelige faser, så der relativt hurtigt kan skabes en moden, effektiv arbejdsgruppe.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os