Risikoanalyse

Formål

Afdæk projektets risici så tidligt som muligt. Det tillader dig at kontrollere eller eliminere dem samt at vurdere, hvilke initiativer, der skal sættes i gang i projektet omkring de identificerede risici.

Risikoanalysen vil give deltagerne i analysen en mulighed for at påvirke projektets afvikling på den mest optimale måde.

 

Risiko

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people