Top 10 risikoliste – metodebeskrivelse

Konceptets anvendelse

Projektets TOP-10 risikoliste anvendes til at følge op på projektets væsentligste risici (typisk max 5-15). De væsentligste risici kan være afdækket i forbindelse med formelle risk sessions eller via løbende overvågning/observation.

Listen anvendes som fast dagsordenspunkt på projektgruppemøder eller styregruppemøder, samt som rapporteringsmedie til projektets interessenter.

Ansvarlig for risici i projektet er projektlederen eller en af projektlederen udpeget risk-ansvarlig.

Projektets risici plottes med angivelse af risk-ID på risikoprofil. Risici, som ligger i det røde område, indgår i TOP-10 overvågningen.

 

Download

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people