PDF Del siden

Ledelsesbaseret coaching

Styrk dine ledelsessamtaler, og opnå bedre resultater.
6 dage    |    39.900 krTilmeld mig

Bliv en stærkere kommunikerende leder

Ledere, der arbejder med ledelsescoaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale. De bruger snarere coachingmetoderne til at øge deres opmærksomhed på relationerne og sammenhængene i organisationen. Herigennem opnår de et bedre samarbejde om opgaveløsning og dermed stærkere resultater.

Med et forløb i ledelsescoaching opnår du kompetencer til at skabe lærende og udviklende samtaler, der fremmer samarbejde, relationer og opgaveløsning mellem dig, dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Det gør dig i stand til gennem samtalen at udfolde dine medarbejderes og samarbejdspartneres kompetencer samtidig med, at de organisatoriske mål for opgaveløsning skærpes.

Kurset i ledelsescoaching giver dig adgang til vores øvrige coachkurser såsom Professionel coaching, Avanceret coaching og Coachcertificering – Overbygning.

 

Hvem deltager?

Kurset er for ledere i både private og offentlige virksomheder. Deltagerne har ledelsesansvar for enten medarbejdere eller andre ledere. Det kan være enten faglig ledelse eller personaleledelse.

Det er en forudsætning, at du kan skabe rum for at arbejde med coaching og lærende samtale i din daglige praksis. Der er ikke krav til indgangsniveau i relation til coachfærdigheder. Det er kun en fordel, men ikke et krav, hvis deltagerne på forhånd har træning i traditionel coaching.

Næste ledige afholdelse:
Ledige pladser
17.dec. 2018 - 10.maj. 2019
6 dage - 5 Moduler
Mannaz - Hørsholm
39.900 kr
ekskl. moms
Tilmeld mig

Relationer er dynamiske

Formålet med kurset er at bevidstgøre og træne dig i at bruge ledelsesbaserede og lærende coachingkompetencer. Du vil opleve, hvordan du i samspil med dine medarbejdere, lederkolleger og kunder/samarbejdspartnere kan opbygge en troværdig og agil ramme for brugen af coaching. Dette opbygges gennem en øget bevidsthed om, at forskellige positioner og situationer kræver forskellige organiseringer af samtaler, og at relationer er dynamiske.

 

På kurset arbejder du med:

 • En refleksiv og responsiv praksis, der gør dig i stand til kompetent at møde og arbejde med det, der opstår i kommunikationen
 • Din egen lederrolle ud fra best practice
 • Facilitering og afholdelse af udviklende og lærende samtaler med organisationen og dens målsætninger som øverste kontekst
 • Navigering i ledelseskrydsfeltet mellem at fritsætte og rammesætte rummet for handling
 • Din egen kommunikative stil i et lærende og anerkendende miljø

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Forskellige tilgange til at håndtere egne konkrete ledelsesmæssige udfordringer i et refleksivt læringsrum
 • Øget bevidsthed om og udvikling af egen ledelsesstil
 • Færdigheder i at anvende systemisk og anerkendende coachingteknikker i organisatoriske sammenhænge
 • Træning i konkrete rammesættende samtaler, der kan skabe en ændret praksis, hvor opgaveløsning er i centrum
 • Kompetencer til at lede selvledende medarbejdere
 • Indsigt og træning i at mestre samtaler gennem en styrket relations- og kontekstforståelse
 • Styrket kommunikative kompetencer ift. de mange komplekse sammenhænge i hverdagen, såsom konfliktopløsning, problemløsning og håndtering af svære samtaler

Din virksomheds udbytte

 • En lærende og udviklende samtaleform, der fremmer resultater og opnår organisatoriske mål
 • Et stærkere samspil mellem ledere og medarbejdere og mellem lederkollegaer
 • En styrkelse af bevidstheden om og håndteringen af balancen mellem leadership og management
 • Et optimalt rum for at balancere frisættelse og rammesætning af kompetencer og opgaveløsning: Hvor individuelle kompetencer og kreativitet kommer optimalt i spil, og hvor organisatoriske mål for resultater fremstår som en klar ramme
Add - Ledelse

Tid & sted

Varighed

6 dage

Pris

39.900 kr

ekskl. moms
Dato
17. dec. 2018 - 10. maj. 2019
Modul
5 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser

 

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Adgang til Attractor Forum

Under kurset

 • 3 moduler á 2 dage
 • 2 X 1,5 times individuel coachingsamtale med
 • EMCC-certificeret coach (underviser)
 • Artikler, logbøger og undervisningsmateriale
 • 2 netværksmøder mellem modulerne med de andre kursusdeltagere
 • Forplejning

Efter kurset

 • Kursusbevis
 • Mulighed for tilkøb af udviklingssamtaler med underviser (EMCC-certificeret coach)
 • Mulighed for tilkøb af deltagelse i coachnetværk, som er faciliteret af underviseren

 

 

Praktisk gennemførelse

Kurset er opbygget af to spor, som kører parallelt:

 • Spor 1 er et uddannelsesspor, som består af 3 x 2 dages intensiv undervisning
 • Spor 2 er et coach- og praksisspor, som består af 2 x 1 1/2 times individuel coachingpraksis med en erfaren EMCC-certificeret coach

Der vil desuden blive etableret netværksgrupper med de øvrige deltagere.

På kurset får du omfattende praktiske anvisninger til, eksempler på og træning i, hvordan du kan tilegne dig en coachende og lærende ledelsesstil.

 

Spor 1

Modul 1 (2 dage): Ledelsesbaseret coaching og de essentielle coachingfærdigheder

På dette modul arbejder vi med skiftet til ledelsesbaseret lærende coaching, de essentielle coachingteknikker præsenteres samt trænes, og integrationen af ledelsesbaseret coaching i deltageres ledelsesstil påbegyndes.

Indhold:

 • Ledelsesbaseret coaching – coaching integreret med din ledelsesstil, -filosofi og -teknikker
 • Organisations- og ledelsesforståelser
 • Gennemgang og træning af essentielle coachingfærdigheder, herunder gamemaster- og spørgeteknikker
 • Definitioner og bevægelser i coaching
 • Systemiske grundbegreber
 • Cases vedr. udviklingen af en ledelsesbaseret coachingpraksis

 

Modul 2 (2 dage): Resultatskabende samtaler, feedback og ressourcebaseret coaching

På dette modul arbejder vi med etablering af den ledelsesbaserede coachingrelation, evnen til at sætte mål i samtaler og gøre coaching strategisk samt at give feedback i relation til udviklingsmål for medarbejdere i organisationen.

Indhold:

 • Etablering af en ledelsesbaseret coachingrelation, kontekstafklaring i forhold til andre typer samtaler
 • Organisatorisk kontekst og mål som øverste kontekst i lærende og udviklende samtaler
 • Strategisk feedback og opgavebaseret feedback i coaching
 • Appreciative Inquiry og ressourcebaseret coaching


Modul 3 (2 dage): Løsningsfokuseret coaching og evaluering

På dette modul træner vi løsningsfokuseret coaching samt teorien og filosofien bag. Endvidere arbejder vi med målsætnings- og evalueringsstrategier for coachingen.

Indhold:

 • Udbygning af den ressourcebaserede tilgang
 • Træning i teknikker og coaching
 • Løsningsfokuseret ledelsesstil (coaching), -filosofi og -teknikker
 • Målsætninger og evaluering af coaching i praksis

På alle moduler arbejder vi aktionslæringsbaseret med udgangspunkt i live cases fra deltagernes organisationer og de specifikke udfordringer, som deltagerne kommer med.

 

Spor 2

Spor 2 kører parallelt med spor 1. Sporet er tænkt som et forløb, der kvalificerer og udvikler de teoretiske og praktiske færdigheder, så deltagerne opnår i undervisningsmodulerne. Sporet består af individuelle samtaler med en erfaren EMCC-certificeret coach, hvor der er fokus på udvikling af dine personlige coachfærdigheder og -stil samt vigtige udfordringer og dilemmaer i din praksis. Samtalerne varer ca. 1 1/2 time.

 

Konsulenter

Underviserne på forløbet er alle erfarne EMCC-certificerede coaches, der arbejder som ledelses- og organisationskonsulenter. De har alle arbejdet med coaching i både offentlige og private virksomheder.

Relaterede kurser

Luk