Projektledelse & Agile principper

Projektleder – tag de systemiske briller på

Indsigt i relationer får projekter til at lykkes. Derfor er den systemiske tilgang uundværlig i din værktøjskasse som projektleder. Men det kan være grænseoverskridende at stille sig ’foran’ projektet i stedet for at stå bag mål som budget og tidsplaner. Læs med, og få indsigt i systemisk projektledelse.
·

Glemmer du at se jeres projekt fra den anden side af bordet? En systemisk tankegang skaber en ekstra dimension til succesfuld projektledelse. Find ud af hvordan, og hvad systemisk projektledelse egentlig går ud på.

At tale, lytte og forstå den andens perspektiv kan være en svær disciplin. Det kan være svært i en familie, på arbejdspladsen og i et projekt, fordi vi alle kommer fra hver vores udgangspunkt. Derfor blev den systemiske tilgang udviklet.

Det er selvfølgelig en ekstremt simplificeret forklaring, men ikke desto mindre handler den systemiske tilgang netop om forståelsen af individet og dets relationer. Da mindsettet blev udviklet i 60’erne, var det til brug i familieterapi, men i dag har tilgangen bevæget sig ind i erhvervslivet og kan være ”the missing link” i et projekt, du leder, for at det lykkes. I bund og grund handler det om at lytte, stille spørgsmål og komme hele vejen rundt om projektet, inden man handler – og altså ikke kun se på tid, ressourcer og indhold.

”At tale sammen er meget komplekst, og der kan ske mange misforståelser. Men at have professionelle samtaler kan styrke dit projekt,” siger projektledelseskonsulent i Mannaz Jane Søgård Hansen.

”For eksempel ser man typisk i forbindelse med en gevinstrealiseringsproces, at man laver sin gevinstkortlægning, og så går man hjem. Man glemmer at spørge sig selv og hinanden om, hvilken adfærdsændring der skal til, for at man får gevinsten,” siger konsulenten, der også minder om, at man skal sørge for at få talt om, hvem gevinstejeren er.

Den perfekte systemiske projektleder er overstruktureret og underplanlagt.

Tag et kig på: Vores kurser i PRINCE2Scrum og SAFe.

Relationen først

Systemisk projektledelse adskiller sig fra traditionel projektledelse ved at være optaget af det cirkulære frem for det lineære. Man tager udgangspunkt i klassiske projektledermodeller såsom idé, analyse og planlægning, eksekvering og afslutning, men man ser så på, hvilke cirkulære bevægelser der findes inden for det lineære.

”Det er en illusion at tro, at vi bevæger os helt lineært mellem faser. Så spørgsmålet er, hvordan vi beholder et agilt mindset til vores projekter, og hvordan jeg som projektleder forholder mig letfodet i et projekt i nogle fastfrosne planer,” siger Jane Søgård Hansen.

Den perfekte systemiske projektleder er overstruktureret og underplanlagt. Projektlederen er helt klar på, hvad udgangspunktet for projektet er, og hvad han/hun vil med mødet, og så har han/hun en åbenhed over for, hvad der sker på mødet.

”Det systemiske er på ingen måde et udtryk for en laissez faire-tilgang. Men det indeholder en form for rummelighed i forhold til at stå i det åbne – med benene solidt plantet i sin grundværktøjskasse,” forklarer konsulenten.

Teorien bag den systemiske tilgang beskriver, hvordan du styrer samtaler mellem mennesker, og hvordan du bedriver god forhandlingsteknik. Med det systemiske får du metoder til at åbne for en anden type snak i organisationen eller projektet ved for eksempel at stille spørgsmål i stedet for bare at svare og ved at opfatte din styregruppe som sparringspartnere og medhjælpere – selvom det kan være grænseoverskridende for en ”traditionel” projektleder.

”Det legaliserer, at det er relationen, der bliver din vigtigste opgave at styrke som projektleder,” siger Jane Søgård Hansen.

Systemisk projektledelse styrker et projekts samlingskraft og gevinstrealisering.

Tag også et kig på: Vores kurser i agil projektledelse og IT projektledelse.

Rundt om grisen

”Jeg synes, det systemiske er en uundværlig tilgang som projektleder. Jeg har selv oplevet at blive mere tydelig omkring ansvar og feedback, efter jeg er begyndt at ’gå en tur rundt om grisen’,” fortæller Jane Søgård Hansen og forklarer, at udtrykket anvendes i den systemiske tilgang.

Grisen er projektet, og så går man rundt om grisen og ser på den. Slagteren ser grisen på én måde, den seksårige pige ser grisen på en anden måde, veganeren ser grisen på en tredje måde, og muslimen ser grisen på en fjerde måde. Hele pointen i det systemiske er at kunne forstå logikken fra hver side af grisen.

”Det styrker samlingskraften og forhåbentlig gevinstrealiseringen at gå ’en tur rundt om grisen’. Og det, at vi gennemfører en adfærdsændring og opnår succes med vores forandringsledelse, er alle organisationer interesserede i,” afslutter hun.

Om systemisk tænkning
Systemisk tænkning er en teori, som fokuserer på forståelsen af individet i relation til sig selv og i relation til omgivelserne (f.eks. i en organisation). Individer og samfundsgrupper af alle typer betragtes som systemer, der påvirker hinanden og påvirkes af hinanden. Systemisk tænkning handler på den måde om at forstå de relationer, der er – dels mellem mennesker og dels mellem systemerne. Det vil sige, at den systemiske tænkning er et holistisk tankesæt, der står i kontrast til den traditionelle analysemetode, hvor enkeltdele brydes ned og analyseres. Læs mere om den systemiske tænkning i denne artikel.

 
Systemisk projektledelse er et håndværk.
Bliv god til det – få værktøjerne her.
Tilmeld dig Mannaz Projektlederuddannelse

Viden om
Bliv inspireret indenfor projektledelse & agile principper
Projektledelse & Agile principper Den systemiske projektleders positioner

Benytter du den relationelle, den anerkendende, den værdsættende eller den refleksive position, når du kommunikere med dine projektdeltagere? Find ud af det i denne artikel.

Procesfacilitering Anerkendende procesøvelser
Projektledelse & Agile principper Systemisk projektledelse

Vi er nødt til at gentænke vores forståelse af projektarbejdsformen. Sådan lyder opfordringen i AttractorKursers nye bog Systemisk projektledelse. Her anviser forfatterne vejen til et projektarbejde, som kan favne en øget foranderlighed og kompleksitet, og som stadig leverer maksimal værdi til aftagere, kunder og slutbrugere.

The potential is people