Bæredygtighed

Sådan skaber du en bæredygtig feedbackkultur, som kan ses på bundlinjen

Som leder synes du måske allerede, at du giver masser af feedback, men der er et kvantespring fra feedback til en reel feedbackkultur. En velfungerende feedbackkultur kan nemlig måles direkte på bundlinje, bæredygtighed og innovation. Læs med og få indblik i, hvordan du styrker feedbackkulturen i din organisation.
·
Artikel

Feedback virker kun, hvis du har en feedbackkultur

Hvis feedback skal gøre en forskel, så foregår det året rundt, hver dag. Det er ikke forbeholdt den årlige MUS. Feedback er heller ikke noget, som udelukkende gives fra leder til medarbejder, for hvis feedback for alvor skal skabe værdi, skal den gives af alle til alle.

Feedback er et effektivt værktøj, der kan gøre os alle sammen bedre til vores arbejde, hvis det vel og mærke bruges struktureret og med fokus på at blive dygtigere. Det skaber ikke nok værdi, hvis det foregår ved tilfældige lejligheder, for så bliver der for stor afstand mellem handling og feedback. Derfor skal du arbejde med virksomhedens feedbackkultur, så feedback bliver et afgørende redskab til at opnå en bedre bundlinje, sikre organisatorisk bæredygtighed og styrke de innovative kræfter!

Hvad er en feedbackkultur?

Lad os kort definere, hvad vi mener med ”feedbackkultur”. Det er en kultur, hvor der kontinuerligt er fokus på at gøre den enkelte medarbejder eller leder bedre til sit arbejde – på vegne af hele virksomheden. Hvor det er okay at begå fejl, hvor refleksioner over praksis er i fokus og ikke mindst, hvor feedbacken foregår på alle niveauer. Vi har senest hørt en administrerende direktør takke for feedback; ”Tusind tak,” sagde han. ”Det er for sjældent, at jeg får feedback”.

Hans reaktion er typisk, for jo længere oppe i hierarkiet du kommer, desto mindre feedback får du, selvom man har mindst lige så meget brug for den, som alle andre, for at kunne forbedre og udvikle sin praksis.

Hvad kan en feedbackkultur give?

1

En forbedret bundlinje

Etableringen af en velfungerende feedbackkultur vil påvirke din bundlinje positivt, det viser bl.a. en omfattende analyse udført af Center for Effective Organisations (CEO) og Center for Cooperative Productivity, som påviser en signifikant stærkere effekt på de finansielle resultater ved en stærk feedbackkultur frem for kendte performance management teknikker. Det er egentligt ikke så underligt, når alles fokus er zoomet ind på at gøre det bedre.

2

Lavere personaleomsætning

Undersøgelser udført af Gallup påviser, at arbejdspladser med regelmæssig feedback har 15% lavere personaleomsætning! Tallene kan forklares med, at netop feedbackkulturen gør, at man vokser fagligt og bliver dygtigere, hvilket er en faktor, som særligt X,Y, Z-
generationerne vægter højt i forhold til trivsel. For dem er det deres mulighed for at udvikle sig, der afgør om de bliver eller ej – og det kræver feedback. (Ballisager).

3

Bæredygtighed og innovation

I en kultur hvor der er fokus på at blive dygtigere via feedback og samtidig er tryghed nok til at turde stille spørgsmål, dele ideer, lave fejl og påpege når noget er galt, har innovation gode vækstbetingelser. Samtidig skaber feedbackkulturen en bæredygtig kultur, der selv føder initiativer og nye ideer.

Psykologisk tryghed er afgørende, men det skal balanceres

En feedbackkultur opstår og udvikles ikke af sig selv. For at en feedbackkultur kan udvikles, er der nogle grundelementer, der skal være på plads først. Den vigtigste forudsætning er den psykologiske tryghed. Hvis jeg som menneske ved, at jeg grundlæggende er tilvalgt og værdsat på min arbejdsplads, så kan jeg også håndtere feedback og omsætte den til resultater. Er der derimod ikke en tryg ramme, så vil man hurtigt kunne komme til at opfatte feedback som kritik i stedet for at se det som et værdifuldt værktøj.

Psykologisk tryghed skal balanceres med et vedvarende fokus på ansvarlighed over for resultatet – altså det vi skal opnå sammen, ellers er der en risiko for, at vi forbliver i vores ”comfort-zone” og så er der ikke tale om en feedbackkultur.

Det starter altid med lederen

Hvis du gerne vil have en feedbackkultur, må du som leder gå forrest – for det starter altid med lederen. Feedback smitter og du er nødt til at vise, at feedback ikke er farligt. På vores ledelseskurser kan vi hjælpe dig i denne proces, og give dig konkrete råd til hvordan du skal opbygge og opretholde en feedbackkultur.

Feedback skal gives på den rigtige måde

Det er ikke ligegyldigt, hvordan du giver feedback. Feedback i en kultur uden psykologisk tryghed skaber angst, apati og nul-fejls-kultur, og derfor er det vigtigt at have styr på nogle basale retningslinjer, når man giver feedback. I Mannaz arbejder vi hele tiden på at udvikle og forfine vores feedbackmetoder.

Fælles for de modeller, vi bruger, er dog, at der skal være en overvejende vægt på modtagerens styrker, når der gives feedback. Det er også afgørende, at feedbacken handler om arbejdet og har fokus på adfærd og ikke personlighed. Adfærd kan ændres igennem feedback, det kan personlighed ikke.

Sådan dyrker du en feedbackkultur

1

Kommunikér vigtigheden

Det er vigtigt at sende et signal til hele virksomheden om, at vi prioriterer at dygtiggøre os og udvikle hinanden, og at feedback er en af metoderne til netop det.

2

Træn dine ledere (og dine medarbejdere)

For nogle ledere er det svært at give feedback, og derfor skaber det stor værdi for lederne at få et fælles forum, hvor de kan træne disciplinen. Samtidig kan de have en dialog med ledelseskolleger om, hvordan de får skabt en bæredygtig feedback-kultur. Vi ved af erfaring, at træning øger sandsynligheden for adfærdsændringer. Medarbejderne må heller ikke glemmes, de skal også trænes i både at modtage og give feedback.

3

Forfrem og beløn de ledere, der skaber en feedbackkultur

Send et signal til ledere og medarbejdere om vigtigheden af feedback ved at forfremme og ansætte ledere, der værdsætter og skaber en feedback-kultur. Gør det synligt for alle, at det er et krav til ledere i jeres virksomhed.

4

Mål på feedback

Du får, hvad du måler på. Den årlige medarbejdertilfredshedsanalyse er ikke nok. Du er nødt til at skabe andre kanaler, hvor du viser, hvad du som leder vil have. Lav et mål på din lean-tavle eller skab en kvantitativ måling, det behøver ikke være så svært. Spørg medarbejdere hvor mange kolleger de har fået feedback fra. Du kan også udpege 3 situationer, hvori der skal gives feedback i næste uge. Gør det nemt og tilgængeligt.

At ændre en kultur kræver handling

I de virksomheder vi møder på vores vej, oplever vi generelt, at der er en stor interesse for feedbackkultur, men at man har svært ved at tage de første skridt. Guleroden i form af bedre bundlinje og mere innovation er dog svær at ignorere i en verden, hvor et konstant fokus på optimering og fremdrift er helt afgørende. Potentialet er stort og vi oplever, at viljen er der. Men vilje er bare ikke nok. At ændre en kultur kræver handling.

Kurser i bæredygtighed

Bæredygtighed

Introduktion til ligestilling og diversitet

Bliv klogere på Dansk Standard 5001, og lær at arbejde målrettet med ligestilling og diversitet.
Ønsker du at styrke dit nærvær og skabe rum til refleksion? Som leder skal du være noget for dig selv for at have noget at give til dine medarbejdere. På dette kursus lærer du et nyt tankesæt, en ny måde at være leder på, og du få konkrete redskaber til at skabe tid til refleksion.

1 dag 5.550 kr. ekskl. moms
HR

HR’s rolle i arbejdet med ligestilling, diversitet og inklusion

Deltag på 2-dages kursus, og få værktøjer til at skabe større kønsbalance, diversitet og inklusion i din virksomhed/organisation.
Få viden, værktøjer og træning i at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvilket bidrager til øget bundlinje, bedre trivsel og innovation. På kurset lærer du at kunne bruge diversitet og inklusion som drivkraft for medarbejdertilfredshed, bedre organisering og resultater.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Projektledelse NYHED

Bæredygtig projektledelse

Lær at navigere i begreber og krav indenfor bæredygtighed, og udvid dine projektlederkompetencer med nye vigtige værktøjer.
Lær at inkorporere bæredygtighed i dine projekter og få kendskab til den grundlæggende terminologi og nøglebegreber. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning fra et bæredygtigt perspektiv.

2 dage 11.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

Diversitets- og inklusionsuddannelse – Bliv certificeret facilitator og rådgiver i DEI

Skab en fremtidssikret organisation med diversitet, ligestilling og inklusion.
Deltag på denne unikke uddannelse, og få fyldt din værktøjskasse med viden og konkrete strategier, så du kan lede og understøtte forankringen af diversitet og inklusion i din organisation. Dermed øger du trivslen, skaber bedre beslutningskraft og øger bundlinjen.

12 - 377 dage 49.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

DI x Mannaz bæredygtighedsuddannelse

Masterclasses i bæredygtighed og ESG.
I en kombination af 4 undervisningsdage og 8 ekspertoptagelser får du på dette forløb en dybdegående indsigt og et omfattende kompetenceløft i de centrale koncepter inden for emnet bæredygtighed og ESG.

4 dage 23.999 kr. ekskl. moms
Inspiration
Bliv inspireret indenfor bæredygtighed og kommunikation
Bæredygtighed Sådan sætter I implementeringen af bæredygtighed op i gear

Denne artikel giver 7 gode råd til at øge tempoet og momentum i implementering af bæredygtighed.

Coaching & Persontypetests Bliv hørt! 6 gode råd til bedre kommunikation

Tænk ikke på, hvad du siger, men hvordan det lyder. For det er ikke nødvendigvis det, du siger, der er vigtigt, men det, modtageren hører. Læs med nedenfor, og få gode råd til effektiv kommunikation.

Projektledelse & Agile principper 590 projektledere har talt: Sådan lykkes dit projekt

Kompleksiteten i projekterne stiger, og det kræver bedre forarbejde, klar kommunikation, og at ledelsen bakker op. Men det er nemmere sagt end gjort. Derfor har vi bedt ekspert Henrik Bjerregaard Nielsen dykke ned i Mannaz’ Projektlederundersøgelse og give sit bud på dos and don’ts.

The potential is people