PDF Del siden

Mannaz HR-uddannelse

Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver
4 dage    |    21.900 krTilmeld mig

Sæt fokus på dig og din HR-rolle

På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HR-udfordringer og kommer tæt på alle aspekter af HR-funktionens ansvar. Du kommer bl.a. til at arbejde med konkrete HR-opgaver såsom rekruttering, ansættelse, afskedigelse, medarbejderudvikling og fastholdelse. En individuel opgave danner grundlaget for din læring.

Efter uddannelsen er du klar til at være en bedre sparringspartner for både medarbejdere og ledelse samt forankre og implementere din nye viden i din dagligdag.

 

Hvem deltager?

Uddannelsen er skræddersyet til medarbejdere med HR-ansvar i private og offentlige organisationer. Du har begrænset eller ingen erfaring inden for HR-faget og arbejder med opgaver inden for personalepolitik, -jura, medarbejderudvikling og –ansættelse.

Næste ledige afholdelse:
Ledige pladser
9. sep. 2019 - 8. okt. 2019
4 dage
Mannaz - Hørsholm
21.900 kr
ekskl. moms
Tilmeld mig

På kurset arbejder du med:

 • Rekruttering, ansættelse og afskedigelse
 • Det formelle ansættelsesforhold
 • Personalepolitik og -administration
 • HR som strategisk sparringspartner
 • Medarbejderudvikling og –samtaler, fastholdelse

 

Kursusindhold og beskrivelse af moduler

Kurset består af 2 moduler.

Modul 1 er to dage omkring Ansættelse og fastholdelse af medarbejdere
Modul 2 er to dage omkring HR som strategisk partner

Du får personlig feedback på opgaven og modtager efterfølgende et uddannelsescertifikat som dokumentation på dine nye kundskaber.

 

Mannaz HR-uddannelse

Add - HR Add - Black Friday DA

 

Modul 1 – Ansættelse og fastholdelse af medarbejdere (2 dage)  

Tiltrækning og rekruttering

 • Jobanalyse
 • Metodisk kortlægning af jobbets krav
 • Personprofil – hvilke kompetencer og personlighedstræk er vigtige for jobbet?
 • Gennemførelse af det strukturerede jobinterview
 • Anvendelse af psykologiske tests – værktøjer og procedurer
 • Udvælgelsen – sådan får du den rette ansat
 • Det kvalificerede afslag

 

Ansættelse

 • Kontraktens indhold, forhandling og proces
 • Introduktion – få medarbejderen godt fra start
 • Få styr på lovkrav omkring ansættelsen Udvikling og fastholdelse af medarbejdere – Del I
 • Forholdet mellem medarbejder, chef og HR – hvad er din rolle, og hvad kan forbedres?
 • Styrk de vigtige og til tider vanskelige samtaler, HR tager del i
 • Få bedre kvalitet i udviklingssamtaler som bl.a. MUS/GRUS/LUS
 • Fastholdelse – gode råd og redskaber
 • Stresshåndtering – beredskab og muligheder

 

Det formelle ansættelsesforhold og personalejura

 • Formulering af personalepolitik og -administration
 • Overenskomster/aftalesystemet
 • Barsel, orlov og sygdom – generelle lovkrav
 • Løn og kompensation – få styr på rammer, rutiner og muligheder
 • Tjenstlige samtaler – hvad må drøftes; hvad er fortroligt?

 

 

Modul 2 – HR som strategisk partner (2 dage)

Udvikling og fastholdelse af medarbejdere – Del II

 • Karriere- og kompetenceudviklingsværktøjer
 • Organisations- og lederudvikling
 • Medarbejderundersøgelser og -målinger
 • Skab sammenhæng mellem organisationens udvikling og medarbejdernes kompetencer
 • Håndtering af forandringsmodstand

  

HR som strategisk partner – Del I

 • HR-strategien i virksomheden – og HR som strategisk partner
 • Hvor vil I hen – og hvordan ser vejen ud?
 • Nye muligheder for HR
 • Styrk HR-funktionens interne gennemslagskraft med klar kommunikation

 

HR som strategisk partner – Del II

 • Hvordan kan du bidrage til virksomhedens udvikling?
 • Styrk HR-funktionens assistance ved karrierevejledning og udvikling
 • Brug HR-strategien til at målrette og planlægge dit arbejde
 • Lær at navigere i interne magtstrukturer

 

Afskedigelse og ændringer i ansættelsesforholdet

 • Afskedigelse, fritstilling og bortvisning – juridiske forhold og HR-funktionens rolle
 • Reorganisering og nedskæringer
 • Etik i afskedigelsen – få metoder til en god proces og til at tackle menneskelige reaktioner
 • Genplacering
 • Seniorpolitik, pensionering, efterløn og nedsat tid
 • Den fleksible arbejdsplads

Afslutning

Individuel opgave

Som afslutning på uddannelsen udarbejder du en kort, individuel og skriftlig opgave (ca. 5 sider). Opgaven hjælper dig med at få integreret de nye værktøjer i din hverdag. Du arbejder med en konkret udfordring fra din HR-funktion og diskuterer udvalgte emner og værktøjer fra undervisningen i relation til din konkrete udfordring. Du får personlig feedback fra underviserne på din opgave. Efter afslutning modtager du et uddannelsescertifikat, der dokumenterer dine nye kundskaber.

Udbytte

Dit udbytte

 • Bliv opdateret på lovkrav og overenskomster Få tjek på alt det med småt
 • Styrk dine HR-kompetencerVær klædt på til at rekruttere, ansætte, fastholde og afskedige
 • Tag rollen som strategisk sparringspartnerFå nye værktøjer til medarbejderudvikling
 • Få teknikker til de vigtige og vanskelige samtalerVær parat til nye og større udfordringer

Din virksomheds udbytte

 • Større gennemslagskraft i HR-funktionen Få HR-medarbejderen klædt på til at løfte opgaverne
 • Opdatering på alt det formelle Få styr på personalejura, overenskomster og aftalesystemet

Tid & sted

Varighed

4 dage

Pris

21.900 kr

ekskl. moms
Dato
9. sep. - 8. okt. 2019
Modul
2 Moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Pris
21.900 kr
ekskl. moms

Prisen dækker over:

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Kursusmateriale via Mit Mannaz
 • Spørgeskema

Under kurset

 • 2 x 2 kursusdage
 • Individuel opgave, inkl. feedback
 • Vidensdeling
 • 1-2 undervisere (afhængig af deltagerantal)
 • Forplejning
 • Kursusmateriale

Efter kurset

 • Uddannelsescertifikat
 • HR-netværk

 

Praktisk gennemførelse

Forløbet gennemføres med en blanding af undervisning og gruppeøvelser, hvor du får lejlighed til at diskutere konkrete erfaringer og problemstillinger.

 

Konsulent

Hasse Steenbuch

Hasse Steenbuch er partner i INCIPIA. Hasse har flere lederstillinger bag sig, senest som adm. direktør i en mellemstor konsulentvirksomhed. Han har gennem de seneste 20 år arbejdet indgående med strategisk HR bl.a. med forandringsprojekter, uddannelse af medarbejdere og ledere samt rekruttering af specialister og ledere.

HR’s mange kasketter i 2018

Oplever du også, at der stilles flere og flere krav til dig, som arbejder inden for HR? Så er du ikke den eneste. Læs artiklen, og få indblik i, hvad HR-eksperten anser som værende nye og vigtige HR-opgaver i 2018.

Læs artiklen, og bliv inspireret

Relaterede kurser

Luk