Strategi, organisation og forandring

Mannaz hjælper organisationer med at udvikle og implementere visioner, strategier og forandringsprojekter. Vores metoder sikrer den mening og det ejerskab, der er afgørende for resultatskabelsen.

Se video

I nutidens organisationer ses forandringer i mange afskygninger – lige fra fusioner og opkøb til nye ledelsesstrategier og teknologiske forandringer. Der er ikke én universal løsning for alle virksomheder. Mannaz hjælper med strategi, organisationsudvikling og forandring gennem skræddersyede samarbejder, der tager højde for konteksten og organisationens behov.

Enhver forandringsstrategi bliver kun succesfuld, hvis den kommer indefra organisationen. På den måde er der større chance for, at strategien bliver en del af virksomhedskulturen og medarbejdernes daglige adfærd. Vores rolle er at facilitere denne proces og sikre forudsætningerne for, at det implementeres i organisationen, så det giver mening og har vedvarende effekt.

Hvad enten det handler om at sætte strategisk retning, definere en forandringsproces, eksekvere strategien, styrke den administrerende ledelse, forandre organisationer eller forme digitale organisationer, så hjælper Mannaz jer med at tage fuldt ejerskab over processen.

Signature services

Strategi & Implementering

I Mannaz tror vi på, at strategier skal virke i praksis for at skabe værdi. Derfor arbejder vi for at skabe strategifokuserede organisationer, der arbejder med strategi integreret i den daglige drift. Vi faciliterer strategiske processer, som aktiverer interessenterne og sikrer commitment samt fuld udnyttelse af organisationens samlede videns- og eksekveringskapacitet.

Corporate promise

Et corporate promise er organisationens formål omsat til handling. Gennem en skræddersyet proces hjælper vi med at finde frem til organisationens dybtliggende samt meningsfulde purpose og integrerer det i deres ledelse, beslutninger og kommunikation, så det kan fungere som kompas for ledere og medarbejdere.

Kulturudvikling

I Mannaz arbejder vi med kulturel transition gennem involverende processer. Vi faciliterer dialoger om, hvilke dele af kulturen der underbygger ønskede fremtidsscenarier, og hvilke der kan udfordre organisationen i at nå sine mål. Derudfra arbejder vi med ledere og medarbejdere på at skabe kulturelle forandringer i praksis, som understøtter de strategiske mål.

Forandringsledelse

Forandring handler ultimativt om ændringer af sprog, tankemønstre og adfærd. Vi arbejder med forandringsledelse ud fra devisen om, at dem, der påvirkes, skal involveres. Det strategiske fokus er udgangspunkt for en forandringsproces, hvor lederne går foran med nye tænke- og handlemåder og engagerer medarbejderne i en involverende proces, som skaber forandring i praksis.

Organisationsdesign

Et godt organisationsdesign understøtter forretningen i at nå sine mål. Det lyder simpelt, men ofte strander organisationer i uendelige omstruktureringer, som aldrig skaber den ønskede værdi. Vi fokuserer på formålet, når vi hjælper organisationer med at organisere sig, så det understøtter samarbejde og den ønskede adfærd i praksis.

Offentlig organisationsudvikling

I det offentlige møder vi ofte andre organisatoriske problemstillinger end i det private erhvervsliv. Mannaz’ arbejde med strategi, organisationsudvikling og kompetenceudvikling har båret frugt både på beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og børne- og ungeområdet.

Kontakt os for mere information:

Mette Skøt

Senior Vice President

E-mail: msk@mannaz.com

Tlf: +45 8188 1077

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her Accepter cookies