Mannaz.com – Cookie- og privatlivspolitik

Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse. Få flere oplysninger
Luk

Strategi, organisation og forandring

Mannaz hjælper organisationer med at udvikle og implementere visioner, strategier og forandringsprojekter. Vores metoder sikrer den mening og det ejerskab, der er afgørende for resultatskabelsen.

 

 

I nutidens organisationer ses forandringer i mange afskygninger – lige fra fusioner og opkøb til nye ledelsesstrategier og fra teknologiske fremskridt til disruption af systemer, der er gået i arv. Samtidig er alle organisationer forskellige, og derfor virker ”hyldevare-strategierne” ikke. Der er ikke én universal løsning for alle virksomheder. Derfor kan Mannaz’ ydelser bedst beskrives som et skræddersyet samarbejde. 

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at forstå præcis, hvad de har brug for. Dette sker inden vi sammen skaber en strategi for, hvordan vi skal få succes. Det starter altid med en samtale, for når alt kommer til alt, så er der ikke nogen, der kender jeres organisation bedre end jer selv. Vi stiller til gengæld spørgsmål, lytter, udfordrer, analyserer, planlægger, og så handler vi – sammen med jer.

Enhver forandringsstrategi bliver kun succesfuld, hvis den kommer inde fra organisationen. På den måde er der større chance for, at strategien bliver en del af virksomhedskulturen og medarbejdernes daglige adfærd. Vores rolle er at facilitere denne proces og sikre forudsætningerne for, at det implementeres i organisationen, så det giver mening og har vedvarende effekt. 

Lige meget om det handler om at sætte strategisk retning, definere en forandringsproces, eksekvere strategien, styrke den administrerende ledelse, forandre organisationer eller forme digitale organisationer, så hjælper Mannaz jer med at tage fuldt ejerskab over processen. Alt dette så I kan beholde jeres højtværdsatte medarbejdere.

Vores praktiske erfaringer fra både private og offentlige organisationer samt omfattende faglig ekspertise er en afgørende faktor for, at vi kan etablere tætte og samarbejdende partnerskaber med vores kunder. ”Real people enabling real achievement” er mere end blot et mantra. Det er faktisk det, vi forpligter os til hver dag.

Signature services

Strategi & Implementering

I Mannaz tror vi på, at strategier skal virke i praksis for at skabe værdi. Derfor arbejder vi for at skabe strategifokuserede organisationer, der arbejder med strategi integreret i den daglige drift. Vi faciliterer strategiske processer, som aktiverer interessenterne og sikrer commitment samt fuld udnyttelse af organisationens samlede videns- og eksekveringskapacitet.

Corporate promise

Et corporate promise er organisationens formål omsat til handling. Gennem en skræddersyet proces hjælper vi med at finde frem til organisationens dybtliggende samt meningsfulde purpose og integrerer det i deres ledelse, beslutninger og kommunikation, så det kan fungere som kompas for ledere og medarbejdere.

Kulturudvikling

I Mannaz arbejder vi med kulturel transition gennem involverende processer. Vi faciliterer dialoger om, hvilke dele af kulturen der underbygger ønskede fremtidsscenarier, og hvilke der kan udfordre organisationen i at nå sine mål. Derudfra arbejder vi med ledere og medarbejdere på at skabe kulturelle forandringer i praksis, som understøtter de strategiske mål.

Forandringsledelse 

Forandring handler ultimativt om ændringer af sprog, tankemønstre og adfærd. Vi arbejder med forandringsledelse ud fra devisen om, at dem, der påvirkes, skal involveres. Det strategiske fokus er udgangspunkt for en forandringsproces, hvor lederne går foran med nye tænke- og handlemåder og engagerer medarbejderne i en involverende proces, som skaber forandring i praksis.

Organisationsdesign 

Et godt organisationsdesign understøtter forretningen i at nå sine mål. Det lyder simpelt, men ofte strander organisationer i uendelige omstruktureringer, som aldrig skaber den ønskede værdi. Vi fokuserer på formålet, når vi hjælper organisationer med at organisere sig, så det understøtter samarbejde og den ønskede adfærd i praksis.

 

Kontakt os for mere information:

Heine Kaasgaard Bang

Vice President

Strategy, Organisation & Change, Global Service Line

Email: contact@mannaz.com

Tlf: +45 4517 6276

Luk