Sådan arbejder du agilt med SAFe®

28. August 2019 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist Del siden

SAFe® er et rammeværk og en videnbase med en række forudbestemte roller og mekanismer, der hjælper din organisation til at løfte den agile arbejdsmetode op, så den gælder hele organisationen. Her giver Agile Transformation Coach og associeret konsulent i Mannaz, Finn Leander, dig grundbegreberne, der kan give store gevinster.

Sådan arbejder du agilt med SAFe

Man siger, at hvis du kan undgå at skalere, så lad være. Hvis du kan klare opgaven med et team eller to, der arbejder sammen, så er der ingen grund til at skalere. Årsagen er, at det ikke er helt ukompliceret at skalere den agile arbejdsform, siger Agile Transformation Coach og associeret konsulent hos Mannaz Finn Leander.

”Det er en helt anden måde at tænke ledelse og teams på, som rokker ved traditionelle organisationer. Den største hurdle ved at arbejde agilt er, at det kræver meget af alle – fra topledelse til den introverte it-medarbejder, der er vant til at være selvkørende,” siger han.

Men er man i den situation, at verden omkring én er så kompliceret, at opgaven kun kan løses, hvis alle teams arbejder sammen som ét stort team, kommer SAFe® (Scaled Agile Framework) ind i billedet.

Med den komplekse verden, vi har, og den digitale disruption, som påvirker alle industrier, kan man ikke altid arbejde med et enkelt team om et produkt eller en opgave, fordi man har brug for en synkronisering gennem organisationen, som minimerer kompleksiteten. Der har SAFe® ifølge Finn Leander haft held med at beskrive det på en måde, så det kan lade sig gøre at arbejde sammen og skabe værdi for kunderne.

“Styrken i SAFe® er, at det kommer med et velafprøvet rammeværk og en række forudbestemte roller og mekanismer, så man ikke skal ud at opfinde den dybe tallerken selv.”

Hvornår skal du anvende SAFe®?

SAFe® forbinder agil udvikling i op til 12 teams. Det understøtter, at mange teams arbejder agilt sammen med en fælles mission og integreret arbejde. Det kunne for eksempel være om et nyt lånesystem i en bank. At implementere et nyt kreditsystem er formentlig for stort til ét enkelt team, og styrken i SAFe® er, at det koordinerer flere teams frem mod et fælles mål, og teams planlægger og koordinerer sammen.

”I SAFe® kan man ikke være navlebeskuende og se på sit eget team. Man bliver nødt til at se ud i verden på de andre teams og forstå, at man kun får succes, hvis man integrerer det arbejde, man laver. Ellers falder arbejdet til jorden. Og det hjælper SAFe® til med at undgå,” siger Finn Leander.

”Det betyder, at man går væk fra silotankegangen og arbejder mere på tværs af organisationen, og det kan give nogle kulturelle dønninger, fordi der er nogen, der mister ’magtbaser’,” fortæller han.

For det gør noget ved en organisation at skulle skalere det agile op og indrette sig efter agile principper. For det første er der nogle nye roller, der især kræver noget af mellemlederne. For det andet lægger man også budgetter på en helt anden måde, fordi man arbejder ud fra værdistrømme og lægger programmer ud fra dem. Men når man skalerer, kan man opnå store resultater.

”Styrken i SAFe® er, at det kommer med et velafprøvet rammeværk og en række forudbestemte roller og mekanismer, så man ikke skal ud at opfinde den dybe tallerken selv, og når du forstår at få teams og roller til at spille sammen, kan du skabe nogle resultater, der ville være vanskelige i ethvert andet setup, fordi man kan udvikle produkter og løsninger, der er ret komplekse – noget hurtigere,” siger coachen.

“Er man i den situation, at verden omkring én er så kompliceret, at opgaven kun kan løses, hvis alle teams arbejder sammen som ét stort team, kommer SAFe® ind i billedet.”

Sådan fungerer SAFe®

SAFe® arbejder på flere niveauer:

Team-niveau

På team-niveau er den fremherskende måde at arbejde på Scrum. SAFe bruger bare begreber som iterationer i stedet for sprint, og så kalder man teamet for et agile team. Her bruger man også en Scrum Master ligesom i Scrum. Scrum Masteren er med til at sætte møder og events op og er med til at skabe hele fundamentet for Scrum-processen, mens et udviklingsteam arbejder med de opgaver, der er prioriterede i en backlog.

Programniveau

Programniveauet er det vigtigste niveau i SAFe®. Det er et udtryk for, at man er mange teams om en fælles mission, og det er her, SAFe® rigtigt rykker. Man anvender en togmetafor, man kalder agile release train, til at visualisere, at man er ét team af eksempelvis otte teams, der laver en samlet release.

På dette niveau laver man PI planning eller big room planning, der dækker over et to-dages møde, hvor alle teams mødes efter hver PI (Program Increment), som normalt varer ti uger, for at synkronisere og planlægge de næste ti uger.

På dette niveau har man også en ’chef’ Scrum master, men han eller hun kaldes RTE (Release Train Engineer). Han koordinerer teamsene på fælles niveau. En product manager leder product ownere i forhold til kundebehov og -ønsker. En systemarkitekt orkestrerer de systemmæssige forandringer både for infrastruktur og systemarkitektur, man lægger ned i opgaveløsningen, mens en business owner repræsenterer forretningen og sikrer, at forretningens krav og ønsker bliver opfyldt.

Large solution- og et Portfolio-niveau

Oven på de to basisniveauer anvender SAFe® et Large solution- og et Portfolio-niveau, der henholdsvis sætter rammerne for endog meget store og komplekse løsninger og endelig giver solid basis for styring (government) og initiering af værdistrømme (Value Streams).

“Vores organisationer er nødt til at organisere sig på en ny måde. Verden omkring os er blevet meget mere digital og disruptive, at vi ikke kan bevæge os inden for de samme rammer og på samme måde som tidligere for at opnå resultater.”

Store gevinster ved at arbejde med SAFe®

Ifølge SAFe® selv er der store fordele at hente ved at arbejde agilt på skaleret niveau. Navnligt på disse fire parametre:

  1. Kvalitet (25-75 pct. reduktion af fejl)
  2. Time to market (30-75 pct. hurtigere)
  3. Medarbejdertilfredshed (10-50 pct. mere motiverede eller tilfredse ansatte)
  4. Produktivitet (20-50 pct. øget produktivitet).

Så hvis man er klar til de store kulturelle ændringer og en ny indretning af organisationen, er der altså store gevinster at hente.

”I USA hævder de, at omkring 70 af top-100-virksomhederne kører efter SAFe®. Det tror jeg er rigtigt, og jeg tror også, at vores organisationer er nødt til at organisere sig på en ny måde, fordi verden omkring os er blevet så meget mere digital og disruptive, at vi ikke kan bevæge os inden for de samme rammer og på samme måde som tidligere for at opnå resultater,” siger Finn Leander.

”Der er SAFe® en driver for en organisatorisk og kulturel forandring med fokus på at levere værdi.”

Få rammeværket til at arbejde effektivt med agil skalering

Tilmeld kurset, og bliv klogere

 

Historien kort

Er man i den situation, at en opgave kun kan løses, hvis mange teams i organisationen arbejder sammen som ét stort team, hedder den agile løsning SAFe®.

SAFe®, eller Scaled Agile Framework, kommer med en række forudbestemte roller og mekanismer, som får teams og roller til at spille sammen. Det gør, at man i sidste ende skaber nogle resultater, der ville være vanskelige i ethvert andet setup, fordi man kan udvikle produkter og løsninger, der er ret komplekse, langt hurtigere.

Projektledelse

Leading SAFe® 5.0

Lær at lede agile transformationer i din organisation, og bliv ”Certified SAFe® Agilist”. Få en solid introduktion til SAFe®-rammeværket, og bliv klædt på til at arbejde effektivt med agil skalering. Du kan vælge at deltage på kurset enten fysisk eller virtuelt alt efter, hvilken kursusdato du vælger.

2 dage 10.900 kr
Læs mere
Projektledelse

SAFe® for Teams (5.0)

Få en dybdegående forståelse af et teams rolle i et SAFe® Agile Release Train. Herunder hvordan I sammen skaber værdi, og effektivt udfører jeres roller ved hjælp af Scrum, Kanban og XP i en skaleret, agil organisation.

2 dage 10.900 kr
Læs mere
Projektledelse

SAFe® Product Owner/Product Manager (5.0)

Kurset udvikler de færdigheder, som skaber innovation og værdi i en Lean-Agile Enterprise med SAFe® - via de aktiviteter, værktøjer og metoder, der anvendes til backlogs, leverancer og programmer. Kurset afholdes enten med fysisk tilstedeværelse eller som virtuelt kursus – det afhænger af den valgte kursusdato.

2 dage 10.900 kr
Læs mere

Om Finn Leander

Finn har mere end 15 års erfaring med Lean-Agile transformationer fra større virksomheder inden for den finansielle sektor, herunder Danske Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension, Fokus Bank (Norge), Northern Bank (Nordirland), National Irish Bank (Irland), Sampo Bank (Finland) og Östgöta Enskilda Bank (Sverige). Foruden de nævnte lande har Finn også faciliteret agile workshops i Litauen og distribuerede team i Indien, dertil med indenrigs agile forløb i Topdanmark, Aarhus U, Jyske Bank og Nordea.

Han har over 10 års erfaring som Agile Transformation Coach & Trainer, herunder med Scrum, Kanban samt Enterprise Business Agility’ og i de seneste år med LeSS og SAFe®.