Kravene til fremtidens projektleder er skyhøje

10. November 2016 - Dorthe Thyrri Rasmussen Del siden

Aldrig har kravene til projektlederen været større. Men samtidig er mulighederne og indflydelsen tilsvarende store. Læs med nedenfor, og få et unikt indblik i, hvad der kræves af fremtidens projektledere.

Fremtidens projektleder – kan du følge med de nye krav?

Uforudsigeligheden vokser. Kompleksiteten øges. Kravene til robusthed, rummelighed og kommunikationsevner stiger. Projektlederne skal have brede skuldre for at bære vægten af de mange krav. Og der er ikke udsigt til mindre turbulens. Hvor vi for blot få år siden havde en vis grad af forudsigelighed, som gjorde det muligt at planlægge os ud af det meste, ser vi nu, at forandringerne og udfordringerne kolliderer med projekterne i en ekstrem grad. Projektlederen skal hele tiden være på spring og klar til at håndtere den næste udfordring.

Svært at rumme det hele

En verden af uforudsigelighed kræver sin projektleder og for at kunne håndtere de mange udfordringer, som lander på projektlederens bord, skal man trives med omskiftelighed og høj fart. Projektlederen skal kunne rumme de turbulente rammebetingelser uden at blive handlingslammet og samtidig udstråle tryghed for derigennem at vise omverdenen, at der er styr på projektet. Det er ikke nogen let opgave, men de dygtigste projektledere formår det alligevel, og jeg oplever endda, at de samtidig fungerer som projektets skjold. Dermed lykkes det dem at skærme projektdeltagerne for den værste storm, så projektdeltagerne kan fokusere på at få løst opgaverne.

”De øgede krav har i den grad ændret projektlederrollen. Det er tydeligt for os, som beskæftiger sig med projektledelse. For det er ikke længere nok at lave planer og udstikke retningen. Opgaven er meget større.”

 Kend dig selv, og få følgeskab

De øgede krav har i den grad ændret projektlederrollen. Det er tydeligt for os, som beskæftiger sig med projektledelse. For det er ikke længere nok at lave planer og udstikke retningen. Opgaven er meget større: Du er kaptajnen på skibet i et stort og usikkert farvand, og du skal have modet til at ride på bølgerne, håndtere stakeholders undervejs og alligevel komme sikkert i havn. Det kan du kun, hvis du kender dig selv godt og ved, hvad du kan. Den form for tryghed som selvindsigt og mod skaber, vil også påvirke resten af deltagerne ombord positivt. Og det overblik og den selvtillid, du udstråler, vil give dig følgeskab fra de involverede. Du skal nemlig være leder i lige så høj grad, som du skal styre projektets kurs.

Projektlederen er en slags CEO

Jeg har tidligere talt om, at den indsigt og de evner, vi forventer af projektlederne, er på niveau med dem til en CEO. Men jeg vil faktisk gå endnu videre end det. Projektlederen er en CEO, CFO, COO og CCO i samme person. For ud over at være en inspirerende leder, skal projektlederen også være en god købmand og forstå økonomien i projektet. Dertil kommer behovet for stærke kommunikationsevner, for der skal kommunikeres med både projektdeltagere, styregruppe og en bred vifte af stakeholders. Det er ikke en enkel opgave at engagere og informere så mange forskellige grupper. Og så må man heller ikke glemme evnen til at forbinde projektet med strategien. Ja, listen over ønskede evner er lang.

Dyrk dine egne talenter

For nogle dage siden snakkede jeg med en kunde om alle de krav, der stilles til projektledere, og vi kunne ikke lade være med at undre os over, at virksomhederne ikke dyrker flere af deres egne talenter. Du bliver ikke en projektleder med evner som en CEO, CFO, COO og CCO overnight, så derfor burde virksomhederne bygge deres talenter op i langt højere grad. Så hvorfor ikke lade folk køre mindre komplekse projekter, så de får nogle kilometer i benene? Og lave individuelle udviklingsplaner? På den måde kunne man dygtiggøre folk over tid og gøre dem klar til de virkelig komplekse projekter.

Der er brug for visdom

En anerkendt australsk standard om kompleks projektledelse peger på, at der er brug for visdom i projekterne. Jeg ved godt, at visdom er et lidt underligt begreb, som vi efterhånden sjældent bruger. Men jeg synes, vi skal støve begrebet af og få det i spil igen. Visdom handler nemlig om at bygge på alle de erfaringer, du har fået med på vejen. Dine fejltagelser. Dine succeser. Dine relationer. Din samlede visdom kan du omsætte til en retning, tryghed og stabilitet for projektet. Dermed skærmer du resten af teamet. Du tager slagene, men som fremtidens projektleder kan du ikke tåle for meget støj i teamet eller forvirring omkring retningen. Din visdom gør dig også i stand til at have tillid til dig selv. Tillid til at du gør det godt.

”Projektledere, som formår at integrere andres viden, står langt stærkere.”

 Lyt og lær af andre

Visdom er også evnen til at erkende, at man kan lære meget af andre. Værdien af feedback kan ikke undervurderes. Så lyt til dem, du arbejder med, og få dig en mentor. Bed om hjælp, når du ikke ved nok. Som jeg ser det, vil de projektledere, som formår at integrere andres viden, stå langt stærkere. Kompleksiteten i projekterne gør det nemlig umuligt at vide alt. Derfor opfordrer jeg også til, at projektlederne tænker stakeholder-billedet i bred forstand. Hvor er der nogle med brugbar viden, som kan skabe et bedre fundament for projektet? Visdom skal spredes fra person til person, for det er til alles fordel – også virksomhedens.

Få taget en assesment

Hver eneste dag taler jeg med projektledere og virksomheder både i Danmark og udlandet. Og projektlederne kæmper de fleste steder med kompleksiteten i projekterne. De har svært ved at finde deres eget ståsted. Det har jeg stor forståelse for. Typisk er projektlederen vokset ind i rollen gennem sin faglighed, og nu er det ikke længere nok. Behovet for lederevner, forretningsforståelse og kommunikationsevner er i fugleflugt, og så står projektlederen der. Mit råd er, at man hurtigt finder ud af, hvor det største behov for et fagligt løft er? Og det er faktisk ikke så svært at få den viden. Der findes forskellige assessments. F.eks. har Mannaz udviklet en Project Leadership Profile (PLP), som er en 360⁰ måling, der bygger på vurderinger fra projektlederen selv samt sine omgivelser, og som afdækker projektlederens adfærd. PLP´en kan også tages i forbindelse med komplekse projekter. Den form for evaluering kan fortælle dig, hvor du er stærk eller svag. Når du har den viden, kan du bede om hjælp enten fra en intern mentor, en coach eller lignende. I det hele taget er jeg fortaler for, at projektledere får de samme udviklingsmuligheder som traditionelle ledere. Hvorfor er det ofte kun linjelederne, som bliver tilbudt coaching, mentoring eller assessments, når projektlederne har brug for præcis de samme udviklingstiltag?

Er det virkelig det, du vil?

Samtidig opfordrer jeg også projektledere, som har erkendt, at der skal suppleres med flere leadership-kompetencer, til at tænke over, om det virkelig er det, man vil. Vil du virkelig opgive din eksisterende faglighed og få en ny? Det valg skal man være helt klar på, for du kan ikke være langt nede i de faglige detaljer og oppe i helikopteren på samme tid. Efter min mening har kravene til projektlederen aldrig været større. Men det har mulighederne heller ikke. Projektlederjobbet giver dig ikke alene mulighed for at dyrke mange forskellige kompetencer, men du bestrider også en nøgleposition. Du sidder i virksomhedens bankende hjerte. For det er netop i de komplekse, store projekter, at virksomhedsstrategien bliver eksekveret. Det er dig, som er forandringsagenten på den høje klinge. Dig som får strategien til at leve ude i frontlinjen. Det er hamrende spændende at være med til at forme fremtiden, og det er derfor, projektlederne brænder så meget for deres jobs – også selvom kravene aldrig har været større.

 

Mannaz Projektlederuddannelse

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvProjektledelse

Mannaz Projektlederuddannelse

Få en helhedsforståelse af projektledelse og en solid værktøjskasse med redskaber til at planlægge, lede og styre dine projekter. Lær at motivere, kom i dybden med din ledelsesadfærd og bliv klædt på til at levere resultater i projekter på alle niveauer. Mulighed for IPMA® certificering.

Læs mere
Projektledelse

Mannaz It Projektlederuddannelse

Opnå et solidt fundament for at lede og levere succesfulde it-projekter på alle niveauer. Få indsigt i it-projekters særlige kompleksitet, terminologi, processer og discipliner. Lær om forandringsledelse, og få de værktøjer, der gør en reel forskel.

Læs mere
Projektledelse

Agil Projektledelse

Få effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og være parat til forandring og tilpasning i dine projekter. Du får bl.a. træning i at benytte Planlægningspoker, Scrum Boards og Burn Down-diagrammer.

2 dage 11.900 kr
Læs mere

Om Dorthe Thyrri Rasmussen

Dorthe Thyrri Rasmussen har mere end 15 års erfaring inden for projekt- og porteføljeledelse og har arbejdet som bl.a. Client Director, Project/Portfolio Manager og Line Manager. Hun har en faglig baggrund fra Mærsk Data og IBM. Dorthe har specialiseret sig i professionalisering af projektledelse, og hun har arbejdet som konsulent for hovedsagelig større internationale virksomheder. Dorthe har en kandidatgrad i økonomi og kvalitetsledelse, og hun har ligeledes PMI®- samt PRINCE2®-certificeringer og er meget fortrolig med IPMA.