Skab fremdrift i forandringerne gennem dialog

6. August 2018 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist Del siden

Gennem involvering og dialog kan du som procesleder skabe samtaler, der bringer værdi til organisationen og dermed muliggør reel forandring. Få gode råd til dette i artiklen nedenfor.

Når omgivelserne forandrer sig, må organisationer også forandre sig. Og i den verden, virksomheder opererer i nu, er forandringer snarere hverdag end noget, der lejlighedsvis sættes i gang internt i virksomheden. Forandring er blevet den nye tilstand. Samtidig bliver der færre medarbejdere, der trives med ikke at blive hørt, når noget nyt skal ske, og endelig er det et kendetegn ved moderne organisationers problemstillinger, at de sjældent kan løses med solistkompetencer alene.

”Derfor bliver det for mig at se mere og mere nødvendigt med en involverende tilgang til forandringer,” siger proceskonsulent og underviser i Mannaz Bjarne Stark.

Når forskning samtidig understøtter, at dialogiske teams er mere effektive, og at man tager bedre beslutninger, hvis flere perspektiver bliver hørt, er der rigtig gode grunde til at inddrage større dele af organisationen i forandringsprocessen.

Et andet potentiale i at involvere frem for at implementere forandringer kan beskrives som at gå fra efterlevelse af planer til et stærkt medarbejderengagement i den pågående udvikling af organisationen.

Hvis man skal udvikle sig sammen i organisationen, og en involverende forandringsproces skal lykkes, kalder det på, at der er nogen, der kan lede processen. Der er behov for en procesleder/-konsulent.

”Som procesleder har du en central rolle i forandringsprocessen, fordi du påtager dig ansvaret for at facilitere de samtaler, der kan bringe værdi til organisationen og engagere medarbejderne,” forklarer Bjarne Stark.

Proceslederen bidrager til en styret samtaleform, hvor alle taler om det samme på samme måde og på samme tid.

Hjælp dialogen i gang

Forestil dig, at der sidder 50 medarbejdere, der sammen skal løse en udfordring i forbindelse med en forandring sammen. Der kan ifølge konsulenten ske to ting: Enten bliver det et fantastisk produktivt og symfonisk samarbejde. Eller også risikerer det at blive en uskøn kakofoni, hvor man råber i munden på hinanden og ikke kommer nogen vegne.

”Her skal proceslederen bidrage til en styret samtaleform, hvor alle taler om det samme på samme måde og på samme tid.”

Bjarne Stark kalder proceslederen – eller facilitatoren – for en ”sproglig brobygger”, der ofte er behov for, fordi vores samtaleform i Vesten er meget demokratisk i sin form.

”Det lyder måske meget godt, men det er ikke nødvendigvis den bedste måde at tale på, hvis man skal flytte sig i flok. Demokratisk tale er båret af det gode argument, og hvis vi ikke tænker over det, kommer vi nemt over i noget diskuterende, argumenterende og meget lidt produktivt, hvor vi alle taler mere, end vi lytter,” siger han.

Facilitatorens rolle er at gøre de svære samtaler nemmere.

Forvandler svært til nemt

Inden for forandringsledelse er facilitatorens rolle med andre ord at gøre de svære samtaler nemmere. Du bliver som procesleder en løsningsagent, fordi du blandt andet kan hjælpe med at rette opmærksomheden hen på det, organisationen gerne vil opnå, og dermed bruge mindre tid på at tale om det, der er problemet, og det, vi vil væk fra.

”Hvis vi skal have folk til at arbejde på andre måder, end de plejer, er det vigtigt, at vi laver en aftale og er transparente om, hvad der skal foregå nu,” siger Bjarne Stark og henviser til såkaldt ”sprogspilsteori”, som er noget, mange procesledere er inspireret af.

Sprogspilsteori bygger på, at det i virkeligheden er et spil, der udfolder sig, når vi taler sammen, og at der er nogle usynlige regler, der regulerer spillet. Hvis du for eksempel skal ind i en butik og købe en relativ dyr ting, begynder der et spil, hvor ekspedienten fremhæver nogle helt unikke kvaliteter ved produktet, og hvor du så derpå er lidt skeptisk og udfordrende og spørger, om han ikke har et produkt, der er lidt billigere. Spillet er reguleret af nogle regler, som begge parter kender og accepterer.

”Men sprogspil i en organisation er mere komplekse, og det kan være svært at se, om man er i gang med brainstormspillet, beslutningsspillet, eller om lederen forsøger at overbevise mig eller engagere mig,” forklarer Bjarne Stark.

”Spillene i en organisation er ofte mudrede, så for proceslederen er opgaven at gøre spillet og reglerne tydelige, så alle ved, hvad de er i gang med, og kan se formålet. På den måde undgår man også for meget diskussion og uproduktiv snak,” siger han.

Det er først, når en organisation accepterer, at alt forandrer sig hele tiden, og at de traditionelle måder at udrulle forandringer på ikke virker mere, at organisationen for alvor kan styrke værdien af forandringerne – med hjælp fra proceslederen.

 

4 gode råd til at facilitere forandringer
1. Vær transparent
Hjælp medarbejderne med at forstå, hvilket ‘spil’ der er i gang, så spillereglerne er klare for alle.
2. Sondr mellem indholdsplan og metaplan
Indholdsplanen er, hvilke forandringer der skal til, hvordan de skal se ud, og hvordan de skal sættes i værk. På metaplan taler vi om, at vi skal videre til næste tema og afstemmer løbende, om vi taler om det vigtige osv. Her skal du skifte mellem de to planer for at servicere samtalen og sikre fremdrift.
3. Hav fornemmelse for timing
Hvornår er en diskussion for eksempel klar til at blive lukket? Eller hvornår skal I stoppe op for at undersøge noget nærmere, hvis der endnu er et stykke vej til at kunne tage en beslutning?
4. Vær løsningsfokuseret i dine spørgsmål
Her kan du fx stille disse spørgsmål: Hvad er næste skridt? Hvordan kunne dette se ud? Hvad er det vigtigste, vi bør fokusere på? etc.

 

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvProceskonsultation

Proceskonsulentuddannelsen (PKU)

Kom på Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent. Du får viden og indsigt, der er skræddersyet til arbejdet med processer i organisationer af enhver art.

12 dage 49.900 kr
Læs mere
Ledelse

Forandringsledelse – fra modstand til følgeskab

Forandring og transformation er et grundvilkår, men er psykologisk svært for mange. Skab forretningsværdi ved at lede andre mere effektivt gennem forandringsprocesser.

3 dage 17.500 kr
Læs mere
Ledelse

Systemisk lederuddannelse

Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.

12 dage 49.900 kr
Læs mere

Om Bjarne Stark

Bjarne Stark har stor ledelseserfaring efter en årrække som studieleder på KaosPiloterne. Derudover har han haft egen konsulentvirksomhed, arbejdet som intern udviklingskonsulent ved Århus Amt, været projektleder og arbejdet som planner i reklamebranchen. Bjarne er optaget af at facilitere motiverende og meningsfulde læreprocesser for derigennem at skabe udvikling og læring på både individuelt og organisatorisk niveau. Bjarne underviser bl.a. på “Proceskonsulentuddannelsen“, “Procesledelse i kompleksitet” og “Systemisk projektlederuddannelse” hos Mannaz.