10 procesøvelser der kobler dit team sammen

7. August 2018 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist Del siden

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger. Få et hurtigt indblik i øvelserne nedenfor.

10 åbne-ordne-lukke-øvelser, der gør dine processer bedre.

Åbne-øvelser

Øvelser der åbner dine processer succesfuldt

1. Ability spotting
Denne øvelse anvendes som feedback i arbejdet med kompetenceudvikling og samarbejdet med medarbejdere, teams og ledere. Øvelsen er en god måde at åbne op i udviklingsforløb samt i forandringsprocesser. Formålet med øvelsen er, at deltagerne opdager hinandens ressourcer og kompetencer.
Samlet tid: Ca. 1 time.

2. Markedspladsen af kompetencer
Øvelsen anvendes, når deltagerne fx skal sammensætte et nyt værdigrundlag, opbygge et team eller er midt i en forandring. Formålet med øvelsen er at fastlægge, hvilke kompetencer der er i en gruppe, og hvordan disse kan bruges mest effektivt i en professionel udvikling. Det handler om at finde sine egne kompetencer, se potentialet ved andre og forstå, hvordan forskellige kompetencer kan komplementere hinanden.
Samlet tid: 0,5 time pr. deltager.

3. Bør og gør
Denne øvelse anvendes til personalegrupper eller teams i forbindelse med effektivisering og besparelser. I øvelsen skal deltagerne sætte ord på de oplevelser og erfaringer, som de har i forbindelse med emnet. Deltagerne skal se dette som et grundlag for feedback og inspiration til ledelsen.
Samlet tid: Ca. 40 min.

Ordne-øvelser

Øvelser der strukturerer dine processer

4. Systemisk intro
Øvelsen bruges som en fysisk oplevelse af den systemiske organisationsudvikling. Formålet med øvelsen er, at deltagerne opnår en forståelse af den systemiske tilgang til kommunikation, samarbejde og ledelse.
Samlet tid: Ca. 30 min.

5. Benspænd
Denne øvelse kan bruges til at sætte spørgsmålstegn ved deltagernes forforståelse af et emne, et begreb eller en opgave. Formålet med øvelsen er at skabe indblik i, hvordan vores hverdagssprog kan låse os i den måde, vi tænker tingene på.
Samlet tid: 1,5 time.

6. Idékonkurrence
Øvelsen anvendes til alle typer af processer, hvor ideer skal dannes og prioriteres på en effektiv måde. Formålet er, at deltagerne sammen vælger de bedste ideer på en sjov og engagerende måde.
Samlet tid: Ca. 40 min.

7. Tragten
Denne øvelse anvendes til at skabe en hurtig og effektiv deling af ideer blandt mange mennesker, der berøres af samme problemstilling. Formålet er at lade alle komme til orde og give et overblik over, hvad gruppen samlet set mener. Denne øvelse kan med fordel bruges som en hurtig måde at strukturere og videndele på.
Samlet tid: Ca. 45 min.

Lukke-øvelser

Øvelser der samler op på dine processer

8. Det levende barometer
Øvelsen anvendes som slut- eller midtvejsevaluering af en proces. Formålet med øvelsen er, at deltagerne bliver afklaret omkring egne og andre deltageres opfattelser af det givne emne.
Samlet tid: Ca. 0,5 time

9. Kompetencekortet
Denne øvelse anvendes til grupper eller teams i afslutningen eller midten af en fælles opgave. Øvelsen har en evaluerende karakter og passer godt til projektarbejde, teamudvikling og samarbejdsprocesser. Formålet med øvelsen er at give deltagerne et indblik i de kompetencer, som gruppen har benyttet sig af i forbindelse med en opgave. Gennem feedback bliver deltagerne opmærksomme og udfordret på egne ”blinde vinkler”.
Samlet tid: Ca. 1,5 time.

10. Storyline
Øvelsen anvendes til at skabe en hurtig og effektiv deling af ideer blandt mange mennesker, der berøres af samme problemstilling. Formålet er at lade alle komme til orde og give et overblik over, hvad gruppen samlet set mener. Denne øvelse er en hurtig måde at strukturere og videndele på.
Samlet tid: Ca. 1 time.

Hvis du ønsker mere viden om øvelserne, så kan du læse e-bogen 10 øvelser der gør dine processer bedre (DOWNLOAD HER) eller deltage på Proceskonsulentuddannelsen, hvor du får træning i at bruge dem.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind en stor slikgavekurvProceskonsultation

Proceskonsulentuddannelsen (PKU)

Kom på Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent. Du får viden og indsigt, der er skræddersyet til arbejdet med processer i organisationer af enhver art.

12 dage 49.900 kr
Læs mere
Proceskonsultation

Grafisk facilitering

Få redskaber til at koble ord med billeder og illustrationer, som styrker den fælles forståelse, læring og hukommelse i forhold til beslutninger, ideer, referater m.m. Selvom du ikke tror, du kan tegne, så kan du lære det her.

2 dage 8.500 kr
Læs mere