Ledelse & Teamudvikling

Tre tendenser i kompetenceudvikling

Det er slut med ’business as usual’. Ledere og medarbejdere har brug for ny, konkret faglig viden for at kunne udføre deres arbejde kompetent og effektivt. Derfor bør du udskifte kontorstolen med skolebænken og lære nyt om blandt andet bæredygtighed og uformel ledelse.
·
Artikel

Signe Hyldgard Heskia, direktør for kursusforretningen i Mannaz, har arbejdet med uddannelse og ledelsesudvikling gennem de seneste 20 år. Hun påpeger, at ledere og medarbejdere ikke længere kan nøjes med gammel viden – men i den grad har brug for nye kompetencer for at kunne udføre deres arbejde bedre og mere bæredygtigt. Særligt tre tendenser inden for kompetenceudvikling er ifølge Signe iøjnefaldende.

1. ESG, DEI og AI – forkortelser, der kræver ny faglig viden

Bæredygtighed, diversitet og digitalisering er gået fra at være samtaleemner i bestyrelseslokalet til at være konkrete arbejdsopgaver, som skal løses i virksomhederne og organisationerne. De involverede ledere og medarbejdere har derfor behov for at få deres faglige viden opdateret for at kunne levere på de lovmæssige krav, der stilles i dagens Danmark.

”Som jeg ser det, er der ikke nogen shortcuts her. Ledere og medarbejdere har simpelthen brug for at komme på skolebænken og lære nyt – og samtidig sikre sig, at de har de rette folk med de rette forudsætninger og viden til at kunne efterleve krav om f.eks. ESG-rapportering,” lyder det fra Signe, der fortsætter:

”Vi ser lige nu en stor efterspørgsel på kurser om ESG og DEI, idet disse kurser omsætter det svære og abstrakte til konkrete strategier, initiativer og handlinger, som virksomhederne kan gå videre med.

Derfor indgår temaer om bæredygtighed og inklusion også i mange af vores ledelses- og projektledelseskurser, da det giver de nødvendige redskaber til at kunne agere kompetent inden for disse fagområder.”

En anden tendens, der er opstået som følge af, at AI er skyllet ind over os, er behovet for at lære at udnytte de nye teknologier med henblik på at skabe mere effektive arbejdsmetoder, innovation og vækst.

”Der har længe været en bevægelse over imod at arbejde ’smarter not harder,’ og det giver ChatGPT og Generativ AI et hav af muligheder for. Ta’ nu for eksempel AI, der kan analysere enorme mængder data, som både styrker ledernes beslutningstagning, og frigører tid hos medarbejderne til at tænke i nye baner og produkter. Det er ret fantastisk, men det er også et stort skifte for mange. Og man kan hurtigt ryge lidt bagud, hvis man ikke er opmærksom,” forklarer Signe Heskia.

Derfor er Mannaz fra årsskiftet begyndt at udbyde kurser inden for kunstig intelligens, hvor man med udgangspunkt i sin egen forretning bliver klogere på både de mange muligheder og faldgruber, som den nye teknologi skaber.

2. Alle medarbejdere har et ledelsesansvar

En anden klar tendens er måden, medarbejderne leder sig selv på, som også er i forandring. Kort sagt er ledelse gået fra at være én persons ansvar til at være alles.

”Ledelse er ikke længere en formel titel – men en fælles kompetence,” siger Signe Hyldgard Heskia og uddyber:

”Ledelse i dag er ikke længere noget, lederen udøver alene, men derimod noget man skubber rundt og fordeler i organisationen. Det stiller imidlertid krav til medarbejderne, der ikke længere ’får’ tildelt et ansvar – men derimod skal ’tage’ det.”

Personer, der har et stort ansvarsområde uden et formelt lederansvar, er selve kernen i uformel ledelse. De er en slags ’gråzoneleder,’ der har ansvaret for fremdriften i et projekt, men ikke det formelle personaleansvar. Ofte er det teamledere, faglige koordinatorer, proceskonsulenter og projektledere, der tildeles et større ansvar i den nye tværfaglige organisationsstruktur – og det er ifølge Signe ikke nogen nem opgave:

”Medarbejderne, der ved noget om projektet eller opgaven, skal tage mandatet tidligere og samtidig forstå deres ledelsesmandat, så de kan navigere sikkert og skabe fremdrift. Det er ikke nemt. Dels skal man kunne motivere sit ofte tværfaglige projektteam, håndtere konflikter, kommunikere effektivt og ligeværdigt – og være i stand til at lede opad. Det kræver modige medarbejdere.”

Heldigvis kan mod trænes. Både det personlige og organisatoriske mod (se mere om modig ledelse her). På kurset ’Det uformelle lederskab’ får du forskellige perspektiver på, hvad god ledelse er, og hvordan den kan se ud i praksis. Med afsæt i din virkelighed og dine dilemmaer, vil du få styrket din autoritet og handlekraft, så du til fulde forstår din rolle, dit ansvar og dermed kan etablere et tydeligt ledelsesmandat. Ligesom vores projektledelseskurser ikke kun kredser om projektstyringsdelen, men også taler ind i den uformelle lederrolle, og hvordan man tackler og forvalter den.

3. Lederen er i dag en slags kurator og coach

I takt med at ledelse er i forandring, er selve lederrollen det også. Lidt firkantet kan man sige, at den autoritære leder er blevet skiftet ud med en autentisk, der forstår at facilitere og coache alle de uformelle ledere.

Signe Hyldgard Heskia, der til dagligt leder 14 medarbejdere, fortæller, hvordan hun i målet om at være en mere autentisk leder har fokus på anerkendelse, motivation og udlicitering.

”I min rolle som leder oplever jeg ofte et paradoks mellem medarbejdernes ønske om at blive ledet og deres ønske om selvledelse, og det stiller selvfølgelig krav til, at man selv er en robust leder med styr på egne værdier og med overskud til både at lytte, tage imod og guide.”

Dermed er den alvidende leder blevet erstattet af en slags ’kurator’, hvis vigtigste opgave er at skabe dialog, genkende mønstre og sammensætte teams på tværs af enheder, fagligheder og personligheder. Det kan ifølge Signe sammenlignes lidt med et floddelta, hvor alle strømningerne har sin berettigelse, da de i fællesskab skaber selve floden og dermed forandringerne.

”Ledere i dag leder i endnu højere grad gennem andre. Forstået på den måde, at man sætter nogle hjørneflag, der definerer retning og mål, men selve opgaveløsningen løser medarbejderne selv indenfor den givne ramme. Samtidig skal man kunne se muligheder på tværs af teams og processer, idet samfundets konstante forandring kræver, at man i højere grad end tidligere er omstillingsparat og kan arbejde agilt.”

Et vigtigt omdrejningspunkt i Mannaz’ mange forskellige lederkurser er derfor også at træne og styrke den autentiske leder i egne værdier, da du bedre kan lede andre, når du kender dig selv. Og uanset om du er en ny, erfaren eller uformel leder, så har vi i Mannaz et lederkursus eller en uddannelse, der passer til dig og dine behov.

Mød Signe

Signe Hyldgard Heskia har gennem de seneste 20 år arbejdet med kompetenceudvikling og læring bredt. Både som leder i kursusforretninger samt i organisationer. I Danmark har vi en tilgang til læring som noget, man aldrig bliver færdig med – og det er Signe stolt af at understøtte.

Det hun har lært er, at selvom man måske vælger en uddannelse eller kursus på grund af det faglige indhold – er det ofte den menneskelige påvirkning der fylder mest. ”På et åbent kursus møder man mennesker fra andre virksomheder, der kommer med en anden erfaring og udsyn – og det betyder, at man ser sin faglighed og sig selv i et andet lys. På samme måde påvirker man selv andre – og det synes jeg, er ret unikt”.

Senior Vice President, Mannaz Learning

shh@mannaz.com
+45 5139 6162

Se vores kurser

Ledelse

Det uformelle lederskab

Opnå mandat og opbakning til at få succes som uformel leder.
Bliv bevidst om din egen rolle som leder uden formelt ledelsesansvar. Få inspiration og værktøjer til at udfylde din rolle, opnå indflydelse og få sikret mandat, så du når de resultater, du har ansvaret for at nå.

3 dage 17.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Få styr på den grundlæggende teori og praksis.
På denne grundlæggende lederuddannelse får du styr på teori og praksis. Du bliver udfordret, styrket og får skabt et solidt fundament for dit lederskab. Samtidig opbygger du et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 59.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Introduktion til ledelse

Bliv klar til lederrollen.
Få indsigt i de udfordringer og det ansvar som følger med rollen som ny leder – og styrk dine forudsætninger for at udfylde lederrollen med succes.

3 dage 17.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Ledelse af ledere

Opnå dine resultater ved at lede gennem ledere .
Ledelse af ledere adskiller sig væsentligt fra ledelse af medarbejdere. På kurset arbejder du bl.a. med at skabe en effektiv ledergruppe, fremme bedre præstationer og resultater samt udnytte dine egne styrker bedre. Kurset indeholder en 360-graders ledermåling.

3 dage 24.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Strategisk Lederuddannelse - for erfarne ledere

Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse.
Ambitiøst forløb til den erfarne leder. Du arbejder casebaseret med afsæt i strategiske værktøjer og de nyeste teorier. Og så får du den personlige udvikling, der rykker dig for alvor.

11 dage 89.999 kr. ekskl. moms
Innovation NYHED

Bliv bedre til ChatGPT og Generativ AI

Forstå begrænsninger og muligheder med ChatGPT og generativ AI.
Vil du gerne lære hvordan AI-modeller som ChatGPT kan forbedre dine arbejdsprocesser og effektivitet? Få en introduktion til ChatGPT og generativ kunstig intelligens (AI)

1 dag 6.200 kr. ekskl. moms
Innovation NYHED

AI for ledere - strategi og etik

Få en grundlæggende forståelse af kunstig intelligens og forstå de potentielle muligheder.
Få en grundlæggende forståelse af generativ AI i forskellige former. Hvordan den fungerer, og hvad den kan bruges til.

2 dage 12.000 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NYHED

DI x Mannaz bæredygtighedsuddannelse

Masterclasses i bæredygtighed og ESG.
I en kombination af 4 undervisningsdage og 8 ekspertoptagelser får du på dette forløb en dybdegående indsigt og et omfattende kompetenceløft i de centrale koncepter inden for emnet bæredygtighed og ESG.

4 dage 23.999 kr. ekskl. moms
Inspiration
Bliv inspireret indenfor personlig og faglig udvikling
Ledelse & Teamudvikling 5 gode grunde til du bør videreuddanne dig

Virksomheden vinder mindst lige så meget som medarbejderen i forbindelse med videreuddannelse. Ny viden er en katalysator for vækst, rekruttering, innovation og øget trivsel. Tør I lade være med at investere i videreuddannelse? Læs artiklen, og få indblik i nogle af fordelene ved at tage på kursus.

Ledelse & Teamudvikling Fremtidens udfordringer kalder på modige ledere

Glem alt om stærke skjoldmøer og uovervindelige superhelte. At være en modig leder i 2024 handler om helt andre værdier. Du skal være sårbar, udvise tillid og turde fejle i målet om at finde nye løsninger.

Ledelse & Teamudvikling Genvind din personlige styrke og kraft

Bruger du dine ressourcer og dit potentiale? Og står du fast? Eller går du på kompromis og har mistet dig selv på vejen? I en tid med fart på er det nærmest en forudsætning at kende sig selv på et dybere plan, hvis du vil brænde igennem. Læs med i denne artikel, og bliv inspireret.

The potential is people