Offentlig ledelse & Organisationsudvikling

Et læringssamtaleformat der virker!

Læringssamtaleformat er et innovativt redskab til at styrke kvalitetsudvikling inden for børns trivsel og læring. Læs om formatet, som Kolding Kommunes skoleafdeling har udviklet i samarbejde med Mannaz og UCL.
·
Artikel

Mange kommuner arbejder i disse år med at finde nye måder at arbejde med kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde.

Det er i den forbindelse vigtigt med et stærkt fællesskab på tværs af institutioner og forvaltning omkring disse forandrings‐ og forbedringsprocesser, så de bliver samstemte, fleksible og lærende med henblik på at gøre forandringerne værdifulde for børn og unge.

Processerne skal være meningsfyldte for alle, der skal arbejde med dem, samt styrbare for ledelser og forvaltning.

Læringssamtaleformat

Vi anbefaler et læringssamtaleformat, der med afsæt i data har fokus på den fælles forbedringsproces. Hvor ledelser, forvaltning, forvaltningskonsulenter og nøglepersoner på skoler og dagtilbud arbejder målrettet med forbedringsarbejdet og skaber sammenhæng i styrings- værdi og meningskæden.

Er format der har til formål at fremkalde, udvide og fortykne samarbejdet på tværs, og som understøtter at der gennem datainformerede refleksive samtaler skabes sammenhængende forbedringer i arbejdet med børn og unges læring, trivsel og udvikling.

Download vores værktøjskasse

I vores værktøjskasse kan du læse om det læringssamtaleformat, som Kolding Kommunes skoleafdeling har udviklet gennem projektet; Fælles om Ledelse i samarbejde med APM Foden, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og konsulenthuset Mannaz.

I værktøjskassen finder du ligeledes inspiration gennem skabeloner og værktøjer, der understøtter formatet.

Download værktøjskasse


Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om læringssamtaleformatet, så er du velkommen til at kontakte Henrik eller Markus.

Client Director

hsa@mannaz.com
+ 45 2156 0156

Consultant, Cand.psych.

mej@mannaz.com
+45 4517 6000

Kurser indenfor ledelse

Ledelse

Introduktion til ledelse

Bliv klar til lederrollen.
Få indsigt i de udfordringer og det ansvar som følger med rollen som ny leder – og styrk dine forudsætninger for at udfylde lederrollen med succes.

3 dage 17.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Mannaz Lederuddannelse

Få styr på den grundlæggende teori og praksis.
På denne grundlæggende lederuddannelse får du styr på teori og praksis. Du bliver udfordret, styrket og får skabt et solidt fundament for dit lederskab. Samtidig opbygger du et aktivt ledernetværk med ligesindede.

10 dage 59.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Mannaz Offentlige Lederuddannelse

Systemisk anerkendende ledelse i teori og praksis.
Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.

12 dage 49.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Situationsbestemt ledelse

Lær at tilpasse din ledelsesform til situationen .
Hvordan sikrer du dig, at dine medarbejdere bliver mødt med den ledelse, de faktisk har behov for? Situationsbestemt ledelse er et konkret og praktisk ledelsesværktøj, som hjælper dig med at vælge de mest egnede ledelsesstile i forhold til den konkrete situation.

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Ledelse NYHED

Situationsbestemt Teamledelse

Skab målrettet teamledelse ud fra situationen.
Hvordan sikrer du dig, at anvende forskellige ledelsesstile mest hensigtsmæssigt? Hvordan sætter du dine kompetencer i spil, I forhold til hvad det er du som leder ønsker at opnå, og de behov den enkelte medarbejder eller teamet har?

2 dage 12.999 kr. ekskl. moms
Ledelse

Forandringsledelse – fra modstand til følgeskab

Skab resultater gennem succesfulde forandringer.
Forandring og transformation er et grundvilkår, men er psykologisk svært for mange. Skab forretningsværdi ved at lede andre mere effektivt gennem forandringsprocesser.

3 dage 17.999 kr. ekskl. moms
Inspiration
Bliv inspireret indenfor ledelse
Ledelse & Teamudvikling Tre forandringer, der overrasker den nye leder

Ledelse er en disciplin, man skal lære ud over fagligheden. I denne artikel får du indblik i tre forandringer, der overrasker de fleste nye ledere.

Ledelse & Teamudvikling Tag første skridt mod en mere værdiskabende ledergruppe

Fungerer ledelsesgruppen, som den skal? Spiller I hinanden gode i takt med, at der skabes innovation og leveres resultater? Eller er der fx skjulte magtkampe og manglende sammenhængskraft? Få inspiration til at styrke din ledelsesgruppe i denne artikel.

Ledelse & Teamudvikling 4 råd til velfungerende selvledelse

Selvledelse er blevet svaret på den medbestemmelse, som medarbejderne efterspørger, og virksomhederne gerne vil give. Men selvledelse kommer ikke uden udfordringer. Selvledelse kræver klare rammer, der defineres gennem dialog og en professionel samtalestruktur. Læs hvordan i denne artikel.

The potential is people