Digital læring & Læringsakademier

Få indsigt i ESG-dilemmaer med AI

Mannaz har sammen med Dansk Industri udviklet en bæredygtighedsuddannelse, som gennem fire masterclasses belyser, hvad ESG-frameworket er og kan bruges til i praksis. Deltagerne stifter også bekendtskab med AI, og hvordan kunstig intelligens kan bruges strategisk til at belyse kompleksiteten i ESG.
·
Artikel

Bæredygtighedsuddannelse bruger AI

På bæredygtighedsuddannelsen har Mannaz nu taget et nyt AI-baseret værktøj i brug, som gennem dilemmaer belyser endnu flere aspekter af bæredygtighed. Værktøjet er udviklet af en af vores underleverandører, og vi har sammen tilrettet værktøjet til at passe til vores kunder.

Løsningen er baseret på genkendelige hverdagsdilemmaer og giver deltagerne mulighed for at diskutere og afprøve deres egne løsninger i forhold til en holistisk modenhedsmodel. På den måde får brugerne et indblik i, hvor komplekst arbejdet med bæredygtighed er, og hvordan strategi, produkter, medarbejdere og ledere alle skal inddrages for at nå målene.

Deltagerne er begejstrede for at kunne komme endnu mere i dybden og bruge AI-værktøjet som en intelligent sparringspartner.

En af dem siger:
“AI-dilemmaværktøjet guider os igennem, så vi rent faktisk får taget de her diskussioner! Den viser hvor komplekst området egentlig er.”

AI udfordrer det sagte

I Mannaz har vi mange års erfaring i at facilitere videndeling og samarbejde. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med cases, rollespil og dilemmaer på vores uddannelser og konsulentforløb i virksomheder. Derfor var det også naturligt at bygge videre på vores gode erfaringer med at bringe deltagernes viden i spil og sætte en teknologisk overbygning på. Med Bæredygtighedsuddannelsen havde vi mod på at prøve en ny teknologi til at komme endnu dybere ned i diskussionerne og samtidig hurtigt komme ind til kompleksiteten i problemstillingerne.

AI kan give noget ekstra, fordi når vi skal lave bæredygtige løsninger, er der ofte ikke ét rigtigt svar.

Med almindeligt gruppearbejde kommer man ofte til at gentage det man allerede ved, og man kommer til at give hinanden ret i gruppen. I arbejdet med den AI-genererede dilemmaworkshop oplever vi som facilitatorer, at deltagerne bliver udfordrede til at nuancere deres løsningsforslag og tænke flere dimensioner ind. Det er netop evnen til at kunne tænke flerdimensionelle løsningsforslag i forhold til bæredygtighed, der er vores mål med Bæredygtighedsuddannelsen.

Med AI kommer deltagerne i dybden

Bæredygtighedsdilemmaer er komplekse og kræver en grundig afbalancering af flere forskellige interesser. Der er behov for at man tænker flere dimensioner ind i løsningen, fx kan man ikke kun tænke økonomi eller ressourceforbrug, man skal også tænke ledelse og kommunikation ind i det.

Den specialbyggede GPT er kodet med en bestemt ledelsesmodel indenfor bæredygtighed. Værktøjet kan nudge deltagerne til at komme dybere i refleksionerne og provokere dem lidt – fx tænke over andre dimensioner i ledelsesmodellen.

Chatbotten er designet, så den giver dynamisk feedback baseret på de svar, deltagerne taster ind. Dette indfanger bedre kompleksiteten i dilemmaerne, end et almindeligt samarbejde med en fast opgavebeskrivelse ville formå at gøre det.

Hvorfor bruger bæredygtighedsuddannelsen AI?

Bæredygtighedsuddannelsen sidder deltagerne i mindre grupper og bliver ført igennem et dilemma, dels af en facilitator, dels af AI-dilemmaværktøjet.
De skal for eksempel tage stilling til en leverandør, der ikke møder virksomhedens ESG-standarder. Ud fra dilemmaet skal de i gruppen diskutere, hvordan de vil påvirke leverandøren til at overholde ESG-målene, mens de tager de forskellige parametre i modenhedsmodellen med i betragtning.
AI supplerer deltagernes diskussion ved at give feedback på de valg og argumenter de taster ind i værktøjet.

Mannaz vil fortsat bruge AI-dilemmaværktøjet på sin Bæredygtighedsuddannelse, og samtidig er vi i gang med at implementere løsningen på flere andre af vores uddannelser.

AI skal ikke erstatte dialogen mellem mennesker, men AI kan med fordel bruges til at belyse kompleksiteten i en problemstilling som omstilling til større bæredygtighed.

Kontakt

For eventuelle spørgsmål kontakt Julie Ekner Koch.

Julie arbejder med at designe og implementere digital læring og læringsakademier i virksomheder og organisationer.

Head of Digital Learning and Leadership

jko@mannaz.com
+4520840841

Kurser

Udvikle mine digitale kompetencer

Bæredygtighed

DI x Mannaz bæredygtighedsuddannelse

Masterclasses i bæredygtighed og ESG.
I en kombination af 4 undervisningsdage og 8 ekspertoptagelser får du på dette forløb en dybdegående indsigt og et omfattende kompetenceløft i de centrale koncepter inden for emnet bæredygtighed og ESG.

4 dage 23.999 kr. ekskl. moms
Bæredygtighed NY PRIS

Transformation til større bæredygtighed

Lær at implementere bæredygtighed i din organisation på dette videregående kursus.
Kurset er en overbygning til uddannelsen og til dig ønsker en konkret fremgangsmåde til at gøre organisationen mere bæredygtig med tæt kobling til jeres strategi, kunder/brugere, omverden – og ikke mindst de resultater, som I ønsker at skabe.

2 dage 13.499 kr. ekskl. moms
Innovation

Digital Transformation, Masterclass - for ledere

Få succes som leder med digital transformation.
Er du leder og ønsker mere viden om, hvad digital transformation er? Og mangler du sprog og kompetencer til at bidrage til transformationen? Så har vi en masterclass til dig. Her får du nye begreber og teorier at navigere ud fra og inspiration til, hvordan de kan omsættes i praksis – og tilpasses din virksomhed.

6 dage 50.000 kr. ekskl. moms
Ledelse NYHED

Digitalt lederskab

Bliv klædt på til at lede digital værdiskabelse.
Hvordan sætter du dig i det digitale førersæde? Få ledelsesværktøjer til at starte og gennemføre digitalisering i din virksomhed/organisation.

4 dage 21.999 kr. ekskl. moms
Facilitering NYHED

Den virtuelle mødeleder

Bliv bedre til at lede virtuelle møder .
Lær at skabe engagement og involvering i det virtuelle møde, og styrk din værktøjskasse til at skabe interaktion og samarbejde i det digitale rum. Du får masser af praktiske øvelser, som du kan bruge næste gang, du skal facilitere et virtuelt møde.

1 dag 2.999 kr. ekskl. moms
Facilitering

Den virtuelle procesfacilitator

Bliv endnu bedre til at facilitere og lede virtuelle processer .
Tag dine online møder til næste niveau, hvor teamet reelt kan samarbejde digitalt og køre mere komplekse processer. Lær at lede og facilitere virtuelle workshops, og brug det virtuelle rum til mere krævende samarbejdsprocesser, dialog og udvikling.

2 dage 5.999 kr. ekskl. moms
Inspiration
Om Mannaz Digital læring i øjenhøjde

Digital læring giver os fleksibilitet, sparer tid, skaber resultater – men kræver forberedelse og indsigt for at lykkes. Og så er den bedst, når den bruges i en blended learning model og kombineres klogt med tilstedeværelse, fortæller Mannaz’ nye Head of Digital Learning & Leadership.

Projektledelse & Agile principper Digital transformation kalder på agil arbejdsmetode

At arbejde med, hvad ny teknologi kan gøre for din organisation, kræver en del afprøvning og er en kompleks affære. For at få afprøvet forskellige veje at gå hurtigt nok er den agile metode oplagt at bruge til projektet. Men det kræver, at der bliver sat tid af til at samle læringen op.

Om Mannaz "Forventningerne til digital undervisning er høje - det skal vi levere på"

Mød Zeki Köse. Han er en del af den bølge af kompetente, engagerede nyansættelser, der er strømmet til Mannaz de seneste par år. Som IT-koordinator er Zeki Köse ansvarlig for at løfte Mannaz’ digitale undervisningsplatform, også kaldet Mannaz Academy, til det næste niveau.

The potential is people