Kravstyring

Denne metodebeskrivelse kan anvendes ved planlægning og gennemførelse af kravbehandlingen i et projektforløb. “Kravprocessens kronologi, resultater og hjælpemidler” viser de væsentligste kravopgaver som bør udføres under et projektforløb.

Dybden og omfanget af de enkelte kravprocessers anvendelse afhænger af situationen.

 

Metoden er opdelt i 3 sektioner:

 1. Kravprocessens kronologi, resultater og hjælpemidler
  Denne del giver et overblik over de opgaver, som skal løses under projektforløbet, som har relation krav – herunder kravenes afdækning, verifikation, fastholdelse og opfyldelsesgrad.Kan anvendes til at give et overblik, som kan anvendes ved estimering, bemanding og planlægning og styring af kravarbejdet.
 2. Krav teknikker og deres anvendelse
  Matrix som kan anvendes afhængig af problemområde. Hvis problemet eksempelvis er, hvorledes viden om i dag kan afdækkes, anvendes tabellen til at vise, hvilke værktøjer, som kan anvendes til dette.De værktøjsrækker, som er gråtonede, er obligatoriske. Det vil sige, at man altid skal foretage:

  • en interessentanalyse
  • en kontekstanalyse
  • anvende workshop og brainstormingteknikkerne til kravindsamling og kvalitetssikringsseancer
  • anvende relevante afsnit af formel kravskabelon
  • foretage traditionelt review af kravspecifikation
  • udarbejde en kvalitetssikringsplan
  • udarbejde kravhierarki, så sporbarhed sikres
  • skrive afslutningsrapport, som summerer kravopfyldelsesgrad og evt. restordrer.
 3. Råd og vink
  Matrix, som på baggrund af din situation, giver anvisning på supplerende kravteknikker (ud over de obligatoriske nævnt under punkt 2).Hvis dit projekt eksempelvis er karakteriseret ved, at der er ”store konsekvenser forbundet med fejl efter produktionssætning”, kan du med fordel:

  1. udvide den obligatoriske kvalitetssikring med scenariereview, som jo netop sætter fokus på de konkrete anvendelsesforhold
  2. foretage prototyping således, at brugergrænseflade forhåndsafstemmes
  3. fokusere på en dyb og bred teststrategi
  4. afdække testsituationer – herunder i særdeleshed undtagelsessituationer i forbindelse med kravudarbejdelsen.

 

Skabeloner

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

 

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×