Projektanalyse

Formål

Formålet med denne aktivitet er at frembringe et foreløbigt estimat for de forskellige løsninger, som findes for projektet.

Personen som er ansvarlig for idefasen, laver estimatet i samarbejde med eksperterne fra linieorganisationen, som er involveret i fasen.

 

Aktiviteter

Analyse af hovedkravene. Overveje kundernes behov og ønsker ud fra tekniske udviklingsbetragtninger, konkurrenter, markedet etc.

 • Vurdere alternative løsningsmuligheder, som kan opfylde de stillede krav.
  For alle alternative implementerbare løsninger for projektet:

  • Analysér forudsætningerne – og deres konsekvenser
  • Lav en overordnet tidsplan
  • Estimér omfanget af arbejdet, den kompetence, som er nødvendig og et overordnet estimat for projektets omkostninger
 • Analyse af eventuelle leverandører, som vil blive brugt i projektet.
 • Undersøge om det kan betale sig at outsource projektet.
 • Undersøge ”intellectual property right” som patenter, copyright, trademarks og registrede navne.
 • Forslag til processer, arbejdsmetoder og værktøjer, som skal bruges i idé-/erkendelsesfasen.
 • Estimere mængden af arbejde, nødvendige kompetencer og omkostninger for
 • Idé-/erkendelsesfasen samt for analysefasen.

Kreativitet og ideer – Metodebeskrivelser

Retur til Projektmodel

The potential is people