Idé- og erkendelsesfasen

Formål

Formålet med fasen er at udfordre en idés gennemførlighed ud fra et teknisk og kommercielt perspektiv baseret på formelle og uformelle krav og behov, som interne og eksterne kunder har.

 

Forudsætninger

Forudsætningerne for at iværksætte arbejdet i denne fase er, at afdelingschef, projektejer eller projektsponsor har godkendt, at der bruges ressourcer på at få idéen formaliseret ud fra et forretningsmæssigt synspunkt.

 

Ansvar

Ansvaret for udførelsen af fasen er placeret hos afdelingschefen, projektejeren eller projektsponsoren, som tager det økonomiske ansvar for den. Ansvaret for godkendelsen af fasen ligger ligeledes her.

Det er afdelingschefen, projektejeren eller projektsponsoren, som er ansvarlig for at finde en ansvarlig person til ledelse og styring af fasen.

Eksperter fra linieorganisationen er ansvarlig for arbejdet, som typisk vil foregå som en del af organisationens normale arbejde.

 

Organisering

Idé/erkendelsesfasen bliver normalt udført af et team, som består af:

  • En person, der er ansvarlig for fasen.
  • Eksperter, som kan overskue alle aspekter for det kommende projekt.

Komplekse idé- / erkendelsesfase / studier, som kræver en stor indsats, kan med fordel organiseres som et projekt.

Retur til Projektmodel

Læs mere

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people