Setup commitment

Formål

Formålet med denne aktivitet er at skabe et godt udgangspunkt for idé- / erkendelsesfasen, planlægning af fasen, sikre rette kompetencer samt at informere om det arbejde, der skal gøres i fasen.

Der udpeges en ansvarlig person af den afdelingschef, hvor fasens arbejde hovedsagligt skal udføres.

 

Aktiviteter

 • Analysere forudsætningerne for fasen, samt specificere de forventede resultater af fasen.
 • Planlægge fasens arbejde, estimere ressourcerne og omkostningerne og definere milepælene for fasen samt dokumentere planen.
 • Definere og implementere passende kvalitetsaktiviteter for idéfasen. Overveje følgende:
  • Politikker, principper og standarder som skal følges
  • Processer, metoder og værktøjer
  • Konfigurations-management
  • Assessment, audits og granskninger
  • Sikkerhedskrav etc.
 • I samarbejde med ressourceejerne sikre at de rette ressourcer bliver allokeret til fasen. Sikre at det er de rette kompetencer, som bliver allokeret, fx eksperter inden for udvalgte områder, men som er dækkende for hele projektforløbet.
 • Etablere organisationen for fasen.
 • Etablere kundekontakt, hvis det giver mening for fasen.
 • Samle ressourcerne for fasen og præsentere planerne for fasen for at skabe det rette arbejdsklima.

 

Retur til Projektmodel

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people