Idésortering/idéstrukturering

Formål

Idésortering anvendes i de indledende faser eller umiddelbart efter en brainstorm, hvor der er mange idéer.
På dette tidspunkt i udviklingsforløbet er idéer ikke særligt veldefinerede, derfor er sorteringsværktøjerne opbygget over generelle kriterier. Økonomiske kriterier kan ikke anvendes på dette tidspunkt. Formålet er at bringe antallet af idéer ned, så der kan bruges ressourcer på at undersøge og udvikle de bedste idéer.

Fremgangsmåde

Der findes generelt to typer kriterier, som idéer kan vurderes med:

  • “Skal”-kriterierer kriterier, som idéer skal overholde for at blive godkendt. Der er ikke tale om niveauer – det er et spørgsmål om enten/eller.Denne type kriterier vil være i overvægt i sorteringsfasen og kan ofte anvendes direkte efter en brainstorm.
    Anvendelse af “skal”-kriterier opdeler idéerne i to grupper: “Bestået” og ”Ikke bestået”.
  • “Bør”-kriterierer kriterier, hvor idéerne rangordnes og bør leve op til et vist minimumsniveau.En rangordning af idéerne kræver en velbeskrevet idé, derfor er “bør”-kriterier ikke så velegnet i de allertidligste faser.

Sorteringsmetoder

  1. Pointmatrix er en “bør”-kriterie-model. Den anvendes til hurtig rangordning af mange idéer, fx direkte efter en brainstorm. Matrixen kan være opbygget på forskellige måder, fx risiko og mulig gevinst (bilag 1).
  2. Idésortering er en checkliste med “skal”-kriterier. Denne model kan med fordel anvendes til de idéer fra pointmatrixen, der har fået højest score. Hvis der er få idéer som udgangspunkt, kan idésorteringsskemaet anvendes som første sortering (bilag 2).
  3. Attraktivitetsmatrix er en “bør”-kriterie-model, som hurtigt giver et overblik over, hvor interessante de forskellige idéer er. Modellen kan anvendes som den første gruppering lige efter en brainstorm, eller den kan anvendes til at prioritere de idéer, der har bestået idésorteringsskemaet. Attraktivitetsmatrixen kan også anvendes til at udvikle idéerne i retning af større differentiering (bilag 3).

Faldgruber og begrænsninger

Det væsentligste punkt i idésortering er at frasortere flest mulige idéer. Det er kun meget få idéer, der er en virkelig god forretningsidé.Værktøjerne skal vælges, så de anvender så få ressourcer som muligt.Vurderingsgruppen bør være tværfagligt sammensat.

Bilag

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people