Idébeskrivelse

Formål

Idéer opstår som regel, når en person erkender et behov og samtidig har kendskab til løsningsmuligheder. Disse løsningsmuligheder kan være begrundet i en teknologi, som netop kan løse det pågældende problem.

Idébeskrivelsesskemaet har til formål at få disse idéer fastholdt på en simpel, dokumenteret men systematisk form.

Idébeskrivelsesskemaet er derfor opbygget sådan, at det kan udfyldes uden at kende facts som markedsstørrelse, omkostningsniveau o.s.v. Disse forretningsmæssige forhold skal afklares senere, hvis det viser sig, at idéen er interessant.

Skemaet udfyldes af idémanden (ophavsmanden) og arkiveres i udviklingsafdelingens idébank. Idéen vil på regelmæssige møder i produktkomitéen blive vurderet og prioriteret.

Hvis idéen er interessant, vil der blive afsat ressourcer til detaljerede undersøgelser af markedsmæssige forhold og de teknologiske muligheder.

 

Fremgangsmåde

Idébeskrivelsen udfyldes ved behovserkendelsen og idéundfangelsen.Skemaets disposition angiver minimumskravene til en god idé. Allerede ved udfyldelsen af skemaet vil der ske en sortering, idet der reelt ikke er en produktidé, hvis ikke skemaets seks punkter kan beskrives.

Øverst på skemaet noteres kundegruppe eller kundegrupper. Det er vigtigt, fordi en idés værdi er afhængig af, hvilken kundegruppe den er tiltænkt.

 1. Beskrivelse af produktidéen
  Her beskrives kort, hvad er “det”?, hvad gør “den”?, hvorfor skal den kunne “det”?
 2. Beskrivelse af markedet, kunderne og produktets anvendelse
  Hvem er kunderne? Er markedet alle af denne type kunder? Er markedet Danmark eller Europa? Hvordan vil denne kundegruppe anvende idéen? o.s.v.
 3. Tekniske forhold
  Her beskrives kort, om det er noget, vi har i forvejen? Hvis ikke vi kender teknologien, hvordan skal vi så løse problemet? Er der et specielt princip i idéen? Er der kritiske specifikationskrav? (fx “skal kunne tåle 850°C”).
 4. Hvordan er produktet bedre end eksisterende løsninger, og hvordan adskiller det sig fra konkurrerende produkter?
  Den nye produktidé konkurrerer ikke kun med produkter, men også med eksisterende løsninger. Det skal derfor beskrives, hvordan idéen er bedre. Det er ikke nok at løse et problem for kunden. Det skal løses bedre, end konkurrenterne gør det.
 5. Hvilket udbytte får kundegruppen af dette nye produkt i forhold til kendte løsninger?
  Hvad betyder de fordele, der er nævnt i punkt 4 for kunden? Hvad er udbyttet for kunden? Hvis der er flere kundegrupper, hvad er så udbyttet i de forskellige kundegrupper?
 6. Hvorfor skal vi være først? Er vi de bedste til “det”? Er det en god forretning?
  Det er ikke nok at løse et problem til kundens fulde tilfredshed, vi skal også kunne tjene penge på “det”.

 

Faldgruber og begrænsninger

Brug af idébeskrivelsesskemaet fordrer, at der senere foretages en vurdering og prioritering af idéerne. Endvidere skal ophavsmanden have respons med hensyn til vurderingen af idéen. Hvis ikke medarbejderne ved, hvorfor deres idéer bliver forkastet, så vil idéstrømmen standse.

 

Retur til Projektmodel

Læs mere
Idébeskrivelsesskema (word doc.)

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people