Kurser

SAFe® 6.0 Advanced Scrum Master (SASM) med Certificering

Varighed 2 dage
Sted Ikke fastlagt
Moduler 1 modul
Sprog Engelsk
Pris 11.500 kr. ekskl. moms Få en pris
Vælg startdato, eller se alle datoer:
Dato er ikke fastlagt
Ikke fastlagt
Engelsk
Bliv kontaktet
Projektledelse
SAFe® 6.0 Advanced Scrum Master (SASM) med Certificering

SAFe® Advanced Scrum Master styrker det tværgående teamsamarbejde og udvikler lederrollen i Scrum Master funktionen.

På SAFe® Advanced Scrum Master kursus lærer du at faciltiere flere teams i et såkaldt Agile Release Train (ART), hvor samtlige teams arbejder synkront med et fælles mål, for at opnå størst mulig værdi.

Da SAFe® er et rammeværk til at facilitere og koordinere flere agile teams i et forretningsområde eller en samlet organisation, skal du være i stand til at bringe værdi på både team, program og organisatorisk niveau.

Som SAFe® Advanced Scrum Master medvirker du til at udbygge Scrum ud fra skalerede udviklings- og DevOps principper, bringe Kanban i anvendelse for at forbedre flow, og at bringe System Arkitekter og Product Management i spil.

Kurset giver dig tillige en række værktøjer til at skabe grundlaget omkring det højt-ydende team og adresserer samtidig agile og Scrum ’anti-patterns’.

Kursets opbygning og indhold

SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) kører over 2 sammenhængende dage i tidsrummet fra 9 – 17.

Kurset er en blanding af teori og øvelser i SAFe-rammeværket (altid seneste version. Du vil således opleve læringsprincipper ud fra ’Training from the back of the room’ – hvor du selv er aktiv aktør og indgår i mange praktiske øvelser.

På kurset arbejder du bl.a. med:

SAFe® Scrum Master, øvrige ART roller og deres samspil

Backlogs, Epics, Features og User Stories

Planlægning og eksekvering af Iterationer

Udvikling af det ’Agile Team’ og Lederskab i Scrum Master Rollen

PI Planning og Agile Release Train (ART)

Samarbejdet med Release Train Engineer (RTE)

Kontinuerlig levering af værdi (Deliver Continuous Value)

Hvem deltager på kurset?

Kurset er for alle, men henvender sig navnligt til dig som allerede er Scrum Master og nu ønsker at udbygge ’lederrollen’.

Det er også for:

 • eksisterende Scrum Masters som vil lære, hvordan man arbejder optimalt i en SAFe® baseret eller inspireret organisation
 • Teamledere, som vil forstå Scrum og gerne vil anvende SAFe® teamet
 • Projektledere, som vil forstå Scrum og SAFe® og bruge det i deres arbejde
 • SAFe® Release Train-udviklere og team medlemmer, der ønsker at få indsigt i den ’advancerede’ Scrum Masters rolle i en skaleret kontekst, samt for RTE in spe.

Det får du ud af kurset

Når du deltager i dette kursus, får du ikke bare personlige kompetencer, men også færdigheder, som din virksomhed eller organisation kan få stor gavn af.

Dit personlige udbytte

 • Du bliver udførende i rollen som Advanced Scrum Master (SASM)

 • Du kan anvende SAFe® med udgangspunkt i Lean-Agile Principles and Values

 • Du lærer at lede Scrum og agile teams i en SAFe® organisation

 • Du bliver i stand til at udfylde rollen som Scrum Master i hele organisationen

 • Du kan facilitere flere teams samarbejde med SAFe® Program Increments (PI)

  • Du lærer at facilitere udviklingen af ’high-performing teams’

Din virksomheds udbytte

 • Får maksimalt udbytte af rollerne omkring produktudvikling med SAFe®

 • Får bedre grundlag for at skabe innovation og værdi i en SAFe® organisation

 • Får den bedst mulige facilitering af agile teams og Program Increments (PI)

Certificering: SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) Exam

Om din eksamen

SAFe ’Exam’ skal tages inden for 30 dage efter den sidste kursusdag. Kurset indeholder ét forsøg til certificering. Efterfølgende forsøg kan erhverves hos Scaled Agile.

Prøven er på engelsk. Den er udformet som Multiple choice, er en Web-based, såkaldt ’closed book og tidsbegrænset certificering’.

Sådan foregår din online eksamen

Prøven bliver gjort tilgængelig gennem SAFe Community Platform. Du modtager login på sidste kursusdag. Du skal først bestå en test-prøve, som forberedelse til den endelige eksamen. Test-prøven minder om den endelige prøve, og kan tages fortløbende indtil den er bestået. Det er en indikation på, om den endelige eksamen kan bestås.

Både testen (quiz) og den endelige prøve har 60 spørgsmål, som skal besvares på 120 minutter

’Passing score’: 42 ud af 60 spørgsmål (70% passing score).

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dette kursus er det rigtige for dig?

Så lad mig ringe dig op til en rådgivende samtale.

Lotte Foged
Commercial & Product Manager

lfo@mannaz.com
+45 4517 6235

Mød dine undervisere

Kurser

Vi anbefaler også

Kurset udbydes i samarbejde med BestBrains Academy

Vi har et tæt samarbejde med BestBrains Academy.

Når du tilmelder dig dette kursus, bliver din tilmelding varetaget af Mannaz, men selve kurset gennemføres af BestBrains Academy.

Dit navn, e-mail og telefonnummer videregives til BestBrains Academy. Kontaktoplysningerne bruges udelukkende i forbindelse med kurset.

Mød vores kunder

The potential is people