Talentudvikling

Udvikling af talenter og specialister

Motiverede og talentfulde ledere og specialister er kernen i at sikre fremtidig konkurrenceevne og succes.

Talentudvikling
×

Hvordan sikre man fremtidig konkurrenceevne og succes?

Motiverede og talentfulde ledere og specialister er kernen i at sikre fremtidig konkurrenceevne og succes

Den viden og ekspertise, der er opnået i dag, vil for det meste være forældet inden for få år på grund af vedvarende, tekniske, samfundsmæssige og kulturelle forandringer. Organisationer ændrer sig hurtigt inden for alle områder, og derfor ændrer organisationskultur, ledelse, rolleforventninger og værdier sig også. Om noget, så øges forandringshastigheden. For at organisationer skal være konkurrencedygtige og succesfulde i fremtiden, skal de løbende tiltrække og udvikle talentfulde og motiverede mennesker – ledere, projektledere, specialister osv. – og løbende opbygge kompetencer og en kultur, der er nødvendig for fremtidig vækst.

Nøgleudfordringer:

 • Se talentudvikling som et centralt redskab til organisationsudvikling og en måde at muliggøre reelle resultater
 • Opbygge fremtidige kompetencer og løbende sikre god planlægning for efterfølgeren på alle ledelsesniveauer
 • Implementere succesfulde talentprogrammer, der udvikler den enkelte og organisationen
 • Finde balancen mellem at udvikle toptalenter og hæve det gennemsnitlige kompetenceniveau for alle
 • Skabe et højt niveau af intern mobilitet for at sørge for, at der er karrieremuligheder i virksomheden.
“Talentudvikling handler aldrig kun om den enkelte. Resten af organisationen skal kunne føle forskellen og også opleve et inspirerende resultat for at sikre en organisatorisk effekt.”
Kilde: Mannaz Talent Management Survey 2013

Talentprogrammer

​Talentudvikling er i sidste ende at bringe organisationen ind i fremtiden. I Mannaz arbejder vi sammen med organisationen og dens ledere om at afdække og udvikle menneskers potentiale.

​Vi co-designer og leverer talentprogrammer specifikt tilpasset jeres kontekst for at understøtte den løbende udvikling af jeres virksomhed og skabe et attraktivt arbejdsmiljø. Og vi sikrer effekten i hverdagen, f.eks. ved at inddrage de nærmeste ledere i opfølgningsdialog med hver enkelte leder eller specialist og bruger cases fra det virkelige liv som grundlag for læring.

Ydelser og effekt

Vi designer og implementerer effektfuld talentudvikling sammen med organisationen for maksimal effekt. ​Vi sikrer høj læringseffekt for talenter, deres nærmeste leder og deres organisation gennem effektive udviklingsprocesser.

Vi engagerer flere interessenter, tilpasser til organisationens prioriteter og implementerer flere læringsmetoder, for at skabe interventioner, der gør en forskel. Vi skræddersyr talentudvikling, som virker i praksis. Vores high-impact learning-tilgang sikrer, at læring forankres i organisationen som en integreret del af det daglige arbejde.

Talentudviklings ydelser

 • Talentledelse – frigør potentiale

 • Talentudvikling som organisatorisk udvikling

 • Evaluering og vurdering

 • Co-design og levering af talentprogrammer

 • Masterclasses inden for high-level leadership

 • Coaching og karriereudvikling

 • Interne karriereveje og mobilitet.

Effekt af talentudvikling

 • Øget motivation og tilfredshed

 • Øget tiltrækning og fastholdelse af de rigtige profiler

 • Forbedret image og employer brand

 • Mere attraktive interne karriereveje

 • Kompetente ledere – nu og i fremtiden

 • Øget sammenhængskraft og energi

 • LANGSIGTET FORRETNINGSSUCCESS

​Mannaz’ ledelsesudvikling er:

 • Co-designet og skræddersyet til individuelle og organisatoriske ambitioner, behov og forventninger.
 • Forankret hos interessenter: Vi mener, at buy-in og engagement fra lederne og deres interessenter er påkrævet for at opnå den største effekt. Derfor er det en integreret del af processen at sikre forankring.
 • Forretningsdrevet: For at gøre læringen relevant, engagerende og effektfuld, forankres udviklingsinitiativet i organisationens strategiske prioriteter.
 • Målbar: Vi kan måle kvaliteten og effekten af ledelsesudviklingsinitiativerne på en række forskellige måder for at sikre langsigtet effekt.

Kontakt vores eksperter

Client Director
Consultant, Cand.psych.
The potential is people