Styrk dit personlige overskud

13. januar 2022 - Heidi Fjelsted, redaktør Del siden

Vi har nu igen været vidne til, at medierne har omtalt stress som noget, der efterhånden har udviklet sig til et samfundsproblem.

For nogle måneder siden var det pensionsselskaberne, der slog alarm, fordi mange medlemmer bliver langtidssygemeldte og førtidspensioneret på grund af stress og stressrelaterede sygdomme. På forsiderne af flere dagblade slog mange af de store fagforbund alarm på grund af, at mange medlemmer oplever alvorlig stress grundet et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Selvom mange mennesker er trætte af at høre om stress, så kommer vi ikke uden om, at det er bydende nødvendigt, at både virksomheder og deres medarbejdere lærer at forebygge og håndtere stress. Arbejdspresset og kravene til både ledere og medarbejdere bliver ikke mindre i de kommende år, siger arbejdspsykolog, stressforsker og underviser hos Mannaz, Johnny Schultz.

 

Stress er blevet legitimt

Samfundet mister i øjeblikket mellem 45-50 milliarder om året på grund af stress, og det betyder, ifølge Johnny Schultz, at vi bliver nødt til at tage stress alvorligt. ”Den gode nyhed er, at vi – trods alt – tager stress langt mere alvorligt end for tyve år siden, hvor mange måtte finde på en undskyldning for sygefravær, fordi man ikke ville indrømme, at man ikke længere kunne klare presset. I dag er stress blevet langt mere legitimt, og virksomhederne ved godt, at de udsætter deres medarbejdere for et hårdt pres. Derfor mener jeg også, at det kan være en god investering for virksomhederne at lære medarbejderne metoder til at forebygge stress,” siger Johnny Schultz.

 

Hvordan kan man præventivt forebygge stress?

”Hvis man har mistanke om, at man er ved at udvikle stress, så er det utrolig vigtigt, at man lærer om de handlestrategier og -metoder, der kan hjælpe med at opfange og forebygge stress i tide. Hvis man skal have et præcist billede af, hvor stresset man er, så kræver det, at man får en grundig indsigt i og viden om de stress-symptomer, der er harmløse og de symptomer, der kan være farlige, fordi de kan føre til helbredstruende stress og sygdom,” understreger Johnny Schultz.

 

Hvem er primært i farezonen for at udvikle stress?

Ifølge Johnny Schultz er der overordnet to væsentlige årsager til stress. ”Den første er, at misforholdet mellem arbejdskrav og personaleressourcer i disse år bliver større og større. I en tid med økonomisk krise skal alle løbe hurtigere, blive mere effektive osv. I øjeblikket er buen spændt til bristepunktet på mange arbejdspladser, og det gælder både den offentlige sektor og det private erhvervsliv.” En anden og ligeså vigtig forklaring er, at Johnny Schultz på hver eneste af sine stress kurser hører kursister sige: ”Sandt at sige, så har jeg et stort arbejdspres! Men hånden på hjertet, så er jeg nok min egen værste arbejdsgiver, fordi jeg er så pligtopfyldende og ærekær, at jeg stiller langt større krav til mig selv, end selv min chef forventer af mig.” Derfor har Johnny Schultz udviklet 3 vigtige handlestrategier, som han lærer sine deltagere at anvende efter hans kursus.

 

Kort om hovedprincipperne i de 3 handlestrategier:
1. Metoder til at fjerne- eller reducere årsagerne til stress:

  • Analysér de primære årsager til din stress.
  • Fremlæg konkrete løsningsforslag over for din chef, så du bliver hørt, forstået og respekteret.
  • ”Selvom dine forslag ikke altid kan gennemføres til fulde, så viser mine erfaringer, at det er et utroligt positivt signal, hvis du så vidt muligt selv kan komme med forslag til en løsning. Det åbner døren for en positiv og konstruktiv dialog mellem leder og medarbejder,” påpeger Johnny Schultz.

2. Metoder til at ændre holdning til arbejdspresset:

  • Afstem dit ambitions- og præstationsniveau i forhold til det konkrete arbejds- og tidspres. Dette sker naturligvis i samråd med din chef.
  • Lær ved hjælp af psykologiske metoder at sige fra over for din egen ”indre tyran”, hvis du er typen, der er din egen værste arbejdsgiver.
  • Stop din dårlig samvittighed og meld dig ud af flinkeskolen.
3. Metoder til at få større overskud til arbejdspresset:

  • Lær hvordan du, gennem forskellige motionsformer, kan styrke dit immunforsvar og få et større overskud samt energi i det daglige.
  • Benyt fysiske og psykiske afstresningsteknikker, der især er effektive, hvis du lider af søvnproblemer og indre uro i kroppen.
  • Lær hovedprincipperne i mental styrketræning, så din koncentrationsevne styrkes væsentligt.

 

Alle tre strategier er vigtige og skal naturligvis kombineres alt efter behov. Min erfaring er, at metoderne under handlestrategi nr. 1 er yderst givtige og anvendelige – ikke kun for den enkelte deltager, der lærer principperne, men bestemt også for deltagerens leder og daglige kolleger. Handlestrategi nr. 2 er vigtig for din egen personlige udvikling. Når du lærer, hvordan du helt konkret kan stoppe med at ”drive rovdrift” på dig selv, så har strategien helt klart også en positiv afsmittende effekt på dine omgivelser. Både din chef, kollegaer og sidst men ikke mindst familien vil kunne mærke, at du får langt mere energi og overskud, når du har lært disse principper. Handlestrategi nr. 3 er naturligvis vigtig, fordi den i sig selv giver overskud, energi og større tilfredshed. ”Husk at motion er et af de få områder i livet, hvor vi bruger noget energi, men får langt mere energi tilbage. Energi som også giver os større overskud til handlestrategi nr. 1 og nr. 2,” understreger Johnny Schultz.

 

Stress skal tages alvorligt

Mange mennesker er i dag, som nævnt indledningsvist, trætte af at høre om stress. Stress er blevet et helt almindeligt begreb, der bruges – eller rettere sagt misbruges – i sammenhænge, hvor det ville være langt mere præcist at udtrykke sig med irritation eller frustration. ”Set ud fra en videnskabelig og klinisk betragtning kan stress i værste fald udvikle sig til en række fysiske og psykiske sygdomme, der kan resultere i, at folk må forlade arbejdsmarkedet. Der er således alt muligt grund til at tage stress alvorligt, selvom der er gået inflation i begrebet. Stress skal opdages i tide, og det er altafgørende, at man så tidligt som muligt anvender metoder til at forebygge stress. Kun på den måde kan man lære at udnytte de positive sider af den overskudsenergi, vi alle har i os”, afslutter Johnny Schultz.

 

Samspilsmodellen

Hvordan hænger dit arbejdets indhold og krav sammen
med dine personlige egenskaber og ressourcer?

Samspilsmodellen

Modellen viser, hvordan samspillet mellem arbejdets indhold og krav samt vores personlige egenskaber og ressourcer kan give udslag i positive eller negative oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø (den grønne, gule og røde kasse). Målet med stresskurset hos Mannaz er at give deltagerne konkrete metoder til, hvordan de – det meste af året – primært kan befinde sig i den grønne kasse, så lidt som muligt i den gule kasse og aldrig havne i den røde kasse.

Kilde: Stress Management ved Johnny Schultz

 

Personlig udvikling

Personlig Power - kursus i personlig udvikling

Er du klar til at arbejde med dig selv på en ny måde? Dette udviklingsforløb er til dig, der ønsker at styrke din indre platform og brænde igennem på den ydre.

6 dage 29.999 DKK
Læs mere
Personlig udvikling

Personlig planlægning og effektivitet

Har du for mange arbejdsopgaver? Bugner beskederne, indbakken og hovedet af ting, du skal huske? På dette kursus bliver du trænet i at tage kontrollen over din hverdag, så du kan få et mere tilfredsstillende arbejdsliv. Du lærer at nå mere, på mindre tid.

2 dage 10.999 DKK
Læs mere
Personlig udvikling

Personlig vækst og gennemslagskraft

Kan du bevare sagligheden, overblikket og den fulde kontrol i pressede situationer? Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation et kvanteløft, så du bliver hørt, forstået og respekteret.

3 dage 15.499 DKK
Læs mere