Del siden

Sådan har procesledelse styrket min karriere

8. februar 2019 - Af Julie Ring-Hansen Holt, journalist

Med de rette værktøjer har Senior Business Consultant Christian Pfeiffer Jensen kunnet udvide sine kompetencer, så både han selv og virksomheden har fået flere produkter i porteføljen. Læs med nedenfor.

På et tidspunkt i Senior Business Consultant Christian Pfeiffer Jensens tidligere job blev han spurgt, om han ville stå for en flere dages strategi-workshop om digitalisering. Efter et par søvnløse nætter måtte han erkende, at han ikke havde værktøjerne til det, og sige nej.

”Jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle gribe det an med de værktøjer, jeg havde, selvom jeg gerne ville,” fortæller han.

Så med en fag-faglig uddannelse, en pædagogisk uddannelse og otte-ni år som underviser og konsulent i bagagen var den naturlige udvikling for Christian Pfeiffer Jensen en proceslederuddannelse.

”Jeg savnede en palet at bringe i spil, og med proceslederuddannelsen kunne jeg få faciliteringsdelen med, i stedet for at vi hyrer en ekstern, hver gang der skal afholdes en workshop,” forklarer han.

”Den workshop var en typisk opgave, jeg ikke ville have turdet sige ja til inden uddannelsen.”

Brug af værktøjerne

I sin stilling som Senior Business Consultant i Dansk Ingeniør Service (DIS) arbejder han primært med uddannelse og udvikling af projektledere og med at hjælpe andre til at køre bedre projekter. Så det er navnlig i forhold til at afholde workshops, at Christian Pfeiffer Jensen bruger sine nye kompetencer.

Siden han afsluttede uddannelsen for et år siden, har han blandt andet afholdt en workshop for en dansk lægeforening om implementering af strategi, hvor nogle af de værktøjer og greb, han anvendte, kom direkte fra uddannelsen.

Til strategiarbejdet brugte han blandt andet open space technology, hvor deltagerne groft sagt selv er med til at definere indholdet af dagen, og dot voting, hvor man synliggør præferencer blandt nogle forudbestemte muligheder.

”Den workshop var en typisk opgave, jeg ikke ville have turdet sige ja til inden uddannelsen,” siger forretningskonsulenten.

Et andet eksempel er en tre dages kick-off, Christian Pfeiffer Jensen stod for på et projekt med en stor ingrediensproducent med 20-30 deltagere fra Danmark og udlandet. Her stod han både for det faciliterings- og det projektmæssige, så virksomhedens projektledere kunne deltage aktivt på workshoppen uden at skulle tænke over plancher og fremdrift.

Mens game master-modellen var en stor del af rammen for dagene, blev åbne-ordne-lukke-modellen (mødediamanten) anvendt for hvert af kick-off’ens emner for at sikre, at alle kunne komme til orde med deres relevante input, fortæller Christian Pfeiffer Jensen.

”De sagde bagefter, at de slet ikke havde forventet, at de kunne nå så meget så godt, på så kort tid.”

E-bog: 10 øvelser der gør dine processer bedre   Download

Ambitiøs studiegruppe

Selvom Christian Pfeiffer Jensen selv havde undervist i nogle af teorierne inden sin proceslederuddannelse, var det først, da han blev ’tvunget’ til at arbejde med dem i studiegrupperne mellem undervisningsdagene, at de rigtig bed sig fast. Med en fast agenda, som gruppen så på fra gang til gang, og nogle hjemmeopgaver løftede de hinanden.

”Det tvang os til at få reflekteret yderligere over, hvad og hvordan vi gør det. Jeg landede i en god gruppe, hvor vi fik lavet et ambitiøst kommissorium, som vi arbejdede efter og pressede hinanden,” forklarer han om gruppens metode.

Samtidig fungerede det godt, at der var en stor variation blandt de cirka 15 kursister, fordi det betød, at der kom mange spørgsmål, Christian Pfeiffer Jensen slet ikke kunne have kommet på selv, ligesom der kom overraskende svar. Som underviser var det et ekstra plus for ham at se uddannelsens to undervisere in action. Dels fordi han lærte meget af at iagttage dem, dels fordi det gav en god pingpong og sparring undervejs, at de var to.

”Helt overordnet har uddannelsen virkelig skærpet og løftet mig i forhold til den mængde greb, jeg kan sætte i spil. Og det har skærpet forståelsen for, at der er den materie, vi arbejder med, og så er der måden, vi arbejder med den på.”

“Med Proceskonsulentuddannelsen kan jeg nu sælge mig selv internt i DIS, så virksomheden kan tilbyde kunderne procesledelse i forbindelse med workshops.”

Uddannelsen giver tryghed

Med uddannelsen i ryggen føler Christian Pfeiffer Jensen sig i dag langt mere tryg ved at påtage sig den type opgaver, han før måtte sige nej til. Det har betydet, at han nu sælger sig selv internt i DIS, så virksomheden kan tilbyde kunderne procesledelse i forbindelse med blandt andet workshops.

”Personligt har det også givet mig en bedre fornemmelse af, hvad der sker mellem mennesker, der arbejder på en opgave, og hvordan man mest hensigtsmæssigt får dem til at arbejde bedst sammen,” siger han.

Og det virker, som om han har fået solgt sig selv godt, for virksomheden har ifølge proceslederen lige pludselig opdaget, at den ikke længere skal hyre folk ind til det hele, og at kollegaerne ikke længere skal stå med flere kasketter på.

”Nu kan jeg stå for at få processen til at glide, mens andre koncentrerer sig om materien,” siger han.

Tilmeld dig Mannaz´ nyhedsbrev, og vind et kursusværdibevisProceskonsultation

Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1)

Kom på Danmarks mest eftertragtede uddannelse som proceskonsulent. Du får viden og indsigt, der er skræddersyet til arbejdet med processer i organisationer af enhver art.

14 dage 56.900 kr
Læs mere
Proceskonsultation

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med afsæt i de nyeste teorier inden for kompleksitetsteori, transformativ læring, dialogisk organisationsudvikling og innovativt procesdesign.

10 dage 55.500 kr
Læs mere

Læringssamtaler - Proceskonsulentuddannelsen

1 dag 4.800 kr
Læs mere

Om Christian Pfeiffer Jensen

Senior Business Consultant i Dansk Ingeniør Service siden juni 2018 og kommer fra en stilling som seniorkonsulent i International Business Academy i Kolding og International Business College. Tidligere projektleder inden for it-, tele- og elektronikindustrien. Er uddannet fra Aarhus Universitet, hvor han bl.a. har en Master i strategi og ledelse. Har senere uddannet sig som projektleder, scrum master og coach og kan nu også kalde sig procesleder.