Proces og facilitering

4 vigtige redskaber til den gode forandringsproces

Som proceskonsulent er din fornemmeste opgave at få alle berørte medarbejdere med på vognen i en forandringsproces. Netop derfor har du relationerne for øje, og din fornemmeste opgave handler om at stille de rette spørgsmål på de rette tidspunkter.
·
Artikel

Vi mennesker kan som udgangspunkt ikke lide forandringer, fordi de peger hen mod noget usikkert. Men forandringer er blevet en slags konstant i organisationer, og derfor er det vigtigt at få menneskene i organisationerne med på forandringerne, for alle processer har konsekvenser for mennesker.

Mennesker er ikke som sådan imod forandring. De er mere imod det meningstab, der kan være forbundet med ikke at være med i processen fra begyndelsen.
Og her kommer proceslederen ind i billedet. For at undgå meningstab skal du som procesleder sørge for at involvere de medarbejdere, der skal leve med forandringerne, tidligt.

“"Hvis hun ikke spørger, taler hun måske kun om det ude ved kaffemaskinen, og så når det aldrig frem til proceslederen."”

Vær nysgerrig på modstanden

Mange af vores handlemønstre har på et tidspunkt haft en funktion for os. Så ved at være nysgerrig på mønstrene, kan du hente enormt meget viden, der kan hjælpe processens effekt i praksis. Så vær nysgerrig på modstanden. Det er jo helt legitimt, når en medarbejder spørger, hvorfor en robot pludselig skal overtage en del af det arbejde, hun har gjort i 20 år.

Hendes spørgsmål er en invitation til at kompleksitetsforøge processen og få et nyt perspektiv på forandringen. Hvis hun ikke spørger, taler hun måske kun om det ude ved kaffemaskinen, og så når det aldrig frem til proceslederen. Så man går glip af rigtigt meget, hvis man konstant taler om ’modstand’ som noget negativt.

Ved at stille nysgerrige spørgsmål – og de rette spørgsmål – fra begyndelsen undgår man, at forandringsprocesser bliver til skinprocesser, hvor alt er besluttet på forhånd. Det betyder blandt andet, at proceskonsulenten skal turde stille spørgsmålstegn ved beslutninger i en organisation for at rejse ideen om, at der kan være flere gyldige perspektiver på det, man skal til at igangsætte.

Ifølge konsulenten handler proceskonsulentens rolle netop om at få smidt en masse perspektiver på bordet til at begynde med. Overordnet skal man sørge for at ’kompleksitetsforøge’ konsekvenserne af forskellige forandringer, hvilket lettest gøres ved at stille spørgsmål.

 

“"Men man kan godt lave de mest barske organisationsændringer, samtidig med at man tager hånd om de menneskelige konsekvenser, de vil have."”

Relationsarbejdet giver pote

Ved at være åben over for forskellige perspektiver og de input, medarbejderne kommer med, er man også åben over for, at man ikke nødvendigvis kender konsekvenserne af forandringerne.
Som proceskonsulent kan man garantere kvaliteten af sin metode, men man kan aldrig garantere effekten af den.

Deri ligger der også en ydmyghed over for det, man har med at gøre. Man er åben, fordi man ikke ved med sikkerhed, hvor det ender. Derfor må vi heller ikke give slip på processen, men blive ved med at arbejde med relationerne og følge op på og evaluere forandringsprocesserne.

Når en organisationsforandring ikke lykkes, handler det ofte om, hvordan forandringen igangsættes og løbende evalueres, frem for hvad og hvem forandringen handler om.

Men man kan godt lave de mest barske organisationsændringer, samtidig med at man tager hånd om de menneskelige konsekvenser, de vil have. Det kræver dog, at proceskonsulenten sikrer at få menneskene med i forandringen.

4 gode redskaber til forandringsprocessen

1

Stil nysgerrige spørgsmål. Er du nysgerrig på modstanden, får du en enorm viden, som kan bruges i processen.

2

Sørg for at få flere perspektiver på forandringerne. Igen er de rette spørgsmål nøglen til at øge kompleksiteten, hvilket er sundt for forandringsprocessen.

3

Stil spørgsmål til beslutninger truffet højere oppe i hierarkiet i organisationen. Du skal have respekt for hierarkiet, men skal også kunne stille spørgsmål til, om vi er de rette til stede til at tage denne beslutning og til at igangsætte denne forandring.

4

Evaluér for at blive klogere og kvalificere næste proces. I en forandringsproces skal vi ud på noget fælles sammen, og vi har alle nogle bekymringer og nogle håb. Og det at få det hele italesat gør, at man har noget håndgribeligt at vende tilbage til, når man skal evaluere processen og tage stilling til, om det var en succes eller ej.

Inspiration
Bliv inspireret indenfor proces og facilitering
Proces og facilitering 10 procesøvelser der kobler dit team sammen

Med forskellige procesøvelser, som kaldes åbne-ordne-lukke-øvelser, kan du skyde en proces godt i gang. Øvelserne får deltagerne i fx et team, projekt eller møde til at blive nysgerrige på hinanden og emnet, hvilket skaber tryghed og tillid, så de sammen tager bedre beslutninger.

Personlig & faglig udvikling 5 gode grunde til du bør videreuddanne dig

Virksomheden vinder mindst lige så meget som medarbejderen i forbindelse med videreuddannelse. Ny viden er en katalysator for vækst, rekruttering, innovation og øget trivsel. Tør I lade være med at investere i videreuddannelse? Læs artiklen, og få indblik i nogle af fordelene ved at tage på kursus.

Proces og facilitering Få nye karrieremuligheder som proceskonsulent

Som proceskonsulent kan det blive dig, der skaber de menings- og værdiskabende processer i virksomheden. Læs med nedenfor, og bliv inspireret til at få mere faglig tyngde, så du kan gøre en forskel i din virksomhed.

The potential is people