Styregruppe

Hvad er en styregruppe?

Styregruppen er beslutningstagerne i projektet.

De fastsætter rammer, uddeler beslutningkompetencer og kommunikerer til organisationen om projektet.

Det er derfor styregruppens ansvar, at projektet bliver gennemført i henhold til projektbeskrivelsen.

Projektejer er styregruppeformand og har dermed vetoret i alle beslutninger vedrørende projektet.

Læs mere om styregruppens rolle

Styregruppens formål

Formålet med en Gate er at give projektsponsor de rette forudsætninger til at tage den rette forretningsbeslutning ud fra et velfunderet grundlag om projektets rette status.

 

En Gate er et overordnet beslutningspunkt, hvor formelle beslutninger bliver taget med det formål at sikre projektets udførelse

En Gate-beslutning skal forberedes og udføres efter idé-/erkendelsesfasen (Gate 1), Analysefasen (Gate 2) og Gennemførelsesfasen (Gate 3).

Yderligere Gate-beslutninger kan indføres afhængig af den projektmodel, som bruges.

Læs mere om Gatemodellen

Projektsponsorens ansvar

Projektsponsor er ansvarlig for det overordnede forretningsmæssige i projektet, hvilket indebærer at:

  • Kravene til projektets resultater harmoniseres med kundens behov, forventninger og krav
  • Projektets resultater passer til firmaets forretning
  • Der udføres en kalkulation (cost/benefit), som dækker hele livscyklussen for projektets resultat
  • Gate-forberedelsen og Gate-beslutningen gennemføres

Projektlederens ansvar

Projektlederen fungerer som den daglige leder af projektet og skal derfor uddele, give status og feedback samt motivere projektgruppen.

Projektlederen er ansvarlig for at:

  • Sikre og verificere, at projektet kortlægger de opstillede krav
  • Præsentere projektet ved Gate-assessment og Gate-beslutningsmøderne
  • Have kontakt til projektejeren
  • Rapportere tilbage til styregruppen
  • Lede projektet igennem diverse faser og sørge for overdragelsen til drift

Mannaz Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelsen er bygget op af fire kurser, som du kan tage i rækkefølge eller efter behov.

Du kan også tage kurserne hver for sig, hvis du har et meget specifikt behov.

Projektledelse 1, Grundlæggende Projektledelse (virtuelt forløb) eller en tilsvarende viden er udgangspunktet for de øvrige kurser. Er du meget rutineret projektleder, er det muligt at springe direkte til Projektledelse 2.

Læs mere om Mannaz Projektlederuddannelse her.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people