×
Bæredygtighed

Sæt agendaen med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål - og få en fordel. Læs mere

 

Digital transformation

Ny teknologi kræver ny ledelse. Alle taler om Digital Transformation.
Klik her og gør noget ved det.

 

Mannaz Digital

Virtuel, digital og blended læring.
Kontakt os og hør nærmere.

Privat

Vi laver projekter for det private erhvervsliv i en lang række brancher.

Se vores cases

Offentlig

Vi leverer både i Stat, Regioner og Kommuner, samt på alle velfærdsområderne.

Se vores cases

Kurser og uddannelse i hele verden Vi leverer i hele verden

Med kontorer i London, København, Malmö og Aarhus, samt et netværk af 300+ konsulenter, kan Mannaz levere i hele verden.

Læs mere

Mette Skøt CCO - Chief Commerciel Officer

+45 8188 1077
msk@mannaz.com

Line Thatt Jensen Senior Consultant

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Thomas Boas Olsen Senior Consultant

+45 5139 6055
tbo@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Bjarke Østergaard Client Director

+45 4166 8864
bos@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Client Director

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Terri McBride Vice President

+44 794 469 3186
tmc@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Christine Dandy Client Director

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst Client Director

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

×
København

Dr. Neergaards Vej 5A
2970 Hørsholm
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

3 Queen Square, Bloomsbury
London, WC1N 3AR
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Vil du have et kursus ud til jer?

Alle vores kurser kan komme ud til jer. Ring og lad os rådgive jer om mulighederne.
Læs mere om interne kurser

Kontakt: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Er du tilmeldt et kursus?

Hvis du er kommet i tvivl om det praktiske, står vi parat til at hjælpe dig.

Kontakt: Gitte Madsen

+45 4517 6226
gma@mannaz.com

Mød vores konsulenter
Mette Skøt

+45 8188 1077
msk@mannaz.com

Line Thatt Jensen

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Lars Østerby

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Lars Nellemann

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Søren Blem Bach

+45 2989 3734
sbb@mannaz.com

Thomas Boas Olsen

+45 5139 6055
tbo@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Bjarke Østergaard

+45 4166 8864
bos@mannaz.com

Joakim Eriksson

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Anna Rosdahl

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Magnus Ramdén

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Nathan Hobbs

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Terri McBride

+44 794 469 3186
tmc@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Send os en besked

Vi svarer hurtigst muligt,
og senest indenfor fem arbejdsdage.

Hvad drejer din henvendelse sig om?





Nedlukning- metodebeskrivelse

 

 

For projektlederen ligger der i ansvaret for projektet også at sikre, at alt virkelig lukkes ned. Betragtningen er den, at projektlederen har ansvaret for ressourcer fra linieorganisationen, og stoppes disse ressourcer ikke, stjæles der ressourcer fra linieorganisationen.

Det er vigtigt, at projektlederen først og fremmest er omhyggelig med at specificere klare færdiggørelseskriterier, så opgaverne reelt er helt færdige, når de færdigmeldes. Derved undgår man, at der stadig arbejdes på projektet, selvom det er slut. Det er ofte dokumentationen, som halter bagefter.

 

 

Selve afviklingen består bl.a. af:

  • Frigivelse af alle ressourcer og opdatering af medarbejderoversigter.
  • Tilbagelevering af alle lånte materialer.
  • Lukning af alle projektkonti herunder både økonomi og tid.
  • Overdragelse af eventuelle udeståender fx betalinger til linieorganisation.
  • Tilbagekaldelse af alle autorisationer fx adgangskort og adgangskoder/passwords etc.
  • Frigivelse af lokaler og udstyr.
  • Efterkalkulation.

Et overblik over omfanget af selve nedlukningen fremkommer ved den efterfølgende gennemgang af otte styringsdiscipliner.

 

 

Målstyring

Når accepten er blevet indhentet, er arbejdet med projektets resultatmål med succes afsluttet. Ændringsstyringen er også afsluttet for så vidt angår ændringer. De fundne fejl under accepten skal dog registreres og igangsættes. Sidste opgave i rapporteringen vil normalt være et afsluttende styregruppemøde, hvor bl.a. projektets endelige økonomi gennemgås. Projektopgavekontrollen er færdig, når de fundne fejl under accepten er beskrevet som opgaver og uddelegeret.

Målstyringen kan endelig standses, når projektet er arkiveret, og når alle styringsdiscipliner dermed er afsluttede.

 

 

Kvalitetsstyring

De udestående opgaver er her review af projektarkivet for komplethed samt review af hele nedlukningen.

 

 

Tidsstyring

Tidsstyringen kan lukkes, når de sidste tidsforbrugsrapporter er blevet indhentet, og arkiveringen er foretaget. Det resterende arbejde vil være ajourføring af Gantt-kort og fremdriftkurver, som indgår i den sidste styregrupperapportering.

Denne disciplin lukkes effektivt ved at lukke for projektets kontonumre.

 

 

Økonomistyring

Økonomistyringen kan lukkes, når de sidste bilag og tidsforbrugsrapporter er blevet indhentet og registreret. Det resterende arbejde består i:

  • Efterkalkulation.
  • Arkivering af bilag i henhold til revisionsskik.
  • Revurdering af de afsatte beløb til finansiering af garantiperioden.

Denne disciplin lukkes effektivt ved at lukke for projektets konti.

 

 

Risikostyring

Den sidste risikostyring er gennemført allerede flere måneder før projektslut. For at sikre effekten af projektet kan der gennemføres en speciel risikoidentifikation, hvor der fokuseres på risici i forhold til opnåelse af effekten. Metoderne er de samme, men deltagerkredsen er her interessenterne.

 

 

Personalestyring

Her drejer det sig om at frigive projektdeltagerne og give feedback på præstationerne i forhold til de indgåede projektkontrakter. Feedback skal gives både til projektdeltageren og til dennes linieleder, således at linielederen får et grundlag for udviklingssamtaler og lignende.

Sociale forhold bør håndteres i en afslutningsbegivenhed efter virksomhedens normer.

 

 

Aftale/kontraktstyring

Juridisk er kontrakten fuldført på dette tidspunkt og kan arkiveres efter revisionens regler. Øvrige aftaler i projektarkivet skal gennemgås, udeståender lukkes og skriftligt bekræftes afsluttede.

 

 

Informationsstyring

De sidste opgaver her er projekt-PR i anledning af projektets afslutning. Herefter er der kun tilbage at arkivere projektets arkiv.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os