Realisering

Formål

Formålet med realiseringsfasen er at nedlukke projektorganisationen, samle opnåede erfaringer og sikre, at eventuelle udestående aktiviteter bliver overleveret til driftsorganisationen.

Forudsætninger

At en Gate beslutning om afslutning og nedlukning af projektet er taget.

Ansvar

Det er projektets styregruppe, som er ansvarlig for beslutningen om projektet kan afsluttes / nedlukkes eller ej.

Projektlederen er ansvarlig denne fase.

Organisering

Arbejdet i realiseringsfasen udføres af projektlederen sammen med projektteamet, indtil de opstillede kriterier er opnået og godkendt.

Aktiviteter under realiseringsfasen

Formål

Formålet med denne aktivitet er at afslutte projektet på en god professionel måde som skal sikre, at alle udestående aktiviteter bliver håndteret efterfølgende af driftsorganisationen.

Projektlederen er ansvarlig for realiseringsfasen.

Aktiviteter

  • Sikre, at alle deltagende afdelinger afrapporterer, at deres opgaver er blevet udført
  • Rapportere, at alle opgaver i hele projektet er afsluttet
  • Overdrage alle ressourcer fx medarbejdere, udstyr og lokaler, som ikke skal bruges i projektet mere til respektive driftsafdelinger.
  • Planlægge afslutningsseminar for alle projektdeltagere for at diskutere og dele de erfaringer, der er gjort i projektet. Projektlederen er ansvarlig for at dokumentere dette til brug for kommende projekter.
  • Opløse projektorganisationen.

Læs mere

Overdragelse af resultater

Overdragelse og læring

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people