Overdragelse og læring

Formål

Formålet er at give holdninger og værktøjer til evaluering og afslutning af projekter, herunder nærmere, at

  • Skabe overblik over projektledelsens opgaver ved lukning af projekter
  • Sikre planlægning og gennemførelse af en nuanceret projektevaluering og en aktiv projektafslutning

 

Projektafslutningen består af følgende områder:

   • Færdiggørelse, afslutning og overdragelse af projektopgaven
   • Afvikling af projektorganisationen
   • Læring

 

Forskellige måder at lukke projekter på

Afslutningsform Kendetegn Særlige indsatsområder og udfordringer
Afvikling Produkt leveret (succes/fiasko) eller projektet stoppet. Organisatorisk aktivitet.

Igangværende opgaver og eksterne leverancer.

Tilføjelse Projekt overføres til basisorganisationen.

Institutionalisering.

Strukturel indpasning.

Overlevering til basisorganisation.

Overførelse af personale.

Integration Projekt/produkt skal indoptages i basisorganisation. Integration af personale, produktion, økonomi, marketing, indkøb, distribution, jura m.v.

 

Projektets færdiggørelse og afslutning

   • Igangværende opgaver, herunder eksterne leverancer
   • Successive afleveringer og slutlevering
   • Slutfakturering og -betaling
    • Dispositioner
   • Dokumentation
    • Tekniske instruktioner (installation, brug, test, vedligehold)
    • Manualer, tegninger og diagrammer
    • Plan for vedligeholdelse / forebyggende vedligehold
    • Support, service og garantiforhold
    • Mangelliste og mangelafhjælpning (skreven og uskreven)
   • Evt. plan for endelig overdragelse (hvad, hvem, hvornår?
   • Planlægning af endelig projektaflevering
   • Idéer og muligheder for videre udvikling
   • Overdragelsesaftale og dokumentation af accept, herunder opfølgning

Overdragelse af projektet

   • Organisatorisk forankring, overdragelsesmøde til driftsorganisationen
   • Aftale om nødvendig indsats og frigørelsestakt/-tidspunkt for projektdeltagerne
   • Materialer og værktøjer, overdragelsesdokumenter og kvittering
   • Vejledning/rådgivning fra projektet (brug/problemløsning) til driftsorganisationen
   • Klarhed over opgaverne i drift, vedligehold og udvikling af løsningen

Afvikling af projektorganisationen

   • Plan for hvordan udstyr og materialer skal afhændes
   • Plan for hvordan projektlokaler og faciliteter skal fraflyttes
   • Plan for hvad der skal ske med al projektdokumentation, hvem bliver ejer af den?
   • Projekt procedurer og rutiner stoppes
   • Der udføres en resultatopgørelse over projektet og en mulig efterkalkulation udføres
   • Overdragelsen af udestående emner overføres til linien for videre opfølgning
   • Opfølgning på, at de sidste opgaver udføres som lovet og til tiden
   • Afvikling af projektmedarbejdere
   • Debriefing af de projektmedarbejdere, som skal tilbage til almindelig arbejde
   • Evalueringsmøde og afslutningsrapport
   • Plan for hvordan de opnåede erfaringer overføres til basisorganisationen

Projektafslutningsrapport

   • Afslutningsrapporten med reference til projektbeskrivelsen og alle ændringer til denne dokumenteres – brug projektets ændringslog
   • Lav en opgørelse over projektets evne til at overholde oprindelig tidsplan, budget og kvalitet og begrund eventuelle afvigelser
   • Statusrapporter inkl. opmærksomhedspunkter
   • Interessentvurderinger (evt. interviews)
   • Erfaringer, som er gjort under projektforløbet. Hvad gik godt/dårligt, og hvad var læringen, som skal tages med ved næste projekt?

 

Læring
Projektafslutning

   • Hvordan gik projektforløbet, hvilke læringer blev gjort undervejs?
   • Løsningskoncept og fagmetoder, herunder idéer til videre udvikling
   • Implementering og -metoder, herunder bl.a. uddannelse, inddragelse af basisorganisationen og leverandører
   • Organisering og interessenthåndtering
   • Opbyggede kompetencer og bedste praksis

 

Projektevaluering

   • Kundens realiserede resultater/udbytte

 

Inspiration til aktiv projektafslutning

   • Intensiv færdiggørelse – for at blive helt færdig
   • Planlæg og synliggør hvordan projektet skal afsluttes
   • Planlæg et Kick-down seminar
   • Planlæg en fest for projektdeltagerne i forbindelse med Kick-down seminaret
   • Afviklingssamtaler med projektdeltagerne og deres leder/chef
   • Takkebreve til alle involverede i projektet

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people