fbpx
×
Diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion skaber robuste virksomheder, tilfredse medarbejdere og bedre bundlinjer.
Læs mere

Bæredygtighed

Lad os hjælpe med, at bæredygtighed hos jer bliver til resultater, ikke bare en agenda.
Læs mere

Virtuel facilitering

Styrk jeres virtuelle faciliterings- kompetencer, så I står stærkere i din virtuelle verden.
Læs mere

Privat

Vi laver projekter for det private erhvervsliv i en lang række brancher.
Se vores cases

Offentlig

Vi leverer både i stat, regioner og kommuner samt på alle velfærdsområderne.
Se vores cases

Vi leverer i hele verden Vi leverer i hele verden

Med kontorer i London, København, Malmö og Aarhus, samt et netværk af 300 konsulenter, kan Mannaz levere i hele verden.
Læs mere

Se alle vores konsulenter

Peter Wang Maarbjerg VP Consulting Denmark

+45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Vice President

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Rasmus Bay Head of Talent Pipeline

+45 4022 2922
rba@mannaz.com

Line Thatt Jensen Senior Consultant

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt Client Director

+45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Anne Friland Client Director

+45 4517 6274
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard Chefkonsulent, cand.psych.

+45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg Senior Consultant

+45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg Senior Consultant

+45 6178 2404
nto@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen Senior Consultant

+45 2682 8885
cot@mannaz.com

Peter Stensig Consultant

+45 3024 6404
pst@mannaz.com

Ditte Enevoldsen Client Director

+45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen Consultant, Cand.psych.

+45 6053 6355
mej@mannaz.com

Per Krull Senior Consultant

+45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Rasmus Hviid Bach Consultant

+45 3090 0264
rhb@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt Country Manager

+46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson Senior Consultant

+46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Stuart Turnbull Country Manager

+44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst Client Director

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

×
København

Farvergade 8, 2. sal
1463 København
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

15-19 Bloomsbury Way, Holborn,
London WC1A 2TH
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Ønsker du personlig rådgivning?

Hvis du har spørgsmål om dit valg af kursus eller uddannelse, så kontakt os.

Alle vores kurser kan også komme ud til jer. Læs mere

Kontakt: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Er du tilmeldt et kursus?

Hvis du er kommet i tvivl om det praktiske vedr. dit kursus, så er vi klar til at hjælpe dig.

Se alle kontaktpersoner

Kontakt: Gitte Madsen

+45 4517 6226
gma@mannaz.com

Vil du høre mere om vores konsulentydelser? Se liste over alle konsulenter
Peter Wang Maarbjerg

VP Consulting Denmark +45 2428 5973
pwm@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

Vice President +45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Rasmus Bay

Head of Talent Pipeline +45 4022 2922
rba@mannaz.com

Line Thatt Jensen

Senior Consultant +45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Thomas Peter Rønholt

Client Director +45 5139 6257
tpr@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

Client Director +45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

Client Director +45 2087 1199
afh@mannaz.com

Anne Friland

Client Director +45 4517 6274
afr@mannaz.com

Emil Lindeløv Vestergaard

Chefkonsulent, cand.psych. +45 5139 6033
elv@mannaz.com

Lars Nellemann

Manager, Ph.d. +45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

Manager +45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

Client Director +45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

Client Director +45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Berit Urup Hankelbjerg

Senior Consultant +45 5139 6130
buh@mannaz.com

Lars Østerby

Client Director +45 5139 6221
los@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

Senior Consultant +45 8192 5343
mni@mannaz.com

Nanna Gry Mahler Tolborg

Senior Consultant +45 6178 2404
nto@mannaz.com

Peter Stensig

Consultant +45 3024 6404
pst@mannaz.com

Christina Lundsgaard Ottsen

Senior Consultant +45 2682 8885
cot@mannaz.com

Ditte Enevoldsen

Client Director +45 6170 8230
den@mannaz.com

Markus Engholm Jensen

Consultant, Cand.psych. +45 6053 6355
mej@mannaz.com

Per Krull

Senior Consultant +45 2330 0715
pkr@mannaz.com

Rasmus Hviid Bach

Consultant +45 3090 0264
rhb@mannaz.com

Cecilia Fagerberg Wästfelt

Country Manager +46 735 22 29 82
cfw@mannaz.com

Joakim Eriksson

Client Director +46 735 286 071
jer@mannaz.com

Magnus Ramdén

Senior Consultant +46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Anna Rosdahl

Senior Consultant +46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Sanna Turesson

Senior Consultant +46 (0)76 3133321
sat@mannaz.com

Stuart Turnbull

Country Manager +44 7789 546 100
stu@mannaz.com

Nathan Hobbs

Director, Client Solutions +44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst

Client Director +44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield

Client Director +44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Overdragelse og læring

Formål

Formålet er at give holdninger og værktøjer til evaluering og afslutning af projekter, herunder nærmere, at

  • skabe overblik over projektledelsens opgaver ved lukning af projekter
  • sikre planlægning og gennemførelse af en nuanceret projektevaluering og en aktiv projektafslutning

 

Projektafslutningen består af følgende områder:

   • Færdiggørelse, afslutning og overdragelse af projektopgaven
   • Afvikling af projektorganisationen
   • Læring

 

Forskellige måder at lukke projekter på

Afslutningsform Kendetegn Særlige indsatsområder og udfordringer
Afvikling Produkt leveret (succes/fiasko) eller projektet stoppet. Organisatorisk aktivitet.

Igangværende opgaver og eksterne leverancer.

Tilføjelse Projekt overføres til basisorganisationen.

Institutionalisering.

Strukturel indpasning.

Overlevering til basisorganisation.

Overførelse af personale.

Integration Projekt/produkt skal indoptages i basisorganisation. Integration af personale, produktion, økonomi, marketing, indkøb, distribution, jura m.v.

 

Projektets færdiggørelse og afslutning

   • Igangværende opgaver, herunder eksterne leverancer
   • Successive afleveringer og slutlevering
   • Slutfakturering og -betaling
    • Dispositioner
   • Dokumentation
    • Tekniske instruktioner (installation, brug, test, vedligehold)
    • Manualer, tegninger og diagrammer
    • Plan for vedligeholdelse / forebyggende vedligehold
    • Support, service og garantiforhold
    • Mangelliste og mangelafhjælpning (skreven og uskreven)
   • Evt. plan for endelig overdragelse (hvad, hvem, hvornår?
   • Planlægning af endelig projektaflevering
   • Idéer og muligheder for videre udvikling
   • Overdragelsesaftale og dokumentation af accept, herunder opfølgning

Overdragelse af projektet

   • Organisatorisk forankring, overdragelsesmøde til driftsorganisationen
   • Aftale om nødvendig indsats og frigørelsestakt/-tidspunkt for projektdeltagerne
   • Materialer og værktøjer, overdragelsesdokumenter og kvittering
   • Vejledning/rådgivning fra projektet (brug/problemløsning) til driftsorganisationen
   • Klarhed over opgaverne i drift, vedligehold og udvikling af løsningen

Afvikling af projektorganisationen

   • Plan for hvordan udstyr og materialer skal afhændes
   • Plan for hvordan projektlokaler og faciliteter skal fraflyttes
   • Plan for hvad der skal ske med al projektdokumentation, hvem bliver ejer af den?
   • Projekt procedurer og rutiner stoppes
   • Der udføres en resultatopgørelse over projektet og en mulig efterkalkulation udføres
   • Overdragelsen af udestående emner overføres til linien for videre opfølgning
   • Opfølgning på, at de sidste opgaver udføres som lovet og til tiden
   • Afvikling af projektmedarbejdere
   • Debriefing af de projektmedarbejdere, som skal tilbage til almindelig arbejde
   • Evalueringsmøde og afslutningsrapport
   • Plan for hvordan de opnåede erfaringer overføres til basisorganisationen

Projektafslutningsrapport

   • Afslutningsrapporten med reference til projektbeskrivelsen og alle ændringer til denne dokumenteres – brug projektets ændringslog
   • Lav en opgørelse over projektets evne til at overholde oprindelig tidsplan, budget og kvalitet og begrund eventuelle afvigelser
   • Statusrapporter inkl. opmærksomhedspunkter
   • Interessentvurderinger (evt. interviews)
   • Erfaringer, som er gjort under projektforløbet. Hvad gik godt/dårligt, og hvad var læringen, som skal tages med ved næste projekt?

 

Læring
Projektafslutning

   • Hvordan gik projektforløbet, hvilke læringer blev gjort undervejs?
   • Løsningskoncept og fagmetoder, herunder idéer til videre udvikling
   • Implementering og -metoder, herunder bl.a. uddannelse, inddragelse af basisorganisationen og leverandører
   • Organisering og interessenthåndtering
   • Opbyggede kompetencer og bedste praksis

 

Projektevaluering

   • Kundens realiserede resultater/udbytte

 

Inspiration til aktiv projektafslutning

   • Intensiv færdiggørelse – for at blive helt færdig
   • Planlæg og synliggør hvordan projektet skal afsluttes
   • Planlæg et Kick-down seminar
   • Planlæg en fest for projektdeltagerne i forbindelse med Kick-down seminaret
   • Afviklingssamtaler med projektdeltagerne og deres leder/chef
   • Takkebreve til alle involverede i projektet

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

 

Søg efter artikler eller find kurser/konsulentydelser