×
Bæredygtighed

Sæt agendaen med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål - og få en fordel. Læs mere

 

Digital transformation

Ny teknologi kræver ny ledelse. Alle taler om Digital Transformation.
Klik her og gør noget ved det.

 

Mannaz Digital

Virtuel, digital og blended læring.
Kontakt os og hør nærmere.

Privat

Vi laver projekter for det private erhvervsliv i en lang række brancher.

Se vores cases

Offentlig

Vi leverer både i Stat, Regioner og Kommuner, samt på alle velfærdsområderne.

Se vores cases

Kurser og uddannelse i hele verden Vi leverer i hele verden

Med kontorer i London, København, Malmö og Aarhus, samt et netværk af 300+ konsulenter, kan Mannaz levere i hele verden.

Læs mere

Mette Skøt CCO - Chief Commerciel Officer

+45 8188 1077
msk@mannaz.com

Line Thatt Jensen Senior Consultant

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Lars Østerby Client Director

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Lars Nellemann Manager, Ph.d.

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm Manager

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen Client Director

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild Client Director

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer Client Director

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Thomas Boas Olsen Senior Consultant

+45 5139 6055
tbo@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen Client Director

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Bjarke Østergaard Client Director

+45 4166 8864
bos@mannaz.com

Martin Bo Nielsen Senior Consultant

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen Client Director

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Joakim Eriksson Client Director

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Anna Rosdahl Senior Consultant

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Magnus Ramdén Senior Consultant

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Nathan Hobbs Director, Client Solutions

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Christine Dandy Client Director

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst Client Director

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield Client Director

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

×
København

Dr. Neergaards Vej 5A
2970 Hørsholm
Denmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

Aarhus

Olof Palmes Allé 20
8200 Aarhus
Danmark

+45 4517 6000
info@mannaz.com

London

3 Queen Square, Bloomsbury
London, WC1N 3AR
United Kingdom

+44 (0)203 119 1240
info@mannaz.com

Malmö

Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmö
Sweden

+46 4012 7218
info@mannaz.com

Vil du have et kursus ud til jer?

Alle vores kurser kan komme ud til jer. Ring og lad os rådgive jer om mulighederne.
Læs mere om interne kurser

Kontakt: René Fabricius Weichel

+45 4517 6140
rfw@mannaz.com

Er du tilmeldt et kursus?

Hvis du er kommet i tvivl om det praktiske, står vi parat til at hjælpe dig.

Kontakt: Gitte Madsen

+45 4517 6226
gma@mannaz.com

Mød vores konsulenter
Mette Skøt

+45 8188 1077
msk@mannaz.com

Line Thatt Jensen

+45 5139 6178
ltj@mannaz.com

Berit Kristine Bøggild

+45 2295 0151
bkb@mannaz.com

Lars Østerby

+45 5139 6221
los@mannaz.com

Anette Forsner-Hansen

+45 2087 1199
afh@mannaz.com

Lars Nellemann

+45 5139 6043
lne@mannaz.com

Marianne Bruun Okholm

+45 5139 6048
mok@mannaz.com

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen

+45 5139 6052
mfk@mannaz.com

Dorte Spiegelhauer

+45 5139 6062
dsp@mannaz.com

Søren Blem Bach

+45 2989 3734
sbb@mannaz.com

Thomas Boas Olsen

+45 5139 6055
tbo@mannaz.com

Martin Bo Nielsen

+45 8192 5343
mni@mannaz.com

Henrik Bjerregaard Nielsen

+45 5139 6259
hbn@mannaz.com

Bjarke Østergaard

+45 4166 8864
bos@mannaz.com

Joakim Eriksson

+46 735 286 071
jer@mannaz.com

Anna Rosdahl

+46 708 23 84 41
aro@mannaz.com

Magnus Ramdén

+46 735 01 63 21
mra@mannaz.com

Nathan Hobbs

+44 796 288 1445
nho@mannaz.com

Terri McBride

+44 794 469 3186
tmc@mannaz.com

Paul Frederick Blackhurst

+44 759 527 5952
pbl@mannaz.com

Stuart Schofield

+44 7990 036110
ssc@mannaz.com

Christine Dandy

+44 783 402 2486
cda@mannaz.com

Send os en besked

Vi svarer hurtigst muligt,
og senest indenfor fem arbejdsdage.

Hvad drejer din henvendelse sig om?

Overdragelse og læring

Formål

Formålet er at give holdninger og værktøjer til evaluering og afslutning af projekter, herunder nærmere, at

  • skabe overblik over projektledelsens opgaver ved lukning af projekter
  • sikre planlægning og gennemførelse af en nuanceret projektevaluering og en aktiv projektafslutning

 

Projektafslutningen består af følgende områder:

   • Færdiggørelse, afslutning og overdragelse af projektopgaven
   • Afvikling af projektorganisationen
   • Læring

 

Forskellige måder at lukke projekter på

Afslutningsform Kendetegn Særlige indsatsområder og udfordringer
Afvikling Produkt leveret (succes/fiasko) eller projektet stoppet. Organisatorisk aktivitet.

Igangværende opgaver og eksterne leverancer.

Tilføjelse Projekt overføres til basisorganisationen.

Institutionalisering.

Strukturel indpasning.

Overlevering til basisorganisation.

Overførelse af personale.

Integration Projekt/produkt skal indoptages i basisorganisation. Integration af personale, produktion, økonomi, marketing, indkøb, distribution, jura m.v.

 

Projektets færdiggørelse og afslutning

   • Igangværende opgaver, herunder eksterne leverancer
   • Successive afleveringer og slutlevering
   • Slutfakturering og -betaling
    • Dispositioner
   • Dokumentation
    • Tekniske instruktioner (installation, brug, test, vedligehold)
    • Manualer, tegninger og diagrammer
    • Plan for vedligeholdelse / forebyggende vedligehold
    • Support, service og garantiforhold
    • Mangelliste og mangelafhjælpning (skreven og uskreven)
   • Evt. plan for endelig overdragelse (hvad, hvem, hvornår?
   • Planlægning af endelig projektaflevering
   • Idéer og muligheder for videre udvikling
   • Overdragelsesaftale og dokumentation af accept, herunder opfølgning

Overdragelse af projektet

   • Organisatorisk forankring, overdragelsesmøde til driftsorganisationen
   • Aftale om nødvendig indsats og frigørelsestakt/-tidspunkt for projektdeltagerne
   • Materialer og værktøjer, overdragelsesdokumenter og kvittering
   • Vejledning/rådgivning fra projektet (brug/problemløsning) til driftsorganisationen
   • Klarhed over opgaverne i drift, vedligehold og udvikling af løsningen

Afvikling af projektorganisationen

   • Plan for hvordan udstyr og materialer skal afhændes
   • Plan for hvordan projektlokaler og faciliteter skal fraflyttes
   • Plan for hvad der skal ske med al projektdokumentation, hvem bliver ejer af den?
   • Projekt procedurer og rutiner stoppes
   • Der udføres en resultatopgørelse over projektet og en mulig efterkalkulation udføres
   • Overdragelsen af udestående emner overføres til linien for videre opfølgning
   • Opfølgning på, at de sidste opgaver udføres som lovet og til tiden
   • Afvikling af projektmedarbejdere
   • Debriefing af de projektmedarbejdere, som skal tilbage til almindelig arbejde
   • Evalueringsmøde og afslutningsrapport
   • Plan for hvordan de opnåede erfaringer overføres til basisorganisationen

Projektafslutningsrapport

   • Afslutningsrapporten med reference til projektbeskrivelsen og alle ændringer til denne dokumenteres – brug projektets ændringslog
   • Lav en opgørelse over projektets evne til at overholde oprindelig tidsplan, budget og kvalitet og begrund eventuelle afvigelser
   • Statusrapporter inkl. opmærksomhedspunkter
   • Interessentvurderinger (evt. interviews)
   • Erfaringer, som er gjort under projektforløbet. Hvad gik godt/dårligt, og hvad var læringen, som skal tages med ved næste projekt?

 

Læring
Projektafslutning

   • Hvordan gik projektforløbet, hvilke læringer blev gjort undervejs?
   • Løsningskoncept og fagmetoder, herunder idéer til videre udvikling
   • Implementering og -metoder, herunder bl.a. uddannelse, inddragelse af basisorganisationen og leverandører
   • Organisering og interessenthåndtering
   • Opbyggede kompetencer og bedste praksis

 

Projektevaluering

   • Kundens realiserede resultater/udbytte

 

Inspiration til aktiv projektafslutning

   • Intensiv færdiggørelse – for at blive helt færdig
   • Planlæg og synliggør hvordan projektet skal afsluttes
   • Planlæg et Kick-down seminar
   • Planlæg en fest for projektdeltagerne i forbindelse med Kick-down seminaret
   • Afviklingssamtaler med projektdeltagerne og deres leder/chef
   • Takkebreve til alle involverede i projektet

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os