Verifikation af planer, budget og ressourcer

Formål

Formålet med denne aktivitet er at verificere at projektet vil nå de opstillede mål og leverancer, samt de delleverancer, som skal leveres ifølge planen.

Projektlederen er ansvarlig for denne aktivitet.

 

Aktiviteter

  • Verifikation af projektets mål og strategier.
  • Verifikation af tidsplanen, ressourceplanen, budgettet og leveranceplaner.
  • Verifikation af ressourcekontrakter, og hvis det er nødvendigt at genforhandle ressourcekontrakterne.

Review af milepæle

Formål

Formålet med et milepælsreview er, at følge op på, om status og kvalitetsniveauet af de opnåede resultater indfrier de opstillede kriterier for milepælene.

Projektlederen er ansvarlig for, at milepælsreview bliver gennemført.

Aktiviteter

  • Indsamle data.
  • Forberede checklister for milepæls reviewet.
  • Gennemføre reviewet.
  • Evaluere resultatet.
  • Beslutte om milepælen er nået. Udarbejde en handlingsplan med handlinger for, hvad der skal gøres og af hvem samt at beslutte om der skal holdes et nyt milepælsreview.
  • Rapportere milepælsresultat til projektet og styregruppen.
  • Sikre at der udpeges ansvarlige for alle udestående handlinger.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people